Vastaa kyselyyn: Miten vie­tät­te tal­vi­lo­maa, vai­kut­taa­ko ra­ha­ti­lan­ne suun­ni­tel­miin?

häiriöt: Kaleva Median lehtien App­le-so­vel­lus­ten häiriö saattaa haitata käyttöä

Vahingonteot
Miehen epäillään majailleen useiden viikkojen ajan luvatta Rovaniemen asumattomassa Kotisaaressa

Miehen epäil­lään ma­jail­leen useiden viik­ko­jen ajan luvatta Ro­va­nie­men asu­mat­to­mas­sa Ko­ti­saa­res­sa

27.05.2023 16:06 12
Tilaajille
Kiinteistöjä vahingoitettu Kolarin Äkäsjokisuulla ja Kalkkikankaalla – myös murtoja sisään asuntoihin tehty

Kiin­teis­tö­jä va­hin­goi­tet­tu Kolarin Äkäs­jo­ki­suul­la ja Kalk­ki­kan­kaal­la – myös murtoja sisään asun­toi­hin tehty

16.05.2023 10:17 1
Tilaajille
Rovaniemellä töhrittiin junavaunua spraymaalilla – epäiltyjen hallusta löytyi graffitien luonnoksia

Ro­va­nie­mel­lä töh­rit­tiin ju­na­vau­nua spray­maa­lil­la – epäil­ty­jen hal­lus­ta löytyi graf­fi­tien luon­nok­sia

09.08.2022 12:29 3
Tilaajille
Meri-Lapissa sunnuntaina ja maanantaina tapahtuneita useita tulipaloja epäillään tahallaan sytytetyiksi

Me­ri-La­pis­sa sun­nun­tai­na ja maa­nan­tai­na ta­pah­tu­nei­ta useita tu­li­pa­lo­ja epäil­lään ta­hal­laan sy­ty­te­tyik­si

04.07.2022 17:59
Tilaajille
Rovaniemen Nivavaarassa tehty vahingontekoja useana päivänä – kaivinkoneita töhrittiin spraymaalilla ja  ikkunoita rikottiin

Ro­va­nie­men Ni­va­vaa­ras­sa tehty va­hin­gon­te­ko­ja useana päivänä – kai­vin­ko­nei­ta töh­rit­tiin spray­maa­lil­la ja ik­ku­noi­ta ri­kot­tiin

18.06.2022 15:31 1
Tilaajille
Lapin poliisilaitos on huolissaan lasten ja nuorten vahingonteoista - päiväkodin pihalta on jopa löytynyt pullopommi

Lapin po­lii­si­lai­tos on huo­lis­saan lasten ja nuorten va­hin­gon­teois­ta - päi­vä­ko­din pihalta on jopa löy­ty­nyt pul­lo­pom­mi

30.09.2021 19:00
Tilaajille
Rovaniemellä useita vahingontekoja viikonlopun aikana

Ro­va­nie­mel­lä useita va­hin­gon­te­ko­ja vii­kon­lo­pun aikana

26.09.2021 16:31
Tilaajille
Vesa Puuroselle tuomio vahingonteosta – Voimalaitoksiin graffiteja maalannut professori sai maksettavakseen sakot ja isot korvaukset

Vesa Puu­ro­sel­le tuomio va­hin­gon­teos­ta – Voi­ma­lai­tok­siin graf­fi­te­ja maa­lan­nut pro­fes­so­ri sai mak­set­ta­vak­seen sakot ja isot kor­vauk­set

19.02.2021 14:17 16
Tilaajille
Vesa Puuronen vetosi sananvapauteen graffitioikeudenkäynnissä – Syyttäjän ja Kemijoki Oy:n mukaan kyse on vahingonteosta

Vesa Puu­ro­nen vetosi sa­nan­va­pau­teen graf­fi­ti­oi­keu­den­käyn­nis­sä – Syyt­tä­jän ja Ke­mi­jo­ki Oy:n mukaan kyse on va­hin­gon­teos­ta

17.02.2021 15:48 9
Tilaajille
Kemijoki Oy teki rikosilmoituksen vahingonteosta Seitakorvan ja Pirttikosken voimalaitoksilla – käräjäoikeus pui asiaa parin viikon päästä

