kolumni: Han­ka­lat ajat vaa­ti­vat jät­ti­mäi­siä uh­rauk­sia, mutta ei koskaan kau­pun­geis­sa

Pian kylmenee: Lapissa voi olla pa­rin­kym­me­nen­kin asteen yö­pak­ka­sia

Neste
Huoltoasema Reissumies Rovaniemellä saa uudet kauppiaat maaliskuussa – yrittäjillä huoltoasema myös Kemissä

Huol­toa­se­ma Reis­su­mies Ro­va­nie­mel­lä saa uudet kaup­piaat maa­lis­kuus­sa – yrit­tä­jil­lä huol­toa­se­ma myös Kemissä

16.01.2024 18:05 4
Tilaajille
Outokumpu siirtyy Kemin kaivoksella ja Tornion tehtailla uusiutuviin polttoaineisiin

Ou­to­kum­pu siirtyy Kemin kai­vok­sel­la ja Tornion teh­tail­la uu­siu­tu­viin polt­toai­nei­siin

06.10.2023 08:31
Tilaajille
Suomessa on nyt polttoainejakelussa automaattiasemia suunnilleen sama määrä kuin miehitettyjä asemia 20 vuotta sitten – kehitys samansuuntaista myös Lapissa

Suo­mes­sa on nyt polt­toai­ne­ja­ke­lus­sa au­to­maat­tia­se­mia suun­nil­leen sama määrä kuin mie­hi­tet­ty­jä asemia 20 vuotta sitten – kehitys sa­man­suun­tais­ta myös Lapissa

04.01.2023 05:30
Tilaajille
Kemiin on tulossa kaksi autopesulaa vieri viereen – Nesteelle valmistuu vuodenvaihteessa pesula ja automaattiasema Karjalahdelle, Kemin Autopesu neuvottelee edelleen uudesta paikasta

Kemiin on tulossa kaksi au­to­pe­su­laa vieri viereen – Nes­teel­le val­mis­tuu vuo­den­vaih­tees­sa pesula ja au­to­maat­tia­se­ma Kar­ja­lah­del­le, Kemin Au­to­pe­su neu­vot­te­lee edel­leen uudesta pai­kas­ta

02.11.2022 05:00
Tilaajille
Rovaniemen Neste K Reissumiehen kauppiaiksi Virpi ja Harri Pitkänen – jatkavat liikenneasemayrittäjinä myös Kemissä

Ro­va­nie­men Neste K Reis­su­mie­hen kaup­piaik­si Virpi ja Harri Pit­kä­nen – jat­ka­vat lii­ken­nea­se­may­rit­tä­ji­nä myös Kemissä

09.06.2022 12:53
Tilaajille
Neste lopettaa venäläisen raakaöljyn käytön heinäkuussa – "Emme ole ostaneet venäläistä raakaöljyä spot-markkinoilta sodan alkamisen jälkeen"

Neste lo­pet­taa ve­nä­läi­sen raa­kaöl­jyn käytön hei­nä­kuus­sa – "Emme ole os­ta­neet ve­nä­läis­tä raa­kaöl­jyä spot-mark­ki­noil­ta sodan al­ka­mi­sen jäl­keen"

29.04.2022 16:59
Neste suunnittelee uutta kylmäasemaa Kemin Karjalahdelle – tontti on jo varattu

Neste suun­nit­te­lee uutta kyl­mäa­se­maa Kemin Kar­ja­lah­del­le – tontti on jo varattu

08.03.2022 12:18 4
Tilaajille
Ilkka Marttala remontoi vanhan Nesteen toimitilakseen – Neste lopettaa polttoaineenmyynnin alkukesällä, mutta uutta toimijaa haetaan jatkajaksi

Ilkka Mart­ta­la re­mon­toi vanhan Nesteen toi­mi­ti­lak­seen – Neste lo­pet­taa polt­toai­neen­myyn­nin al­ku­ke­säl­lä, mutta uutta toi­mi­jaa haetaan jat­ka­jak­si

02.03.2022 12:17
Bensan hinnassa on nyt kymmenen senttiä Venäjän aiheuttamaa sotalisää

Bensan hin­nas­sa on nyt kym­me­nen senttiä Venäjän ai­heut­ta­maa so­ta­li­sää

25.02.2022 19:31 9
Tilaajille
Neste alkaa valmistaa Hesburgerin yli 300 ravintolan paistorasvoista uusiutuvaa dieseliä – Yhtiöiden mukaan kyse merkittävästä kiertotalousyhteistyöstä

