Kolumni: Kie­li­muu­ri ui­ma­hal­lis­sa ja muita arkisia koh­taa­mi­sia tu­ris­ti­kau­pun­gis­sa

Vastaa kyselyyn: Miten vie­tät­te tal­vi­lo­maa, vai­kut­taa­ko ra­ha­ti­lan­ne suun­ni­tel­miin?

Ruoanlaitto
Ota kaikki irti monikäyttöisistä tomaattisäilykkeistä – Kullakin on oma roolinsa, valitse siis paras näistä 5 vaihtoehdosta

Ota kaikki irti mo­ni­käyt­töi­sis­tä to­maat­ti­säi­lyk­keis­tä – Kul­la­kin on oma roo­lin­sa, valitse siis paras näistä 5 vaih­to­eh­dos­ta

26.10.2023 06:30
Tilaajille
Sienistä riittää raaka-ainetta monenlaisiin makuihin – Lapin Kansa esittelee huippukokki Joel Mannisen kaksi helppoa sienireseptiä

Sie­nis­tä riittää raa­ka-ai­net­ta mo­nen­lai­siin ma­kui­hin – Lapin Kansa esit­te­lee huip­pu­kok­ki Joel Man­ni­sen kaksi helppoa sie­ni­re­sep­tiä

08.09.2023 19:00 4
Tilaajille
Äidin oodi eineksille – pullantuoksu syntyy myös puolivalmisteesta
Kolumni

Äidin oodi ei­nek­sil­le – ­pul­lan­tuok­su syntyy myös puo­li­val­mis­tees­ta

12.04.2023 15:41
Inspiroidu tulesta ja säästä sähköä –tee kolmen ruokalajin herkkuateria avotulella eräkokki Sonja Lassilan  ohjeilla

Ins­pi­roi­du tulesta ja säästä sähköä –tee kolmen ruo­ka­la­jin herk­ku­ate­ria avo­tu­lel­la erä­kok­ki Sonja Las­si­lan oh­jeil­la

27.08.2022 15:00 1
Tilaajille
Katos, grilli ja pöytätaso riittävät kesäkeittiöksi – katso kolme esimerkkiä, joista kaksi voi tehdä itse ja yhdessä on aimo annos luksusta

Katos, grilli ja pöy­tä­ta­so riit­tä­vät ke­sä­keit­tiök­si – katso kolme esi­merk­kiä, joista kaksi voi tehdä itse ja yhdessä on aimo annos luk­sus­ta

23.07.2022 06:30
Tilaajille
Suomalainen kulutti viime vuonna keskimäärin 79 kiloa lihaa ja 62 kiloa hedelmiä – Luke julkaisi vuoden 2021 ravintotaseen ennakkotiedot

Suo­ma­lai­nen kulutti viime vuonna kes­ki­mää­rin 79 kiloa lihaa ja 62 kiloa he­del­miä – Luke jul­kai­si vuoden 2021 ra­vin­to­ta­seen en­nak­ko­tie­dot

26.06.2022 12:10
Tilaajille
Päiväkirja: Listoja rakastava sisäinen marttani viihtyy keittiössä
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Listoja ra­kas­ta­va si­säi­nen mart­ta­ni viihtyy keit­tiös­sä

25.05.2021 06:30
Tilaajille
Päiväkirja: Hyppysellinen tätä ja tuota
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Hyp­py­sel­li­nen tätä ja tuota

23.04.2021 07:01
Tilaajille
"Jos ei palohälytin rupea huutamaan, niin on jäänyt raa'aksi" – posiolainen Pasi Revonmäki leipoo pakkasella, mutta hyvästä syystä ei lauhalla kelillä

"Jos ei pa­lo­hä­ly­tin rupea huu­ta­maan, niin on jäänyt raa'ak­si" – po­sio­lai­nen Pasi Re­von­mä­ki leipoo pak­ka­sel­la, mutta hyvästä syystä ei lau­hal­la kelillä

21.02.2021 10:43 1
Tilaajille
Arkiruoan tekeminen ei vie niin paljon aikaa kuin usein luullaan – Nämä viisi mutkatonta ateriaa valmistat alle puolessa tunnissa

Ar­ki­ruoan te­ke­mi­nen ei vie niin paljon aikaa kuin usein luul­laan – Nämä viisi mut­ka­ton­ta ateriaa val­mis­tat alle puo­les­sa tun­nis­sa

29.10.2020 07:00 1
Tilaajille
Sirly Ylläsjärvi kilpailee toista kertaa Masterchef-kilpailussa – "Tiesin, etten tule pääsemään helpolla"

Sirly Yl­läs­jär­vi kil­pai­lee toista kertaa Mas­terc­hef-kil­pai­lus­sa – "Tie­sin, etten tule pää­se­mään hel­pol­la"

30.08.2020 16:03
Tilaajille
Ei kokkisota yhtä raaka-ainetta kaipaa
Kolumni

Ei kok­ki­so­ta yhtä raa­ka-ai­net­ta kaipaa

23.07.2020 06:30
Tilaajille
Jussi Kumpulainen voitti ensimmäisen työpaikkansa arvonnassa – nyt palkittu rovaniemeläiskokki ideoi uusia reseptejä mökkikaranteenissa

Jussi Kum­pu­lai­nen voitti en­sim­mäi­sen työ­paik­kan­sa ar­von­nas­sa – nyt pal­kit­tu ro­va­nie­me­läis­kok­ki ideoi uusia re­sep­te­jä mök­ki­ka­ran­tee­nis­sa

20.04.2020 20:38
Tilaajille
Uuniperuna on tuttu herkku, mutta eksoottisilla täytteillä saat siihen aivan uudenlaista inspiraatiota – Näin tarjoilet sen intialaiseen, japanilaiseen tai tanskalaiseen tyyliin

Uu­ni­pe­ru­na on tuttu herkku, mutta ek­soot­ti­sil­la täyt­teil­lä saat siihen aivan uu­den­lais­ta ins­pi­raa­tio­ta – Näin tar­joi­let sen in­tia­lai­seen, ja­pa­ni­lai­seen tai tans­ka­lai­seen tyyliin

16.01.2020 08:00
Tilaajille
MTK:n kysely: Kolme neljästä suomalaisesta pitää lihan kulutustaan sopivana – MT: Alle 30-vuotiaista lähes viidennes ei syö lihaa lainkaan

MTK:n kysely: Kolme nel­jäs­tä suo­ma­lai­ses­ta pitää lihan ku­lu­tus­taan so­pi­va­na – MT: Alle 30-vuo­tiais­ta lähes vii­den­nes ei syö lihaa lain­kaan

18.11.2019 10:25
Uutisvuodon isä, idealisti ja kulinaristi pyrkii kotonaan nollahävikkiin: "Syön paljon halpoja mutta laadukkaita asioita" – Näin se onnistuu

Uu­tis­vuo­don isä, idea­lis­ti ja ku­li­na­ris­ti pyrkii ko­to­naan nol­la­hä­vik­kiin: "Syön paljon halpoja mutta laa­duk­kai­ta asioi­ta" – Näin se on­nis­tuu

24.10.2019 09:30