Tilaajille

Sel­vi­tys: Hii­li­neut­raa­lis­sa Suo­mes­sa pel­to­ala voi vä­hen­tyä kym­me­niä pro­sent­te­ja

Ilmastotalkoissa hankalana pidetyn maatalouden päästöjä voitaisiin vähentää uusien laskelmien mukaan jopa 60 prosenttia, vaikka lihansyönti laskisi vuosisadan puoliväliin mennessä vain puoleen nykyisestä.

Hiilineutraalissa Suomessa peltoala voi vähentyä jopa kymmeniä prosentteja nykyisestä.

Tällaisen johtopäätöksen voi tehdä kahden tuoreen ilmastoselvityksen perusteella. Päästövähennyksiä ja hiilinieluja tarvitaan niin paljon, että ilman maatalouden merkittävää roolia ilmastotavoitteet saattavat olla mahdottomia.