Lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le

Alaikäiset rikoksentekijät

Ala­ikäi­nen poika kuristi 13-vuo­tias­ta hirt­to­sil­mu­kal­la – syy­te­tyl­le vaa­di­taan eh­dol­lis­ta van­keut­ta

16.03.2021 20:22
Suomeen suunnitteilla valtakunnallinen lapsivankiosasto – Rise ehdottaa alaikäisten tutkintavankeuspaikaksi vankiloiden sijaan lastensuojelulaitoksia

Suomeen suun­nit­teil­la val­ta­kun­nal­li­nen lap­si­van­ki­osas­to – Rise eh­dot­taa ala­ikäis­ten tut­kin­ta­van­keus­pai­kak­si van­ki­loi­den sijaan las­ten­suo­je­lu­lai­tok­sia

14.12.2020 06:00
Tilaajille