Koronarajoitukset: Ko­ro­na­mi­nis­te­ri­työ­ryh­mä pidensi ruo­ka­ra­vin­to­loi­den au­ki­olo­ai­ko­ja kol­mel­la tun­nil­la – mi­nis­te­reil­lä haluja jatkaa ra­joi­tus­ten ke­ven­tä­mis­tä myös esi­mer­kik­si teat­te­reis­sa ja kun­to­sa­leil­la

Kemijärvi
Kemijärvi tukee vuoden päätteeksi Saura-säätiötä, osuuskunta Uurtoa, Suomua, Porkkaa ja työntekijöitään

Ke­mi­jär­vi tukee vuoden päät­teek­si Sau­ra-sää­tiö­tä, osuus­kun­ta Uurtoa, Suomua, Porkkaa ja työn­te­ki­jöi­tään

08.12.2021 09:15
Tilaajille
Poliisi ei löytänyt rikosta Kemijärven sellutehdaskaupoista – tutkinta koski yrityssalaisuuden ja julkisrauhan rikkomista sekä yritysvakoilua

Poliisi ei löy­tä­nyt rikosta Ke­mi­jär­ven sel­lu­teh­das­kau­pois­ta – tut­kin­ta koski yri­tys­sa­lai­suu­den ja jul­kis­rau­han rik­ko­mis­ta sekä yri­tys­va­koi­lua

09.11.2021 12:52 1
Tilaajille
Iso varasto syttyi palamaan Kemijärvellä – Palo saatiin rajattua nopeasti

Iso varasto syttyi pa­la­maan Ke­mi­jär­vel­lä – Palo saatiin ra­jat­tua no­peas­ti

23.10.2021 15:33
Tilaajille
Kemijärvi soi -festivaali järjestetään sittenkin – peruutuspäätös sai paikalliset liikkeelle, kaupunki tuki festivaaleja noin 10 000 eurolla

Ke­mi­jär­vi soi -fes­ti­vaa­li jär­jes­te­tään sit­ten­kin – pe­ruu­tus­pää­tös sai pai­kal­li­set liik­keel­le, kau­pun­ki tuki fes­ti­vaa­le­ja noin 10 000 eurolla

06.07.2021 15:46
Tilaajille
Kemijärvellä luottamuspaikkojen jako loppusuoralla – suurimmat puolueet eivät päässeet sopuun, perussuomalaiset jättäytyi neuvotteluista pois

Ke­mi­jär­vel­lä luot­ta­mus­paik­ko­jen jako lop­pu­suo­ral­la – suu­rim­mat puo­lueet eivät pääs­seet sopuun, pe­rus­suo­ma­lai­set jät­täy­tyi neu­vot­te­luis­ta pois

06.07.2021 10:55 3
Tilaajille
Kemijärven juhlaviikot käyntiin taidenäyttelyillä ja musiikilla – vieraat pääsevät kiertoajelulle Taivaan tulet -tv-sarjan merkkipaikoille

Ke­mi­jär­ven juh­la­vii­kot käyn­tiin tai­de­näyt­te­lyil­lä ja mu­sii­kil­la – vieraat pää­se­vät kier­to­aje­lul­le Taivaan tulet -tv-sar­jan merk­ki­pai­koil­le

30.06.2021 07:00 4
Tilaajille
Kemijärvellä todettu uutta, toistaiseksi tuntematonta koronavirusmuunnosta

Ke­mi­jär­vel­lä todettu uutta, tois­tai­sek­si tun­te­ma­ton­ta ko­ro­na­vi­rus­muun­nos­ta

26.03.2021 18:24
Tilaajille
Rehtorilla jäi viikonloppuvapaat pitämättä – Korona vei ylioppilaskirjoitusten valvojia karanteeniin, sijaisia rekrytoitiin eläkkeeltä

Reh­to­ril­la jäi vii­kon­lop­pu­va­paat pi­tä­mät­tä – Korona vei yli­op­pi­las­kir­joi­tus­ten val­vo­jia ka­ran­tee­niin, si­jai­sia rek­ry­toi­tiin eläk­keel­tä

22.03.2021 17:47
Tilaajille
Suomi unohti Kekkosen jälkeen Lapin
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Suomi unohti Kek­ko­sen jälkeen Lapin

18.03.2021 19:54 1
Tilaajille
Kolme autoa kolaroi lähellä Kemijärven keskustaa – onnettomuudessa ei tullut henkilövahinkoja

