Kunniamerkit: Katso lista Lappiin myön­ne­tyis­tä it­se­näi­syys­päi­vän kun­nia­mer­keis­tä

Luppo: Arto Köngäs on kip­san­nut lap­pi­lais­ten raajoja yli 30 vuotta

pääkirjoitus: Il­mas­ton­muu­tos etenee, eivätkä sen vai­ku­tuk­set ole enää kai­kil­ta osin py­säy­tet­tä­vis­sä

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Posti
Päiväpostin määrä vähenee jatkuvasti, posti jaetaan Lapin lounaisosiin nyt vain 2–3 päivänä viikossa – muualle vuoropäiväjakelu ei ainakaan tällä erää leviä

Päi­vä­pos­tin määrä vähenee jat­ku­vas­ti, posti jaetaan Lapin lou­nais­osiin nyt vain 2–3 päivänä vii­kos­sa – muualle vuo­ro­päi­vä­ja­ke­lu ei ai­na­kaan tällä erää leviä

19.11.2023 15:25 10
Tilaajille
Kuka korvaa postilaatikon?

Kuka korvaa pos­ti­laa­ti­kon?

17.11.2023 15:32
Veteraaneille ja lotille voi jälleen lähettää postikortin itsenäisyyspäiväksi

Ve­te­raa­neil­le ja lotille voi jälleen lä­het­tää pos­ti­kor­tin it­se­näi­syys­päi­väk­si

12.10.2023 13:29
Kemin keskustassa loppuu Postin henkilökohtainen asiakaspalvelu – vanhaan postitaloon on auennut korvaajaksi Lapin ensimmäinen OmaPosti-kioski

Kemin kes­kus­tas­sa loppuu Postin hen­ki­lö­koh­tai­nen asia­kas­pal­ve­lu – vanhaan pos­ti­ta­loon on auennut kor­vaa­jak­si Lapin en­sim­mäi­nen Oma­Pos­ti-kios­ki

20.09.2023 19:45
Tilaajille
Muutoksia Kemin postipalveluihin – S-marketin posti lopettaa

Muu­tok­sia Kemin pos­ti­pal­ve­lui­hin – S-mar­ke­tin posti lo­pet­taa

14.09.2023 18:58 3
Tilaajille
Traficom myönsi valtionavustukset sanomalehtien jakeluun – Lapin alueista ei tullut yhtään ehdot täyttävää hakemusta

Tra­fi­com myönsi val­tio­na­vus­tuk­set sa­no­ma­leh­tien ja­ke­luun – Lapin alueis­ta ei tullut yhtään ehdot täyt­tä­vää ha­ke­mus­ta

08.09.2023 14:55 1
Tilaajille
Rovaniemellä on poistettu vuoden alkupuolella Postin kirjelaatikoita, osa siirretty muiden palveluiden yhteyteen

Ro­va­nie­mel­lä on pois­tet­tu vuoden al­ku­puo­lel­la Postin kir­je­laa­ti­koi­ta, osa siir­ret­ty muiden pal­ve­lui­den yh­tey­teen

11.08.2023 11:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Postin pal­ve­lus­sa tuli poh­ja­no­tee­raus: iso­ry­sän val­mis­tu­mi­nen kesäksi oli vähällä jäädä haa­veek­si

15.04.2023 03:35
Viranomaiselta uusi varoitus: Postin nimissä lähetetty huijausviestejä, rikollisten tavoitteena pankkitunnusten urkkiminen

Vi­ran­omai­sel­ta uusi va­roi­tus: Postin nimissä lä­he­tet­ty hui­jaus­vies­te­jä, ri­kol­lis­ten ta­voit­tee­na pank­ki­tun­nus­ten urk­ki­mi­nen

24.03.2023 21:35
Oikealla nimellä ja osoitteella varustettu kirje päätyi Rovaniemellä Pöykkölän sijasta 40 kilometrin päähän Sonkaan – "Käsittämätöntä", kommentoi vastaanottaja Postin toimintaa

Oi­keal­la nimellä ja osoit­teel­la va­rus­tet­tu kirje päätyi Ro­va­nie­mel­lä Pöyk­kö­län sijasta 40 ki­lo­met­rin päähän Sonkaan – "Kä­sit­tä­mä­tön­tä", kom­men­toi vas­taa­not­ta­ja Postin toi­min­taa

