pääkirjoitus: Po­la­ri­can ri­kos­epäi­ly kertoo mar­ja­lain toi­mi­vuu­den lisäksi siitä, ettei mar­ja­bis­nek­ses­sä hy­väk­sy­tä enää edes har­maal­la vyö­hyk­keel­lä ope­roin­tia

kolumni: Puo­lus­tai­si­ko­han pu­ti­nis­ti maa­tam­me?

Lapin kansan hirvilaskuri: Ter­vo­las­sa runsas vii­den­nes luvista on jo käy­tet­ty, isot sonnit jä­tet­tiin al­ku­kau­des­ta rau­haan: "Meillä oli naa­pu­ri­so­pi­mus"

Tilaajille

Ke­mi­jär­vel­lä odo­te­taan kär­si­mät­tö­mä­nä kau­pun­gin­joh­ta­jal­le toi­mi­tet­tua sel­vi­tys­tä ke­hi­tys­yh­tiön vas­tuis­ta – ­Bo­real Bio­re­fin hal­lin­to­asia­kir­jat pää­ty­ne­vät pa­pe­rin­ke­räyk­seen

Boreal Bioref asetettiin konkurssiin viime viikon perjantaina. Kuvassa yhtiön entinen toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja Heikki Nivala.
Boreal Bioref asetettiin konkurssiin viime viikon perjantaina. Kuvassa yhtiön entinen toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja Heikki Nivala.
Kuva: Anssi Jokiranta

Kemijärven sellutehdashankkeen käynnistäneen Boreal Bioref oy:n hallintoasiakirjat päätynevät paperinkeräykseen, sillä yhtiöllä ei ole varoja maksaa edes rästissä olevia noin 46 000 euron hallituspalkkioita.

Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus totesi viime perjantaina yhtiön maksukyvyttömäksi ja asetti sen konkurssiin. Pesänhoitajaksi määrättiin asianajaja Aarni Oksanen Asianajotoimisto Ylikraka oy:sta.