Neste alkaa val­mis­taa Hes­bur­ge­rin yli 300 ra­vin­to­lan pais­to­ras­vois­ta uu­siu­tu­vaa die­se­liä – Yh­tiöi­den mukaan kyse mer­kit­tä­väs­tä kier­to­ta­lou­syh­teis­työs­tä

18.10.2021 09:40
Neste alkaa jaella uusiutuvaa polttoöljyä Kemistä Pohjois-Suomeen

Neste alkaa jaella uu­siu­tu­vaa polt­toöl­jyä Kemistä Poh­jois-Suo­meen

08.09.2021 16:39 2
Tilaajille
Kemin keskustan viimeinen huoltoasema sulki ovensa – Hahtisaarenkadun Nesteellä juotiin keskiviikkona läksiäiskahvit

Kemin kes­kus­tan vii­mei­nen huol­toa­se­ma sulki ovensa – Hah­ti­saa­ren­ka­dun Nes­teel­lä juotiin kes­ki­viik­ko­na läk­siäis­kah­vit

30.06.2021 19:30 5
Tilaajille
Hahtisaarenkadun Nesteen ovet menevät kiinni – Kemi haluaisi, että kaupungissa olisi jatkossakin palveleva huoltoasema

Hah­ti­saa­ren­ka­dun Nesteen ovet menevät kiinni – Kemi ha­luai­si, että kau­pun­gis­sa olisi jat­kos­sa­kin pal­ve­le­va huol­toa­se­ma

05.06.2021 10:55 4
Elinkeinoministeri Mika Lintilä: "Nesteen Naantalin jalostamon alueelle on kansainvälistä mielenkiintoa"

Elin­kei­no­mi­nis­te­ri Mika Lin­ti­lä: "Nes­teen Naan­ta­lin ja­los­ta­mon alueel­le on kan­sain­vä­lis­tä mie­len­kiin­toa"

30.11.2020 12:29
Naantalin jalostamo suljetaan maaliskuuhun mennessä – Työt loppuvat 370:ltä, mutta bensapumpulla sulku ei näy

Naan­ta­lin ja­los­ta­mo sul­je­taan maa­lis­kuu­hun men­nes­sä – Työt lop­pu­vat 370:l­tä, mutta ben­sa­pum­pul­la sulku ei näy

30.11.2020 14:11 1
Neste haluaisi uuden huoltoaseman vihreän Kemin ydinkeskustaan, jota kaupunki kehittää aivan toisenlaisista lähtökohdista

Neste ha­luai­si uuden huol­toa­se­man vihreän Kemin ydin­kes­kus­taan, jota kau­pun­ki ke­hit­tää aivan toi­sen­lai­sis­ta läh­tö­koh­dis­ta

20.11.2020 12:09 1
Tilaajille
Panu Routila Nesteen Naantalin jalostamon selvitysmieheksi

Panu Routila Nesteen Naan­ta­lin ja­los­ta­mon sel­vi­tys­mie­hek­si

22.09.2020 17:36
Ministeri Lintilä: Selvityshenkilö kartoittamaan Naantalin tilannetta Nesteen jalostamon mahdollisen lakkauttamisen vuoksi

Mi­nis­te­ri Lin­ti­lä: Sel­vi­tys­hen­ki­lö kar­toit­ta­maan Naan­ta­lin ti­lan­net­ta Nesteen ja­los­ta­mon mah­dol­li­sen lak­kaut­ta­mi­sen vuoksi

18.09.2020 21:19
Ministerit kuulivat Nesteen suunnitelmasta sulkea Naantalin jalostamo juuri ennen työllisyystoimia pohtivan riihen alkua – "Toimenpiteet ovat jo käynnistyneet"

Mi­nis­te­rit kuu­li­vat Nesteen suun­ni­tel­mas­ta sulkea Naan­ta­lin ja­los­ta­mo juuri ennen työl­li­syys­toi­mia poh­ti­van riihen alkua – "Toi­men­pi­teet ovat jo käyn­nis­ty­neet"

14.09.2020 17:22
Ministeri Lintilä Neste-uutisesta: Jokainen näistä on liikaa – Naantalin jalostamon sulkeminen ei uhkaa huoltovarmuutta

Mi­nis­te­ri Lintilä Nes­te-uu­ti­ses­ta: Jo­kai­nen näistä on liikaa – Naan­ta­lin ja­los­ta­mon sul­ke­mi­nen ei uhkaa huol­to­var­muut­ta

14.09.2020 16:20