Saudi-Arabia
Pullotettua vettä ja turvavälit – muslimien pyhiinvaellus toteutuu koronasta huolimatta, mutta vain tuhannelle ja tiukoin rajoituksin

Pul­lo­tet­tua vettä ja tur­va­vä­lit – mus­li­mien py­hiin­vael­lus to­teu­tuu ko­ro­nas­ta huo­li­mat­ta, mutta vain tu­han­nel­le ja tiukoin ra­joi­tuk­sin

29.07.2020 21:03 0
Saudi-Arabia kielsi ulkomaalaisten pääsyn maahan pyhiinvaellukselle

Sau­di-Ara­bia kielsi ul­ko­maa­lais­ten pääsyn maahan py­hiin­vael­luk­sel­le

23.06.2020 12:40 0
Öljytuottajat lähellä sopimusta tuotannon leikkauksista, uhkana öljymaiden tulojen romahdukset ja rankat budjettileikkaukset

Öl­jy­tuot­ta­jat lähellä so­pi­mus­ta tuo­tan­non leik­kauk­sis­ta, uhkana öl­jy­mai­den tulojen ro­mah­duk­set ja rankat bud­jet­ti­leik­kauk­set

11.04.2020 13:28 0

Sau­di-Ara­bia kielsi kaikki kan­sain­vä­li­set lennot

14.03.2020 09:20 0
Uudet asevientiluvat Turkkiin ja Saudi-Arabiaan ovat yhä jäissä – Vielä vuonna 2018 Turkki oli tärkein vientimaa

Uudet ase­vien­ti­lu­vat Turk­kiin ja Sau­di-Ara­biaan ovat yhä jäissä – Vielä vuonna 2018 Turkki oli tärkein vien­ti­maa

02.01.2020 07:00 0
Tilaajille
Viisi tuomittiin kuolemaan sauditoimittaja Khashoggin murhasta – lehdistöjärjestöltä kritiikkiä tuomiosta

Viisi tuo­mit­tiin kuo­le­maan sau­di­toi­mit­ta­ja Khas­hog­gin mur­has­ta – leh­dis­tö­jär­jes­töl­tä kri­tiik­kiä tuo­mios­ta

23.12.2019 20:10 0
Saudi-Arabia tuomitsi viisi ihmistä kuolemaan paloitelluksi epäillyn sauditoimittajan murhasta – Khashoggi katosi Saudi-Arabian konsulaatissa viime vuonna

Sau­di-Ara­bia tuo­mit­si viisi ihmistä kuo­le­maan pa­loi­tel­luk­si epäil­lyn sau­di­toi­mit­ta­jan mur­has­ta – Khas­hog­gi katosi Sau­di-Ara­bian kon­su­laa­tis­sa viime vuonna

23.12.2019 13:51 0
Yhdysvalloissa epäillään kahta Twitterin ex-työntekijää vakoilusta Saudi-Arabian hyväksi

Yh­dys­val­lois­sa epäil­lään kahta Twit­te­rin ex-työn­te­ki­jää va­koi­lus­ta Sau­di-Ara­bian hyväksi

07.11.2019 10:44 0
Tilaajille
Yhdysvaltojen ja Saudi-Arabian välejä lämmittää yhteinen vihollinen Iran – Suhde on lujittunut Trumpin kauden aikana

Yh­dys­val­to­jen ja Sau­di-Ara­bian välejä läm­mit­tää yh­tei­nen vi­hol­li­nen Iran – Suhde on lu­jit­tu­nut Trumpin kauden aikana

28.10.2019 17:23 0
Ainakin 35 ulkomaalaista turistia kuoli bussiturmassa Saudi-Arabiassa

Ainakin 35 ul­ko­maa­lais­ta tu­ris­tia kuoli bus­si­tur­mas­sa Sau­di-Ara­bias­sa

17.10.2019 11:51 0
Tilaajille
Reutersin lähde: Saudi-Arabian öljyntuotanto palaamassa normaaliksi – Nyt jo 75 prosenttia siitä, mitä tuotto oli ennen öljyhyökkäyksiä

Reu­ter­sin lähde: Sau­di-Ara­bian öl­jyn­tuo­tan­to pa­laa­mas­sa nor­maa­lik­si – Nyt jo 75 pro­sent­tia siitä, mitä tuotto oli ennen öl­jy­hyök­käyk­siä

23.09.2019 21:52 0
Yhdysvallat aikoo lähettää lisää joukkoja Persianlahdelle Saudi-Arabiassa tapahtuneiden iskujen vuoksi

Yh­dys­val­lat aikoo lä­het­tää lisää jouk­ko­ja Per­sian­lah­del­le Sau­di-Ara­bias­sa ta­pah­tu­nei­den iskujen vuoksi

21.09.2019 10:00 0

Sau­di-Ara­bian johtama koa­li­tio py­säyt­ti ja tuhosi huthien lä­het­tä­män rä­jäh­de­aluk­sen Pu­nai­sel­la­me­rel­lä

20.09.2019 11:05 0
Saudi-Arabia haluaa viedä öljynsä maailman merille – kuningaskunta edistää salaista aiettaan Jemenin sisällissodan varjolla

Sau­di-Ara­bia haluaa viedä öljynsä maail­man merille – ku­nin­gas­kun­ta edistää sa­lais­ta aiet­taan Jemenin si­säl­lis­so­dan var­jol­la

19.09.2019 22:26 0
Trumpin hallinto pohtii miten rankaista Irania lauantaisen Saudi-Arabian öljylaitoksiin tehdyn iskun jälkeen

Trumpin hal­lin­to pohtii miten ran­kais­ta Irania lauan­tai­sen Sau­di-Ara­bian öl­jy­lai­tok­siin tehdyn iskun jälkeen

18.09.2019 09:03 0
Venäjä tarjoutui myymään Saudi-Arabialle omia torjuntaohjuksiaan

Venäjä tar­jou­tui myymään Sau­di-Ara­bial­le omia tor­jun­ta­oh­juk­siaan

17.09.2019 10:11 0
Presidentti Trump haluaa välttää sodan, mutta uskoo Iranin olevan Saudi-Arabian öljyhyökkäysten takana

Pre­si­dent­ti Trump haluaa välttää sodan, mutta uskoo Iranin olevan Sau­di-Ara­bian öl­jy­hyök­käys­ten takana

17.09.2019 08:21 0
Iran kiisti olevansa Saudi-Arabian öljynjalostamoihin tehtyjen iskujen takana

Iran kiisti ole­van­sa Sau­di-Ara­bian öl­jyn­ja­los­ta­moi­hin teh­ty­jen iskujen takana

16.09.2019 14:36 0
Tilaajille
Polttoaineketjut seuraavat Saudi-Arabian iskun vaikutuksia tarkasti – "Viisi dollaria raakaöljyssä vaikuttaa 3–4 senttiä bensiinilitrassa"

Polt­to­ai­ne­ket­jut seu­raa­vat Sau­di-Ara­bian iskun vai­ku­tuk­sia tar­kas­ti – "Viisi dol­la­ria raa­ka­öl­jys­sä vai­kut­taa 3–4 senttiä ben­sii­ni­lit­ras­sa"

16.09.2019 14:30 0
Öljyn hinta lähti nousuun Saudi-Arabian öljynjalostamoihin tehtyjen iskujen jälkeen

Öljyn hinta lähti nousuun Sau­di-Ara­bian öl­jyn­ja­los­ta­moi­hin teh­ty­jen iskujen jälkeen

16.09.2019 08:30 0