Vastaa kyselyyn: Miten vie­tät­te tal­vi­lo­maa, vai­kut­taa­ko ra­ha­ti­lan­ne suun­ni­tel­miin?

Kolumni: Totuus odottaa yhä ker­to­jaan­sa

Lihansyönti
Hampparit ja tavikset
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hamp­pa­rit ja ta­vik­set

14.08.2023 05:01
"Kaupassa tuntuu pisto sydämessä" ­– Juho Rasmus ruokkii lemmikkejään lihalla, vaikka se on ristiriidassa hänen vegaaniruokavalionsa kanssa

"Kau­pas­sa tuntuu pisto sy­dä­mes­sä" – Juho Rasmus ruokkii lem­mik­ke­jään li­hal­la, vaikka se on ris­ti­rii­das­sa hänen ve­gaa­ni­ruo­ka­va­lion­sa kanssa

19.02.2023 11:00 6
Tilaajille
Maito ja liha olivat vasta kausituotteita
Kolumni

Maito ja liha olivat vasta kau­si­tuot­tei­ta

16.05.2021 14:00 2
Tilaajille
Kasvikset menee tunteisiin
Kolumni

Kas­vik­set menee tun­tei­siin

25.09.2020 06:30 1
Tilaajille
Kuka uskaltaisi määritellä kohtuuden?
Kolumni

Kuka us­kal­tai­si mää­ri­tel­lä koh­tuu­den?

25.07.2020 06:15
Tilaajille
MTK:n kysely: Kolme neljästä suomalaisesta pitää lihan kulutustaan sopivana – MT: Alle 30-vuotiaista lähes viidennes ei syö lihaa lainkaan

MTK:n kysely: Kolme nel­jäs­tä suo­ma­lai­ses­ta pitää lihan ku­lu­tus­taan so­pi­va­na – MT: Alle 30-vuo­tiais­ta lähes vii­den­nes ei syö lihaa lain­kaan

18.11.2019 10:25
Selvitys: Hiilineutraalissa Suomessa peltoala voi vähentyä kymmeniä prosentteja

Sel­vi­tys: Hii­li­neut­raa­lis­sa Suo­mes­sa pel­to­ala voi vä­hen­tyä kym­me­niä pro­sent­te­ja

15.11.2019 17:39
Tilaajille
Naudanlihan myynnissä eroja kauppaketjuissa – K-kaupoissa lihaa on myyty vuoden mittaan tuttuun tapaan, S-ryhmässä havaittu on viitteitä, että lihansyönti on käännöspisteessään

Nau­dan­li­han myyn­nis­sä eroja kaup­pa­ket­juis­sa – K-kau­pois­sa lihaa on myyty vuoden mittaan tuttuun tapaan, S-ryh­mäs­sä ha­vait­tu on viit­tei­tä, että li­han­syön­ti on kään­nös­pis­tees­sään

09.11.2019 17:04
Tilaajille
Lihankulutus on saavuttanut kyllästymispisteensä – Luonnonvarakeskuksessa ei silti uskota järisyttäviin kulutuksen muutoksiin

Li­han­ku­lu­tus on saa­vut­ta­nut kyl­läs­ty­mis­pis­teen­sä – Luon­non­va­ra­kes­kuk­ses­sa ei silti uskota jä­ri­syt­tä­viin ku­lu­tuk­sen muu­tok­siin

03.11.2019 08:00
Tilaajille
Näkökulma: Kun lihansyöjä ilmastolakkoon meni
Kolumni

Nä­kö­kul­ma: Kun li­han­syö­jä il­mas­to­lak­koon meni

30.10.2019 19:00
Tilaajille