Kemijärvi

Ke­mi­jär­vel­lä todettu uutta, tois­tai­sek­si tun­te­ma­ton­ta ko­ro­na­vi­rus­muun­nos­ta

26.03.2021 18:24
Tilaajille

Reh­to­ril­la jäi vii­kon­lop­pu­va­paat pi­tä­mät­tä – Korona vei yli­op­pi­las­kir­joi­tus­ten val­vo­jia ka­ran­tee­niin, si­jai­sia rek­ry­toi­tiin eläk­keel­tä

22.03.2021 17:47
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Suomi unohti Kek­ko­sen jälkeen Lapin

18.03.2021 19:54 1
Tilaajille

Kolme autoa kolaroi lähellä Ke­mi­jär­ven kes­kus­taa – on­net­to­muu­des­sa ei tullut hen­ki­lö­va­hin­ko­ja

05.02.2021 14:23
Tilaajille

Työn­te­ki­jä pu­ris­tui kuo­liaak­si tuo­tan­to­lin­jal­la Kei­te­leen Ke­mi­jär­ven teh­taal­la – tapaus hil­jen­si koko 500 ihmistä työl­lis­tä­vän kon­ser­nin

27.01.2021 15:44 2
Tilaajille

Ihmiset pa­ke­ni­vat kak­kos­asun­noil­leen etä­töi­hin, Osuus­kaup­pa tulee Py­hä­tun­tu­ril­le ainakin uudella kau­pal­la – "Meillä on ta­pah­tu­mas­sa yh­teis­kun­nas­sa mie­len­kiin­toi­nen muutos"

26.01.2021 12:45 4
Tilaajille

Ke­mi­jär­vi jatkaa lei­rin­tä­alueen vuok­ra­so­pi­mus­ta – Entisen hen­ki­lös­tö­pääl­li­kön oi­kai­su­vaa­ti­mus vir­ka­suh­teen ir­ti­sa­no­mi­ses­ta ve­det­tiin viime het­kel­lä pois esi­tys­lis­tal­ta

21.12.2020 20:19
Tilaajille

Ke­mi­jär­vi etsii juh­la­vuo­del­le vetäjää

07.12.2020 19:47
Tilaajille

Po­lii­sil­la usean partion ope­raa­tio Ke­mi­jär­vel­lä – tilanne ohi

04.11.2020 18:35
Tilaajille

Uudet kun­to­sa­li­lait­teet tys­sä­si­vät Ke­mi­jär­vel­lä hal­li­tuk­seen

05.10.2020 20:24
Tilaajille

Ke­mi­jär­ve­läi­ses­sä hoi­va­ko­dis­sa todettu ko­ro­na­tar­tun­ta, Ro­va­nie­mel­lä kaksi uutta ta­paus­ta, Län­si-Poh­jas­sa kaksi

03.10.2020 16:12 1
Tilaajille

Met­säs­tys­am­mun­nan har­ras­ta­ja­mää­rä kasvaa Ke­mi­jär­vel­lä – lapsia ja naisia hou­ku­tel­tu mukaan

27.07.2020 20:00
Tilaajille

Met­säs­tys­am­mun­nan har­ras­ta­ja­mää­rä kasvaa Ke­mi­jär­vel­lä– Met­säs­tä­jien syksy käyn­nis­tyy las­ken­noil­la ja am­pu­ma­ko­keil­la

26.07.2020 15:29
Tilaajille

Äm­män­vaa­ran alueel­la on saa­me­lais­ten pyhä uh­ri­paik­ka, jonka lä­his­töl­lä Ke­mi­jär­ven kau­pun­ki aikoo tehdä har­ven­nus­hak­kui­ta – "E­sit­te­lys­sä ta­pah­tui selkeä virhe"

16.07.2020 20:14 3
Tilaajille

Pro Suo­li­jär­vi vaatii PVO:ta lyk­kää­mään voi­ma­la­re­mont­tia: "Olisi omi­tuis­ta, jos voi­ma­yh­tiö ei välitä sel­vi­tyk­ses­tä, vaikka ko­ros­taa toi­min­nas­saan ym­pä­ris­tö­ar­vo­jen mer­ki­tys­tä"

07.07.2020 14:54
Tilaajille

Helle voi muuttua ra­juik­si uk­kos­my­rä­köik­si osassa Lappia vielä tänään

24.06.2020 17:51
Tilaajille

Ke­mi­jär­vi lak­kaut­ta­mas­sa latuja, leik­ki­puis­to­ja ja luis­te­lu­kent­tiä

22.06.2020 18:49
Tilaajille

Sateita tulossa tul­vi­vaan Kit­ti­lään, mutta suurta haittaa ei enää pitäisi olla – Koko Lapin tämän kevään isoim­mat tul­va­tu­hot lienee jo nähty

02.06.2020 10:15 1
Tilaajille

Maas­to­pa­lot jat­ku­vat Lapissa – Roskien pol­tos­ta levisi Kemissä ra­ken­nuk­sia ja autoja uhannut palo, Ra­nual­la maas­to­pa­lon sytytti joutsen

22.05.2020 20:58
Tilaajille

Lap­pi-orien­toi­tu­nut Otos odotti le­vy­tys­so­pi­mus­ta kah­dek­san vuotta ja kah­dek­san mi­nuut­tia

19.05.2020 08:19
Tilaajille