Kysely: Suo­ma­lai­set huo­mioi­si­vat Poh­jois-Suo­men muut­tu­neen aseman ja mah­dol­li­suu­det hal­li­tus­oh­jel­mas­sa

Kolumni: Turha kuolema herätti ruot­sa­lai­set

Pääkirjoitus: Lo­hen­ka­las­tus­kiel­to pa­kot­taa Uts­joel­la pai­kal­li­set ra­ken­ta­maan uu­del­leen arkensa

Asuntolainat: Nyt voit katsoa ajan­ta­sai­set eu­ri­bor-ko­rot Lapin Kansan netistä

Mainos: Tilaa Lapin Kansa Digi koko vuodeksi samaan hintaan: 12,90 € / kk + 1 kk kaupan päälle, tilaa tästä

Terrori-iskut
Toimittajalta: Tuomiopäivän kellon viisarit tikittävät – Miten ihmeessä ne saa käännettyä taaksepäin?
Kolumni

Toi­mit­ta­jal­ta: Tuo­mio­päi­vän kellon vii­sa­rit ti­kit­tä­vät – Miten ih­mees­sä ne saa kään­net­tyä taak­se­päin?

08.03.2022 09:20 1
Norjalainen joukkomurhaaja Anders Behring Breivik ei pääse ehdonalaiseen vapauteen

Nor­ja­lai­nen jouk­ko­mur­haa­ja Anders Behring Breivik ei pääse eh­don­alai­seen va­pau­teen

01.02.2022 20:10 1
FBI julkaisi vuosia salatun muistion syyskuun 11. päivän iskuista – Saudihallinnon osallisuudesta vakuuttuneet saivat ainoastaan aineksia spekulaatiolle

FBI jul­kai­si vuosia salatun muis­tion syys­kuun 11. päivän is­kuis­ta – Sau­di­hal­lin­non osal­li­suu­des­ta va­kuut­tu­neet saivat ai­noas­taan ai­nek­sia spe­ku­laa­tiol­le

12.09.2021 15:07
Näin 9/11-iskujen jäljet näkyvät maailmassamme – kaksoistornien romahduksen jälkeinen aika osoitti muun muassa sen, että supervaltojen voimilla on rajat

Näin 9/11-is­ku­jen jäljet näkyvät maail­mas­sam­me – kak­sois­tor­nien ro­mah­duk­sen jäl­kei­nen aika osoitti muun muassa sen, että su­per­val­to­jen voi­mil­la on rajat

11.09.2021 09:42
Tilaajille
Ruotsin eilisen epäillyn terroriteon uhreista kolme sai hengenvaarallisia vammoja – kaksi muuta uhria haavoittui vakavasti

Ruotsin eilisen epäil­lyn ter­ro­ri­teon uh­reis­ta kolme sai hen­gen­vaa­ral­li­sia vammoja – kaksi muuta uhria haa­voit­tui va­ka­vas­ti

04.03.2021 07:43
Ainakin yksi vaarallinen asemies yhä kateissa Itävallassa – koetteleeko Eurooppaa uusi terrorin aalto

Ainakin yksi vaa­ral­li­nen asemies yhä ka­teis­sa Itä­val­las­sa – koet­te­lee­ko Eu­roop­paa uusi ter­ro­rin aalto

03.11.2020 21:04
Ainakin 22 kuoli yliopistoiskussa Kabulissa, Isis sanoo olevansa iskun takana

Ainakin 22 kuoli yli­opis­to­is­kus­sa Ka­bu­lis­sa, Isis sanoo ole­van­sa iskun takana

02.11.2020 21:29
Analyysi: Aiempaa raaempi tekotapa rantautui Eurooppaan Ranskan terrori-iskuissa

Ana­lyy­si: Aiempaa raaempi te­ko­ta­pa ran­tau­tui Eu­roop­paan Ranskan ter­ro­ri-is­kuis­sa

30.10.2020 18:30 1
Tilaajille
Näkökulma: Ranskan presidentti Macron yrittää integroida muslimeja ajamalla jyrkempää uskontopolitiikkaa, mutta toimivatko rajoitukset?

Nä­kö­kul­ma: Ranskan pre­si­dent­ti Macron yrittää in­teg­roi­da mus­li­me­ja aja­mal­la jyr­kem­pää us­kon­to­po­li­tiik­kaa, mutta toi­mi­vat­ko ra­joi­tuk­set?

