Onnettomuudet: Mal­mi­ju­na suistui jälleen rai­teil­taan

Kuvagalleria: Pidetyn kiek­ko­ero­tuo­ma­rin ura päättyi Ro­va­nie­mel­lä

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan - tutustu ja hae tästä

Päästövähennykset
Outokumpu siirtyy Kemin kaivoksella ja Tornion tehtailla uusiutuviin polttoaineisiin

Ou­to­kum­pu siirtyy Kemin kai­vok­sel­la ja Tornion teh­tail­la uu­siu­tu­viin polt­to­ai­nei­siin

06.10.2023 08:31
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ja­ke­luinf­ra on maan­käyt­tö­ky­sy­mys

20.09.2023 06:00
Lukijalta Mielipidekirjoitus

EU:ssa oikea käsi ei tiedä, mitä vasen tekee

17.07.2023 05:01
Gasum laajentaa kaasuntankkausasemien verkostoa Perämeren ympäri – kaasuautoilu Ruotsiin helpottuu

Gasum laa­jen­taa kaa­sun­tank­kaus­ase­mien ver­kos­toa Pe­rä­me­ren ympäri – kaa­su­au­toi­lu Ruot­siin hel­pot­tuu

15.03.2023 10:54
Tilaajille
Outokumpu yrittää korvata koksin puulla – päästöloikka voi vastata kaikkien lappilaisten autoilua

Ou­to­kum­pu yrittää korvata koksin puulla – pääs­tö­loik­ka voi vastata kaik­kien lap­pi­lais­ten au­toi­lua

14.10.2021 06:30
Tilaajille
Valtio aikoo jatkaa pandemian piinaaman Finnairin tukemista – ministerin mukaan päästövähennyksiä seurataan, mutta uusia vaatimuksia ei tule

Valtio aikoo jatkaa pan­de­mian pii­naa­man Finn­ai­rin tu­ke­mis­ta – mi­nis­te­rin mukaan pääs­tö­vä­hen­nyk­siä seu­ra­taan, mutta uusia vaa­ti­muk­sia ei tule

16.12.2020 12:12
Me teemme sen: saamme maailman ilmastopäästöt laskuun aivan näillä hetkillä
Kolumni

Me teemme sen: saamme maail­man il­mas­to­pääs­töt laskuun aivan näillä het­kil­lä

03.11.2020 10:53 1
Tilaajille
Kokoomuksen tärkein lääke liikenteen päästöjen vähentämiseen: Autovero pois asteittain neljässä vuodessa

Ko­koo­muk­sen tärkein lääke lii­ken­teen pääs­tö­jen vä­hen­tä­mi­seen: Au­to­ve­ro pois as­teit­tain nel­jäs­sä vuo­des­sa

23.10.2020 13:58 2
Kemin kaupunki sitoutuu vähentämään ilmastopäästöjä 80 prosentilla vuoteen 2030 mennessä

Kemin kau­pun­ki si­tou­tuu vä­hen­tä­mään il­mas­to­pääs­tö­jä 80 pro­sen­til­la vuoteen 2030 men­nes­sä

20.10.2020 17:28
Tilaajille
Kemi aikoo liittyä Hinku-kuntien verkostoon – tavoitteena 80 prosentin päästövähennys 2030 mennessä

Kemi aikoo liittyä Hin­ku-kun­tien ver­kos­toon – ta­voit­tee­na 80 pro­sen­tin pääs­tö­vä­hen­nys 2030 men­nes­sä

29.09.2020 11:50
Tilaajille
Pääkirjoitus: Ilmasto-ongelmaa ei ratkaista hakkuita, vaan päästöjä vähentämällä
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Il­mas­to-on­gel­maa ei rat­kais­ta hak­kui­ta, vaan pääs­tö­jä vä­hen­tä­mäl­lä

16.02.2020 15:40
Tilaajille
Greta Thunberg saa kohta lisää vaihtoehtoja Atlantin ylitykseen – "Nyt on tapahtumassa dramaattinen muutos", sanoo kansainvälisen tuulialusjärjestön sihteeri

Greta Thun­berg saa kohta lisää vaih­to­eh­to­ja At­lan­tin yli­tyk­seen – "Nyt on ta­pah­tu­mas­sa dra­maat­ti­nen muu­tos", sanoo kan­sain­vä­li­sen tuu­li­alus­jär­jes­tön sih­tee­ri

11.01.2020 08:00
Tilaajille
Selvitys: Hiilineutraalissa Suomessa peltoala voi vähentyä kymmeniä prosentteja

Sel­vi­tys: Hii­li­neut­raa­lis­sa Suo­mes­sa pel­to­ala voi vä­hen­tyä kym­me­niä pro­sent­te­ja

15.11.2019 17:39
Tilaajille
Elinkeinoministeri bensanmyyntikatosta: olisi parempi, ettei koko ajan pitäisi miettiä uusia tukimuotoja

Elin­kei­no­mi­nis­te­ri ben­san­myyn­ti­ka­tos­ta: olisi pa­rem­pi, ettei koko ajan pitäisi miettiä uusia tu­ki­muo­to­ja

23.10.2019 16:57
TEM patistaa teollisuutta rajuihin päästövähennyksiin

TEM pa­tis­taa teol­li­suut­ta ra­jui­hin pääs­tö­vä­hen­nyk­siin

23.10.2019 11:58
Tilaajille
Polttoaineiden päästökauppa sopisi mainiosti etelän kasvukeskuksiin
Pääkirjoitus

Polt­to­ai­nei­den pääs­tö­kaup­pa sopisi mai­nios­ti etelän kas­vu­kes­kuk­siin

23.10.2019 05:00
Tilaajille
Kommentti: Ehdotus bensakiintiöstä on kuin EU:n päästökauppa – hyvässä ja pahassa
Kolumni

Kom­ment­ti: Ehdotus ben­sa­kiin­tiös­tä on kuin EU:n pääs­tö­kaup­pa – hyvässä ja pahassa

22.10.2019 18:16
Raportti: Liikenteen päästökauppa nostaisi polttoaineen hintaa, mutta veisi Suomen liikenteen päästövähennystavoitteeseen vuoteen 2030 mennessä

Ra­port­ti: Lii­ken­teen pääs­tö­kaup­pa nos­tai­si polt­to­ai­neen hintaa, mutta veisi Suomen lii­ken­teen pääs­tö­vä­hen­nys­ta­voit­tee­seen vuoteen 2030 men­nes­sä

22.10.2019 18:15
Presidentti Niinistö ilmastokokouksessa: Nuorten viesti otettava vakavasti, Suomi haluaa johtaa esimerkin avulla

Pre­si­dent­ti Nii­nis­tö il­mas­to­ko­kouk­ses­sa: Nuorten viesti otet­ta­va va­ka­vas­ti, Suomi haluaa johtaa esi­mer­kin avulla

23.09.2019 18:45