Pääkirjoitus
Tilaajille

Lii­ken­teen pääs­tö­jä pitää vä­hen­tää so­vi­tus­ti, mutta au­toi­lun hinta syr­jä­seu­duil­la ei saa koh­tuut­to­mas­ti nousta

Kotimaan liikenteen kasvihuonekaasupäästöt ovat noin viidesosa Suomen kokonaispäästöistä. Suurin osa liikenteen päästöistä syntyy tieliikenteessä. Liikenteen hiilidioksidipäästöjen tuntuva vähentäminen on siten välttämätöntä, kun Suomesta tehdään hiilineutraalia maata vuoteen 2035 mennessä.

Hallitusohjelman tavoitteena on puolittaa liikenteen hiilidioksidipäästöt vuoteen 2030 mennessä. Vertailutasona on vuosi 2005. Osa vähennyksistä on jo toteutettu, mutta urakkaa on vielä jäljellä.