Jalkapallo: "Oli hienoa huo­ma­ta, että seu­ral­la on kova luotto osaa­mi­see­ni", ku­vai­lee ro­va­nie­me­läis­jal­ka­pal­loi­li­ja Vilma Koi­vis­to siir­toaan yhteen Ruotsin huip­pu­jouk­kueis­ta

Pääkirjoitus: Venäjä jatkaa hyb­ri­di­ope­raa­tio­taan Suomen rajalla niin kauan kun se katsoo hyö­ty­vän­sä siitä

äänestä: Mikä on vuoden 2023 sy­käh­dyt­tä­vin lap­pi­lai­nen ur­hei­lu­ta­pah­tu­ma? Äänestä suo­sik­kia­si ja osal­lis­tu ar­von­taan

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Crossfit
Lapin jenkka käynnisti Sannamari Kyyhkysen ja Toni Revon urakan viikonlopun crossfit-kisassa Kemijärvellä

Lapin jenkka käyn­nis­ti San­na­ma­ri Kyyh­ky­sen ja Toni Revon urakan vii­kon­lo­pun cross­fit-ki­sas­sa Ke­mi­jär­vel­lä

29.09.2023 15:59
Tilaajille
Kisahaaste löytyi Englannista – CrossFit Meri-Lapin Elli Junes ja Amalia Kujala kisaavat Castle Games -kisojen finaalissa

Ki­sa­haas­te löytyi Eng­lan­nis­ta – Cross­Fit Me­ri-La­pin Elli Junes ja Amalia Kujala ki­saa­vat Castle Games -ki­so­jen fi­naa­lis­sa

13.04.2023 15:00
”Kunpa oppisin seisomaan käsillä ja ottamaan muutaman askeleenkin” – rintasyövän selättänyt rovaniemeläinen Lilja Hiltunen löysi crossfitistä kuntouttavan lajin

”Kunpa oppisin sei­so­maan käsillä ja ot­ta­maan muu­ta­man as­ke­leen­kin” – rin­ta­syö­vän se­lät­tä­nyt ro­va­nie­me­läi­nen Lilja Hil­tu­nen löysi cross­fi­tis­tä kun­tout­ta­van lajin

12.10.2022 11:20 2
Tilaajille
Itäkairan Pätsi nousi valtakunnallisten crossfitkisojen sarjaa

Itä­kai­ran Pätsi nousi val­ta­kun­nal­lis­ten cross­fit­ki­so­jen sarjaa

02.10.2022 17:01
Tilaajille
Jade Seikkula kamppailee jatkuvien kipujen kanssa – liikunnallinen elämäntapa on auttanut synkimpinä hetkinä

Jade Seik­ku­la kamp­pai­lee jat­ku­vien kipujen kanssa – lii­kun­nal­li­nen elä­män­ta­pa on aut­ta­nut syn­kim­pi­nä hetkinä

19.08.2022 19:29
Tilaajille
Kisassa otetaan itsestä mittaa! - nelikymppiset torniolaisnaiset innostuivat crossfitkilpailuista

Kisassa otetaan itsestä mittaa! - ne­li­kymp­pi­set tor­nio­lais­nai­set in­nos­tui­vat cross­fit­kil­pai­luis­ta

04.05.2022 14:09 1
Rovaniemeläinen Jatta Sipola kyllästyi hauiskääntöön – nyt hän kääntää 240-kiloista rengasta ja tavoittelee Lapin riskein -kisan voittoa

Ro­va­nie­me­läi­nen Jatta Sipola kyl­läs­tyi hauis­kään­töön – nyt hän kääntää 240-ki­lois­ta ren­gas­ta ja ta­voit­te­lee Lapin riskein -kisan voittoa

15.06.2021 13:50
Crossfit ja painonnosto kulkevat käsi kädessä Kemijärvellä

Cross­fit ja pai­non­nos­to kul­ke­vat käsi kädessä Ke­mi­jär­vel­lä

14.06.2021 10:57
Tilaajille
Alppihiihtouransa viime vuonna päättänyt ex-maajoukkuelaskija Hilla Hannola hurahti crossfitiin – "Luulin jo, että kilpaura on ohi, enkä voi aloittaa uutta lajia"

Alp­pi­hiih­to­uran­sa viime vuonna päät­tä­nyt ex-maa­jouk­kue­las­ki­ja Hilla Hannola hurahti cross­fi­tiin – "Luulin jo, että kil­pa­ura on ohi, enkä voi aloit­taa uutta lajia"

07.10.2020 17:49
Tilaajille
Itäkairan Pätsi houkutteli crossfit-väen Kemijärvelle kisaamaan

Itä­kai­ran Pätsi hou­kut­te­li cross­fit-väen Ke­mi­jär­vel­le ki­saa­maan

05.10.2020 10:26
Tilaajille
Kalotin kovakuntoisimman tittelistä kisattiin viikonloppuna – torniolaisia mitaleille

Kalotin ko­va­kun­toi­sim­man tit­te­lis­tä ki­sat­tiin vii­kon­lop­pu­na – tor­nio­lai­sia mi­ta­leil­le

29.07.2020 13:44
Greg Glassman on rakentanut crossfit-brändiä pitkään ja hartaasti, mutta imagon vakavaan kolhiintumiseen ei tarvittu kuin yksi Twitter-keskustelu

Greg Glass­man on ra­ken­ta­nut cross­fit-brän­diä pitkään ja har­taas­ti, mutta imagon va­ka­vaan kol­hiin­tu­mi­seen ei tar­vit­tu kuin yksi Twit­ter-kes­kus­te­lu

14.06.2020 18:00
Tilaajille
Tornioon saatiin crossfit-saleja kaksin kappalein - lajin yhteisöllisyys viehättää uusia yrittäjiä.

Tor­nioon saatiin cross­fit-sa­le­ja kaksin kap­pa­lein - lajin yh­tei­söl­li­syys vie­hät­tää uusia yrit­tä­jiä.

27.05.2020 11:10
Videopalvelu Zoom punnersi isoksi koronan ansiosta – yhteyden kautta tehdään niin crossfit-treenejä  kuin improvisaatioteatteria

Vi­deo­pal­ve­lu Zoom pun­ner­si isoksi koronan an­sios­ta – yh­tey­den kautta tehdään niin cross­fit-tree­ne­jä kuin imp­ro­vi­saa­tio­teat­te­ria

25.04.2020 07:00
Tilaajille
Suomen pohjoisin crossfit-sali sijaitsee Sodankylässä: "Tänne syntyy oma Jänkä-perhe"

Suomen poh­joi­sin cross­fit-sa­li si­jait­see So­dan­ky­läs­sä: "Tänne syntyy oma Jän­kä-per­he"

14.01.2020 15:33
Tilaajille