Pääkirjoitus: Ay-lii­ke ja hal­li­tus ovat ajau­tu­neet jää­rä­päi­syyt­tään pat­ti­ti­lan­tee­seen, mistä kum­man­kin on vaikea pe­rään­tyä

Lakko: Työ­tais­te­lu kes­keyt­tää ju­na­lii­ken­teen ensi tors­tai­na vuo­ro­kau­den ajaksi, lakko ei koske Poh­jois-Suo­men hen­ki­lö­yö­ju­na­lii­ken­net­tä

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

MTK:n kysely: Kolme nel­jäs­tä suo­ma­lai­ses­ta pitää lihan ku­lu­tus­taan so­pi­va­na – MT: Alle 30-vuo­tiais­ta lähes vii­den­nes ei syö lihaa lain­kaan

Hyvin harva pitää lihan kulutustaan liian pienenä. Liian suureksi sen kokee melkein viidennes vastaajista.
Hyvin harva pitää lihan kulutustaan liian pienenä. Liian suureksi sen kokee melkein viidennes vastaajista.
Kuva: Anttti Kärkkäinen

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK:n teettämän kyselyn mukaan liki kolme neljästä suomalaisesta pitää lihan kulutustaan sopivana. Hyvin harva pitää lihan kulutustaan liian pienenä. Liian suureksi sen kokee melkein viidennes vastaajista.

Kyselyn mukaan yli 80 prosenttia suomalaisista syö lihaa vähintään kerran viikossa. Useita kertoja viikossa lihaa syö liki 70 prosenttia. Päivittäin lihaa kertoo syövänsä hieman yli 36 prosenttia suomalaisista. Kokonaan ilman lihaa pärjää hieman yli seitsemän prosenttia vastaajista.

Noin 75 prosenttia kansalaisista kannattaa kyselyn perusteella sitä, että Suomessa tuotetaan lihaa ainakin sen verran, että se riittää suomalaisten omaan kulutukseen.

87 prosenttia vastaajista oli täysin tai melko samaa mieltä siitä, että ulkomailta tuodun lihan tulisi täyttää samat lain vaatimukset kuin kotimaisen lihan.  

Kyselyn toteutti Kantar TNS Agri Oy, joka on maa- ja elintarviketalouteen erikoistunut markkinatutkimusyritys. Kyselyyn vastasi marraskuun ensimmäisellä viikolla hieman yli tuhat suomalaista. 

Kyselystä tarkemmin uutisoineen Maaseudun Tulevaisuuden mukaan nuoret syövät muita vähemmän lihaa: alle kolmekymppisistä melkein joka viides ei syö lihaa lainkaan.