Koiraurheilu: Ro­va­nie­men Ou­nas­hal­lis­sa riitti säpinää kan­sain­vä­li­ses­sä agi­li­ty­kil­pai­lus­sa – katso ku­va­gal­le­ria

Kolumni: Pi­täi­si­kö yli­su­ku­pol­vis­ta jo­ki­ra­ken­ta­mi­seen liit­ty­vää traumaa lähteä pur­ka­maan so­vin­to­ko­mis­siol­la?

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Liikenteen päästöt
Rovaniemelle ei todennäköisesti tule sähköllä tai biokaasulla toimivia busseja – yhdyskuntasuunnittelun lautakunta käsitteli valtuustoaloitetta vihreämmästä paikallisliikenteestä

Ro­va­nie­mel­le ei to­den­nä­köi­ses­ti tule säh­köl­lä tai bio­kaa­sul­la toi­mi­via busseja – yh­dys­kun­ta­suun­nit­te­lun lau­ta­kun­ta kä­sit­te­li val­tuus­to­aloi­tet­ta vih­reäm­mäs­tä pai­kal­lis­lii­ken­tees­tä

22.08.2023 20:02 3
Tilaajille
Taidan olla pahisautoilija loppuun saakka, ellei ihmeitä tapahdu
Kolumni

Taidan olla pa­hi­sau­toi­li­ja loppuun saakka, ellei ihmeitä tapahdu

25.07.2023 09:16 13
Energiavirasto myönsi tuen suuritehoisten latauspisteiden rakentamiseen seitsemään Lapin kuntaan

Ener­gia­vi­ras­to myönsi tuen suu­ri­te­hois­ten la­taus­pis­tei­den ra­ken­ta­mi­seen seit­se­mään Lapin kuntaan

13.06.2023 11:00 2
Tilaajille
Jotta ihmiset valitsisivat junan oman auton tai lentokoneen sijaan, pitää monen asian muuttua
Pääkirjoitus

Jotta ihmiset va­lit­si­si­vat junan oman auton tai len­to­ko­neen sijaan, pitää monen asian muuttua

15.07.2022 20:00 7
Tilaajille
Enontekiöllä suunnitellaan maakunnan sisäisiä lentoja – sähkölentokone sopisi niihin erinomaisesti

Enon­te­kiöl­lä suun­ni­tel­laan maa­kun­nan si­säi­siä lentoja – säh­kö­len­to­ko­ne sopisi niihin erin­omai­ses­ti

10.04.2022 19:30 1
Tilaajille
Otetaan biojäte käyttöön
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Otetaan biojäte käyt­töön

28.03.2022 05:00
Tilaajille
Etanoli ja biokaasu vähentävät riippuvuutta Venäjän öljystä –  pumppuhintojen nousuun on kaksi merkittävää syytä, joista toiseen voisi vaikuttaa

Etanoli ja bio­kaa­su vä­hen­tä­vät riip­pu­vuut­ta Venäjän öljystä – pump­pu­hin­to­jen nousuun on kaksi mer­kit­tä­vää syytä, joista toiseen voisi vai­kut­taa

19.03.2022 06:30 5
Tilaajille
Polttomoottori ei ole ongelma, mutta sen polttoaineet ovat – VTT:n johtava tutkija: "Autoala voi helposti dumpata öljytuotteet jos haluaa"

Polt­to­moot­to­ri ei ole on­gel­ma, mutta sen polt­to­ai­neet ovat – VTT:n johtava tut­ki­ja: "Au­toa­la voi hel­pos­ti dumpata öl­jy­tuot­teet jos haluaa"

11.12.2021 06:30 5
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Järven vesi ei äm­pä­röi­mäl­lä vähene

29.10.2020 05:59
Tilaajille
Liikenteen päästöjä pitää vähentää sovitusti, mutta autoilun hinta syrjäseuduilla ei saa kohtuuttomasti nousta
Pääkirjoitus

Lii­ken­teen pääs­tö­jä pitää vä­hen­tää so­vi­tus­ti, mutta au­toi­lun hinta syr­jä­seu­duil­la ei saa koh­tuut­to­mas­ti nousta

27.10.2020 16:45 1
Tilaajille
Liikennepäästöjen puolittamiskeinot tuskin herättävät innostusta keskustan kannattajissa
Pääkirjoitus

Lii­ken­ne­pääs­tö­jen puo­lit­ta­mis­kei­not tuskin he­rät­tä­vät in­nos­tus­ta kes­kus­tan kan­nat­ta­jis­sa

08.10.2020 06:00
Tilaajille
Lukijalta: Sähköpyörätuelle tarvetta myös Lapissa
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Säh­kö­pyö­rä­tuel­le tar­vet­ta myös Lapissa

25.06.2020 22:04 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Säh­kö­pyö­räi­ly on kestävä lii­ken­ne­rat­kai­su

25.06.2020 10:05
Tilaajille
Pääkirjoitus: Liikennepäästöjä on leikattava, muttei lappilaisten kustannuksella
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Lii­ken­ne­pääs­tö­jä on lei­kat­ta­va, muttei lap­pi­lais­ten kus­tan­nuk­sel­la

26.02.2020 06:00
Tilaajille
Polttoaineiden päästökauppa sopisi mainiosti etelän kasvukeskuksiin
Pääkirjoitus

Polt­to­ai­nei­den pääs­tö­kaup­pa sopisi mai­nios­ti etelän kas­vu­kes­kuk­siin

23.10.2019 05:00
Tilaajille
Kommentti: Ehdotus bensakiintiöstä on kuin EU:n päästökauppa – hyvässä ja pahassa
Kolumni

Kom­ment­ti: Ehdotus ben­sa­kiin­tiös­tä on kuin EU:n pääs­tö­kaup­pa – hyvässä ja pahassa

22.10.2019 18:16
Raportti: Liikenteen päästökauppa nostaisi polttoaineen hintaa, mutta veisi Suomen liikenteen päästövähennystavoitteeseen vuoteen 2030 mennessä

Ra­port­ti: Lii­ken­teen pääs­tö­kaup­pa nos­tai­si polt­to­ai­neen hintaa, mutta veisi Suomen lii­ken­teen pääs­tö­vä­hen­nys­ta­voit­tee­seen vuoteen 2030 men­nes­sä

22.10.2019 18:15