24.03.2023 05:00 21
Tilaajille
Posti kulkee, mutta maksaa liikaa
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Posti kulkee, mutta maksaa liikaa

31.01.2023 05:00 2
Tilaajille
Keminmaan K-Citymarkettiin täyden palvelun Posti – postipalvelut ovat saatavilla uuteen paikkaan remontoitavasta asiakaspalvelupisteestä

Ke­min­maan K-Ci­ty­mar­ket­tiin täyden pal­ve­lun Posti – pos­ti­pal­ve­lut ovat saa­ta­vil­la uuteen paik­kaan re­mon­toi­ta­vas­ta asia­kas­pal­ve­lu­pis­tees­tä

05.01.2023 19:27 3
Tilaajille
Posti muistuttaa: ensi viikolla on viimeinen hetki postittaa joulutervehdykset perille ennen joulua

Posti muis­tut­taa: ensi vii­kol­la on vii­mei­nen hetki pos­tit­taa jou­lu­ter­veh­dyk­set perille ennen joulua

14.12.2022 12:17 1
Päiväkirja: Tein sen taas kerran – postitin joulukortit
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Tein sen taas kerran – pos­ti­tin jou­lu­kor­tit

14.12.2022 10:11
Tilaajille
Keminmaan keskustan Posti vaihtaa paikkaa tammikuussa – uuteen kuntakeskuksen Saleen ei tule täyden palvelun postipalveluja

Ke­min­maan kes­kus­tan Posti vaihtaa paikkaa tam­mi­kuus­sa – uuteen kun­ta­kes­kuk­sen Saleen ei tule täyden pal­ve­lun pos­ti­pal­ve­lu­ja

25.11.2022 05:00
Tilaajille
Asiakkaan OmaPostiin kilahti laskuja, jotka olikin tarkoitettu tämän pojalle – Postin sähköisesti toimittamia kirjeitä on ohjautunut väärille vastaanottajille

Asiak­kaan Oma­Pos­tiin kilahti las­ku­ja, jotka olikin tar­koi­tet­tu tämän pojalle – Postin säh­köi­ses­ti toi­mit­ta­mia kir­jei­tä on oh­jau­tu­nut vää­ril­le vas­taa­not­ta­jil­le

02.10.2022 14:29
Posti sulkee Rovaniemeltä kaksi palvelupistettä – Korkalovaara jää ilman pakettien noutopistettä

Posti sulkee Ro­va­nie­mel­tä kaksi pal­ve­lu­pis­tet­tä – Kor­ka­lo­vaa­ra jää ilman pa­ket­tien nou­to­pis­tet­tä

16.09.2022 06:30 4
Tilaajille
Pellolainen Minna Koivumaa sai juhannusyllätyksen – puoli vuotta sitten lähetetyt joulukortit saapuivat vihdoin perille

Pel­lo­lai­nen Minna Koi­vu­maa sai ju­han­nus­yl­lä­tyk­sen – puoli vuotta sitten lä­he­te­tyt jou­lu­kor­tit saa­pui­vat vihdoin perille

24.06.2022 17:00 4
Tilaajille
Pakastinarkkua potkulaudalla ajava postinjakaja kääntää katseet – "Moni kysyy, saisiko kokeilla"

Pa­kas­tin­ark­kua pot­ku­lau­dal­la ajava pos­tin­ja­ka­ja kääntää katseet – "Moni kysyy, saisiko ko­keil­la"

18.06.2022 12:00 4
Tilaajille
KKO lähetti salassa pidettäviä papereita postissa Rovaniemelle – paketti ei koskaan saapunut perille, eikä osallisille ilmoitettu hävinneestä lähetyksestä

KKO lähetti salassa pi­det­tä­viä pa­pe­rei­ta pos­tis­sa Ro­va­nie­mel­le – paketti ei koskaan saa­pu­nut pe­ril­le, eikä osal­li­sil­le il­moi­tet­tu hä­vin­nees­tä lä­he­tyk­ses­tä

14.05.2022 13:11 11