21.10.2020 16:31
Muhammed-pilakuvien uusi julkaiseminen jakaa ranskalaisten mielipiteet, myös presidentti kommentoi – Oikeudenkäynti terrori-iskusta alkoi

Mu­ham­med-pi­la­ku­vien uusi jul­kai­se­mi­nen jakaa rans­ka­lais­ten mie­li­pi­teet, myös pre­si­dent­ti kom­men­toi – Oi­keu­den­käyn­ti ter­ro­ri-is­kus­ta alkoi

03.09.2020 06:30
Kohuttu satiirilehti Charlie Hebdo aikoo julkaista muslimit raivostuttaneen pilakuvan uudelleen – vuoden 2015 terrori-iskujen oikeudenkäynti alkaa Pariisissa

Kohuttu sa­tii­ri­leh­ti Charlie Hebdo aikoo jul­kais­ta mus­li­mit rai­vos­tut­ta­neen pi­la­ku­van uu­del­leen – vuoden 2015 ter­ro­ri-is­ku­jen oi­keu­den­käyn­ti alkaa Pa­rii­sis­sa

01.09.2020 16:33
Turun terrori-iskun päätutkija antaa vertaistukea työssään traumatisoituneille poliiseille – "Työpajassa kerrottu jää sinne"

Turun ter­ro­ri-is­kun pää­tut­ki­ja antaa ver­tais­tu­kea työs­sään trau­ma­ti­soi­tu­neil­le po­lii­seil­le – "Työ­pa­jas­sa ker­rot­tu jää sinne"

05.05.2020 07:00
Tilaajille
Auto ajoi väkijoukkoon, tekijä pakeni, 12 loukkaantuneista on israelilaisia sotilaita – Trumpin suunnitelma kiristi Israelin ja Palestiinan välejä

Auto ajoi vä­ki­jouk­koon, tekijä pakeni, 12 louk­kaan­tu­neis­ta on is­rae­li­lai­sia so­ti­lai­ta – Trumpin suun­ni­tel­ma kiristi Is­rae­lin ja Pa­les­tii­nan välejä

06.02.2020 09:21
Reuters: Poliisin mukaan Lontoon puukotukset ovat terrori-isku – Useita ihmisiä puukotettu, tekijäksi epäilty mies on kuollut

Reu­ters: Po­lii­sin mukaan Lontoon puu­ko­tuk­set ovat ter­ro­ri-is­ku – Useita ihmisiä puu­ko­tet­tu, te­ki­jäk­si epäilty mies on kuollut

02.02.2020 19:52
Tilaajille
Sinä aamuna terroristit tulivat työpaikalleni – tapasimme Nairobin alkuvuoden iskusta selviytyneitä: "Kun eloon jääneitä kysyttiin ensimmäisen kerran, en vastannut"

Sinä aamuna ter­ro­ris­tit tulivat työ­pai­kal­le­ni – ta­pa­sim­me Nai­ro­bin al­ku­vuo­den iskusta sel­viy­ty­nei­tä: "Kun eloon jää­nei­tä ky­syt­tiin en­sim­mäi­sen kerran, en vas­tan­nut"

29.12.2019 07:30
Tilaajille
Tuhoisa autopommi-isku tehtiin tarkastuspisteellä Mogadishussa – jopa yli 90 ihmisen pelätään kuolleen

Tuhoisa au­to­pom­mi-is­ku tehtiin tar­kas­tus­pis­teel­lä Mo­ga­dis­hus­sa – jopa yli 90 ihmisen pe­lä­tään kuol­leen

28.12.2019 17:03
Poliisi vahvistaa: Lontoon terrori-iskusta epäilty oli tuomittu terrorismiin liittyvistä rikoksista

Poliisi vah­vis­taa: Lontoon ter­ro­ri-is­kus­ta epäilty oli tuo­mit­tu ter­ro­ris­miin liit­ty­vis­tä ri­kok­sis­ta

30.11.2019 09:51
Tilaajille
Ainakin kaksi ihmistä on kuollut puukotuksissa London Bridgen alueella – Lontoon pormestari kiittää kaupunkilaisia sankaruudesta

Ainakin kaksi ihmistä on kuollut puu­ko­tuk­sis­sa London Bridgen alueel­la – Lontoon por­mes­ta­ri kiittää kau­pun­ki­lai­sia san­ka­ruu­des­ta

29.11.2019 21:53
Tilaajille
MTV: Lahden MM-hiihdoissa 2017 oli terroriteon uhka – alaikäinen kantasuomalainen poika suunnitteli terrori-iskua

MTV: Lahden MM-hiih­dois­sa 2017 oli ter­ro­ri­teon uhka – ala­ikäi­nen kan­ta­suo­ma­lai­nen poika suun­nit­te­li ter­ro­ri-is­kua

18.09.2019 11:16