Kunniamerkit: Katso lista Lappiin myön­ne­tyis­tä it­se­näi­syys­päi­vän kun­nia­mer­keis­tä

pääkirjoitus: Il­mas­ton­muu­tos etenee, eivätkä sen vai­ku­tuk­set ole enää kai­kil­ta osin py­säy­tet­tä­vis­sä

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Kemijärvi
Lapin Kansa löysi Kemijärvelle siirretyt ukrainalaiset varjostamalla SPR:n pakettiautoa – ketä viranomaisten niukalla tiedotuslinjalla lopulta suojeltiin?
Kolumni

Lapin Kansa löysi Ke­mi­jär­vel­le siir­re­tyt uk­rai­na­lai­set var­jos­ta­mal­la SPR:n pa­ket­ti­au­toa – ketä vi­ran­omais­ten niu­kal­la tie­do­tus­lin­jal­la lopulta suo­jel­tiin?

27.11.2023 16:24 23
Tilaajille
Ukrainalaisten avustaja: Migri työntää Oulussa jopa sata Ukrainan pakolaista pikavauhtia ulos asunnoistaan ja lähettää heidät kohti Kemijärveä – "Itketään ja osa on shokissa"

Uk­rai­na­lais­ten avus­ta­ja: Migri työntää Oulussa jopa sata Uk­rai­nan pa­ko­lais­ta pi­ka­vauh­tia ulos asun­nois­taan ja lä­het­tää heidät kohti Ke­mi­jär­veä – "It­ke­tään ja osa on sho­kis­sa"

24.11.2023 11:14 37
Tilaajille
Asuntovaunu tuhoutui tulipalossa Kemijärvellä

Asun­to­vau­nu tu­hou­tui tu­li­pa­los­sa Ke­mi­jär­vel­lä

02.10.2023 17:27
Tilaajille
Latitude 66 Cobalt tekee kallioperäkartoitusta Rovaniemellä ja Kemijärvellä

La­ti­tu­de 66 Cobalt tekee kal­lio­pe­rä­kar­toi­tus­ta Ro­va­nie­mel­lä ja Ke­mi­jär­vel­lä

23.08.2023 09:21 1
Tilaajille
Kemin ja Rovaniemen poliisiasemat sekä Tornion poliisin ja tullin yhteisrakennus odottavat vielä rakentamisrahaa

Kemin ja Ro­va­nie­men po­lii­si­ase­mat sekä Tornion po­lii­sin ja tullin yh­teis­ra­ken­nus odot­ta­vat vielä ra­ken­ta­mis­ra­haa

14.08.2023 05:00 6
Tilaajille
Tietoturvaloukkaus Kemijärven kaupungilla – noin 3 500 henkilön henkilötiedot vaarantuneet

Tie­to­tur­va­louk­kaus Ke­mi­jär­ven kau­pun­gil­la – noin 3 500 hen­ki­lön hen­ki­lö­tie­dot vaa­ran­tu­neet

10.08.2023 16:49
Tilaajille
Kemijärveltä huhtikuussa löytyneiden luiden arvoitus on selvinnyt – luut vahvistettiin kahden eri ihmisen luiksi

Ke­mi­jär­vel­tä huh­ti­kuus­sa löy­ty­nei­den luiden ar­voi­tus on sel­vin­nyt – luut vah­vis­tet­tiin kahden eri ihmisen luiksi

02.08.2023 21:00
Tilaajille
Pasi Leivo kaasutti vesicrossin Suomen mestariksi Kemijärvellä – viimeinen osakilpailu houkutteli yli 1 000 katsojaa

Pasi Leivo kaa­sut­ti ve­sic­ros­sin Suomen mes­ta­rik­si Ke­mi­jär­vel­lä – vii­mei­nen osa­kil­pai­lu hou­kut­te­li yli 1 000 kat­so­jaa

16.07.2023 12:33 3
Tilaajille
"Tulin hakemaan uutta inspiraatiota ja kehitysideoita" – yrittäjäkokemukset ja arktinen tekeminen houkuttelivat Hehkuun Suomutunturille

"Tulin ha­ke­maan uutta ins­pi­raa­tio­ta ja ke­hi­ty­si­deoi­ta" – yrit­tä­jä­ko­ke­muk­set ja ark­ti­nen te­ke­mi­nen hou­kut­te­li­vat Hehkuun Suo­mu­tun­tu­ril­le