Kolme autoa kolaroi lähellä Ke­mi­jär­ven kes­kus­taa – on­net­to­muu­des­sa ei tullut hen­ki­lö­va­hin­ko­ja

05.02.2021 14:23
Tilaajille
Työntekijä puristui kuoliaaksi tuotantolinjalla Keiteleen Kemijärven tehtaalla – tapaus hiljensi koko 500 ihmistä työllistävän konsernin

Työn­te­ki­jä pu­ris­tui kuo­liaak­si tuo­tan­to­lin­jal­la Kei­te­leen Ke­mi­jär­ven teh­taal­la – tapaus hil­jen­si koko 500 ihmistä työl­lis­tä­vän kon­ser­nin

27.01.2021 15:44 2
Tilaajille
Ihmiset pakenivat kakkosasunnoilleen etätöihin, Osuuskauppa tulee Pyhätunturille ainakin uudella kaupalla – "Meillä on tapahtumassa yhteiskunnassa mielenkiintoinen muutos"

Ihmiset pa­ke­ni­vat kak­kos­asun­noil­leen etä­töi­hin, Osuus­kaup­pa tulee Py­hä­tun­tu­ril­le ainakin uudella kau­pal­la – "Meillä on ta­pah­tu­mas­sa yh­teis­kun­nas­sa mie­len­kiin­toi­nen muutos"

26.01.2021 12:45 4
Tilaajille
Kemijärvi jatkaa leirintäalueen vuokrasopimusta – Entisen henkilöstöpäällikön oikaisuvaatimus virkasuhteen irtisanomisesta vedettiin viime hetkellä pois esityslistalta

Ke­mi­jär­vi jatkaa lei­rin­tä­alueen vuok­ra­so­pi­mus­ta – Entisen hen­ki­lös­tö­pääl­li­kön oi­kai­su­vaa­ti­mus vir­ka­suh­teen ir­ti­sa­no­mi­ses­ta ve­det­tiin viime het­kel­lä pois esi­tys­lis­tal­ta

21.12.2020 20:19
Tilaajille

Ke­mi­jär­vi etsii juh­la­vuo­del­le vetäjää

07.12.2020 19:47
Tilaajille
Poliisilla usean partion operaatio Kemijärvellä – tilanne ohi

Po­lii­sil­la usean partion ope­raa­tio Ke­mi­jär­vel­lä – tilanne ohi

04.11.2020 18:35
Tilaajille
Uudet kuntosalilaitteet tyssäsivät Kemijärvellä hallitukseen

Uudet kun­to­sa­li­lait­teet tys­sä­si­vät Ke­mi­jär­vel­lä hal­li­tuk­seen

05.10.2020 20:24
Tilaajille
Kemijärveläisessä hoivakodissa todettu koronatartunta, Rovaniemellä kaksi uutta tapausta, Länsi-Pohjassa kaksi

Ke­mi­jär­ve­läi­ses­sä hoi­va­ko­dis­sa todettu ko­ro­na­tar­tun­ta, Ro­va­nie­mel­lä kaksi uutta ta­paus­ta, Län­si-Poh­jas­sa kaksi

03.10.2020 16:12 1
Tilaajille
Metsästysammunnan harrastajamäärä kasvaa Kemijärvellä – lapsia ja naisia houkuteltu mukaan

Met­säs­tys­am­mun­nan har­ras­ta­ja­mää­rä kasvaa Ke­mi­jär­vel­lä – lapsia ja naisia hou­ku­tel­tu mukaan

27.07.2020 20:00
Tilaajille
Metsästysammunnan harrastajamäärä kasvaa Kemijärvellä– Metsästäjien syksy käynnistyy laskennoilla ja ampumakokeilla

Met­säs­tys­am­mun­nan har­ras­ta­ja­mää­rä kasvaa Ke­mi­jär­vel­lä– Met­säs­tä­jien syksy käyn­nis­tyy las­ken­noil­la ja am­pu­ma­ko­keil­la

26.07.2020 15:29
Tilaajille
Ämmänvaaran alueella on saamelaisten pyhä uhripaikka, jonka lähistöllä Kemijärven kaupunki aikoo tehdä harvennushakkuita – "Esittelyssä tapahtui selkeä virhe"

Äm­män­vaa­ran alueel­la on saa­me­lais­ten pyhä uh­ri­paik­ka, jonka lä­his­töl­lä Ke­mi­jär­ven kau­pun­ki aikoo tehdä har­ven­nus­hak­kui­ta – "E­sit­te­lys­sä ta­pah­tui selkeä virhe"

16.07.2020 20:14 3
Tilaajille