Ke­mi­jo­ki Oy teki ri­kos­il­moi­tuk­sen va­hin­gon­teos­ta Sei­ta­kor­van ja Pirt­ti­kos­ken voi­ma­lai­tok­sil­la – kä­rä­jä­oi­keus pui asiaa parin viikon päästä

03.12.2020 14:29 12
Tilaajille
Kahdelle turkistarhalle tunkeuduttiin Kalajoella – tarhoilta vapautettiin emokettuja ja pentuja, osa ketunpennuista kuoli

Kah­del­le tur­kis­tar­hal­le tun­keu­dut­tiin Ka­la­joel­la – tar­hoil­ta va­pau­tet­tiin emo­ket­tu­ja ja pen­tu­ja, osa ke­tun­pen­nuis­ta kuoli

20.05.2020 17:41
Yleisövihjeistä suuri apu, poliisi sai useita autojen ja moottoripyörien vahingoittajia kiinni vihjeiden perusteella

Ylei­sö­vih­jeis­tä suuri apu, poliisi sai useita autojen ja moot­to­ri­pyö­rien va­hin­goit­ta­jia kiinni vih­jei­den pe­rus­teel­la

17.05.2020 18:28
Tilaajille
Rovaniemellä useita autojen vahingoittamisia lauantain vastaisena yönä – poliisi kiinnostunut havainnoista

Ro­va­nie­mel­lä useita autojen va­hin­goit­ta­mi­sia lauan­tain vas­tai­se­na yönä – poliisi kiin­nos­tu­nut ha­vain­nois­ta

16.05.2020 11:23 1
Tilaajille
Henkilöauto törmäsi huoltamon lasioveen Rovaniemellä

Hen­ki­löau­to törmäsi huol­ta­mon la­sio­veen Ro­va­nie­mel­lä

22.03.2020 17:12
Tilaajille
Useita omakotitalojen postilaatikkotelineitä rikottiin Nivavaarassa Rovaniemellä – Poliisi kaipaa havaintoja

Useita oma­ko­ti­ta­lo­jen pos­ti­laa­tik­ko­te­li­nei­tä ri­kot­tiin Ni­va­vaa­ras­sa Ro­va­nie­mel­lä – Poliisi kaipaa ha­vain­to­ja

25.02.2020 21:09
Tilaajille
Vahingontekoja ja rattijuopumuksia Meri-Lapissa – Torniossa kolhittiin autoa, Simossa asuntoa

Va­hin­gon­te­ko­ja ja rat­ti­juo­pu­muk­sia Me­ri-La­pis­sa – Tor­nios­sa kol­hit­tiin autoa, Simossa asuntoa

08.02.2020 16:56
Tilaajille
Mies autoili yli neljän promillen humalassa Rovaniemellä – keskustassa viuhuivat nyrkit ja tyhjennettiin vaahtosammuttimia

Mies autoili yli neljän pro­mil­len hu­ma­las­sa Ro­va­nie­mel­lä – kes­kus­tas­sa viu­hui­vat nyrkit ja tyh­jen­net­tiin vaah­to­sam­mut­ti­mia

26.01.2020 17:39
Mies yritti tunkeutua tuttavansa asuntoon Kemissä – hakkasi ovia ja ikkunoita, taskusta löytyi puukko

Mies yritti tun­keu­tua tut­ta­van­sa asun­toon Kemissä – hakkasi ovia ja ik­ku­noi­ta, tas­kus­ta löytyi puukko

08.12.2019 12:55
Tilaajille
Mies tunkeutui asuntoon rikkomalla ikkunan Torniossa – katuharja paljasti häirikön osoitteen poliisille

Mies tun­keu­tui asun­toon rik­ko­mal­la ikkunan Tor­nios­sa – ka­tu­har­ja pal­jas­ti häi­ri­kön osoit­teen po­lii­sil­le

08.12.2019 12:31
Tilaajille
Kerrostalon rappukäytävää kasteltiin paloletkulla Rovaniemellä – myös pahoinpitelijät ja rattijuopot työllistivät poliisia viikonloppuna

Ker­ros­ta­lon rap­pu­käy­tä­vää kas­tel­tiin pa­lo­let­kul­la Ro­va­nie­mel­lä – myös pa­hoin­pi­te­li­jät ja rat­ti­juo­pot työl­lis­ti­vät po­lii­sia vii­kon­lop­pu­na

03.11.2019 16:55
Tilaajille