20.05.2023 19:00 1
Tilaajille
Kemijärvi lykkää Rytilahden siltaurakkaa

Ke­mi­jär­vi lykkää Ry­ti­lah­den sil­ta­urak­kaa

24.04.2023 20:42
Tilaajille
Kemijärvellä salama iski naapuritaloihin, joista toinen syttyi palamaan

Ke­mi­jär­vel­lä salama iski naa­pu­ri­ta­loi­hin, joista toinen syttyi pa­la­maan

14.07.2022 06:44
Kemijärvi Soi -festivaali järjestetään tänä kesänä toista kertaa – esiintymässä muun muassa Suvi Teräsniska, Abreu ja Jonne Aaron

Ke­mi­jär­vi Soi -fes­ti­vaa­li jär­jes­te­tään tänä kesänä toista kertaa – esiin­ty­mäs­sä muun muassa Suvi Te­räs­nis­ka, Abreu ja Jonne Aaron

15.06.2022 15:15
Tilaajille
Kemijärven valtuutetut ovat tyytyväisiä kaupungin hyvään tulokseen – ristiriidat tytäryhtiön ja kaupunginhallituksen päätöksissä aiheuttivat keskustelua

Ke­mi­jär­ven val­tuu­te­tut ovat tyy­ty­väi­siä kau­pun­gin hyvään tu­lok­seen – ris­ti­rii­dat ty­tär­yh­tiön ja kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen pää­tök­sis­sä ai­heut­ti­vat kes­kus­te­lua

30.05.2022 21:54 5
Tilaajille
Rakennuspalo levisi pannuhuoneesta omakotitalon rakenteisiin Kemijärvellä

Ra­ken­nus­pa­lo levisi pan­nu­huo­nees­ta oma­ko­ti­ta­lon ra­ken­tei­siin Ke­mi­jär­vel­lä

22.05.2022 23:38
Kemijärvi myy teollisuushalleja 170 000 eurolla

Ke­mi­jär­vi myy teol­li­suus­hal­le­ja 170 000 eurolla

29.04.2022 09:40 2
Tilaajille
Kemijärven valtuutetuista ylivoimainen enemmistö haluaa erityistilintarkastuksen Boreal Biorefin konkurssin vuoksi, valtuusto käsitteli myös Pride–liputusta

Ke­mi­jär­ven val­tuu­te­tuis­ta yli­voi­mai­nen enem­mis­tö haluaa eri­tyis­ti­lin­tar­kas­tuk­sen Boreal Bio­re­fin kon­kurs­sin vuoksi, val­tuus­to kä­sit­te­li myös Pri­de–­li­pu­tus­ta

25.04.2022 21:35 4
Tilaajille
Kemijärvellä ryhdytään remontoimaan eläinlääkäritiloja

Ke­mi­jär­vel­lä ryh­dy­tään re­mon­toi­maan eläin­lää­kä­ri­ti­lo­ja

19.04.2022 20:38
Tilaajille
Maaseudun Tulevaisuus: Boreal Bioref on asetettu konkurssiin

Maa­seu­dun Tu­le­vai­suus: Boreal Bioref on ase­tet­tu kon­kurs­siin

10.04.2022 14:52 8
Tilaajille
Kemijärvi tukee vuoden päätteeksi Saura-säätiötä, osuuskunta Uurtoa, Suomua, Porkkaa ja työntekijöitään

Ke­mi­jär­vi tukee vuoden päät­teek­si Sau­ra-sää­tiö­tä, osuus­kun­ta Uurtoa, Suomua, Porkkaa ja työn­te­ki­jöi­tään

08.12.2021 09:15
Tilaajille
Poliisi ei löytänyt rikosta Kemijärven sellutehdaskaupoista – tutkinta koski yrityssalaisuuden ja julkisrauhan rikkomista sekä yritysvakoilua

Poliisi ei löy­tä­nyt rikosta Ke­mi­jär­ven sel­lu­teh­das­kau­pois­ta – tut­kin­ta koski yri­tys­sa­lai­suu­den ja jul­kis­rau­han rik­ko­mis­ta sekä yri­tys­va­koi­lua

09.11.2021 12:52 1
Tilaajille