Vaalikone: Katso Lapin Kansan vaa­li­ko­nees­ta, kuka eh­dok­kais­ta on lä­him­pä­nä aja­tus­maail­maa­si

Podcast: Miksi nuoret eh­dok­kaat edes kam­pan­joi­vat? Vie­raa­na Eemeli Kajula ja Elina Kuula

Kysely: Oletko kokenut tai to­dis­ta­nut häi­rin­tää ur­hei­lus­sa?

Mainos: Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät, tilaa tästä Lapin Kansa 2 kk 59,90 euroa

Ehdokasasettelu
Lapin ehdokaslistat alkavat täyttyä, mutta kolme kuntaa on yhä ilman omaa ehdokasta – katso tästä, ketkä on jo nimetty ehdolle

Lapin eh­do­kas­lis­tat alkavat täyt­tyä, mutta kolme kuntaa on yhä ilman omaa eh­do­kas­ta – katso tästä, ketkä on jo nimetty ehdolle

02.02.2023 19:22 2
Tilaajille
Paavo Väyrynen haluaa eduskuntavaaleissa ehdolle Lapista – keskustan Peräpohjolan piirin listalla on vielä tilaa

Paavo Väy­ry­nen haluaa edus­kun­ta­vaa­leis­sa ehdolle Lapista – kes­kus­tan Pe­rä­poh­jo­lan piirin lis­tal­la on vielä tilaa

02.12.2022 15:23 22
Tilaajille
Harvain valtaa vai aitoa demokratiaa
Kolumni

Harvain valtaa vai aitoa de­mo­kra­tiaa

17.10.2022 07:00 1
Tilaajille
Kirkkoväki käy vaaleihin – seurakunnan luottamustehtävistä kisaavat yhä harvemmat

Kirk­ko­vä­ki käy vaa­lei­hin – seu­ra­kun­nan luot­ta­mus­teh­tä­vis­tä ki­saa­vat yhä har­vem­mat

17.10.2022 06:30
Tilaajille
Nuorten äänellä puhumaan – seurakunnassa on laaja skaala toimintaa lapsille ja nuorille

Nuorten äänellä pu­hu­maan – seu­ra­kun­nas­sa on laaja skaala toi­min­taa lap­sil­le ja nuo­ril­le

17.10.2022 06:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Haaste alue­vaa­lei­hin

15.01.2022 04:30
Tilaajille
Katso tästä kaikki Lapin 425 aluevaaliehdokasta

Katso tästä kaikki Lapin 425 alue­vaa­li­eh­do­kas­ta

15.12.2021 08:53 15
Vallan keskittyminen Rovaniemelle sotisi maakunnallista demokratiaa ja Lapin etua vastaan
Pääkirjoitus

Vallan kes­kit­ty­mi­nen Ro­va­nie­mel­le sotisi maa­kun­nal­lis­ta de­mo­kra­tiaa ja Lapin etua vastaan

04.10.2021 20:22 9
Tilaajille
Neljä kyllää, yksi ei, kaksi vielä arpoo – Enemmistö Lapin kansanedustajista on lähdössä ehdolle aluevaaleihin

Neljä kyllää, yksi ei, kaksi vielä arpoo – Enem­mis­tö Lapin kan­san­edus­ta­jis­ta on läh­dös­sä ehdolle alue­vaa­lei­hin

01.10.2021 18:50 12
Tilaajille
Vain ääniharava voi päästä aluevaaleissa läpi syrjäseudulta, arvioi politiikan tutkija Tapio Nykänen: "Ei olisi pahitteeksi, jos löytyisi kokoavia voimia"

Vain ää­ni­ha­ra­va voi päästä alue­vaa­leis­sa läpi syr­jä­seu­dul­ta, arvioi po­li­tii­kan tutkija Tapio Ny­kä­nen: "Ei olisi pa­hit­teek­si, jos löy­tyi­si ko­koa­via voimia"

05.10.2021 09:07
Tilaajille
Sitoutumattomien ehdokkaiden määrä lähes tuplaantui – Tutkija: "Kertoo tyytymättömyydestä puolueisiin tai paikallisiin poliittisiin toimijoihin"

Si­tou­tu­mat­to­mien eh­dok­kai­den määrä lähes tup­laan­tui – Tut­ki­ja: "Kertoo tyy­ty­mät­tö­myy­des­tä puo­luei­siin tai pai­kal­li­siin po­liit­ti­siin toi­mi­joi­hin"

24.05.2021 06:30 5
Tilaajille
Sitoutumattomien ehdokkaiden kasvava määrä haastaa sekä puolueet että päätöksenteon
Pääkirjoitus

Si­tou­tu­mat­to­mien eh­dok­kai­den kasvava määrä haastaa sekä puo­lueet että pää­tök­sen­teon

07.05.2021 06:00
Tilaajille
Äänestäjän terveiset: "Talous on kunnalle tärkein" – Pello haluaa laajemmat hartiat päätöksentekoon valtuustossa

Ää­nes­tä­jän ter­vei­set: "Talous on kun­nal­le tär­kein" – Pello haluaa laa­jem­mat hartiat pää­tök­sen­te­koon val­tuus­tos­sa

06.05.2021 07:00
Tilaajille
”Pakko vain luottaa ehdokkaan sanaan”, ainakin yksi ehdokas sai Lapin listoilla lähtöpassit rikostaustan takia

”Pakko vain luottaa eh­dok­kaan sa­naan”, ainakin yksi ehdokas sai Lapin lis­toil­la läh­tö­pas­sit ri­kos­taus­tan takia

30.03.2021 06:30
Tilaajille
Sisäinen kuohunta hämmentää keskustan ehdokasasettelua Kemijärvellä

Si­säi­nen kuo­hun­ta häm­men­tää kes­kus­tan eh­do­kas­aset­te­lua Ke­mi­jär­vel­lä

10.03.2021 13:58 3
Tilaajille
Lapissa valtuustopaikoista taistelee yli 1500 ehdokasta – ehdokaslistojen jättöaika päättyi, vaalien siirto aiheutti epätietoisuutta

Lapissa val­tuus­to­pai­kois­ta tais­te­lee yli 1500 eh­do­kas­ta – eh­do­kas­lis­to­jen jät­tö­ai­ka päät­tyi, vaalien siirto ai­heut­ti epä­tie­toi­suut­ta

09.03.2021 21:02
Tilaajille
Liki 1500 ääntä etsii uusia ottajia – Tornion kuntavaaleissa taistellaan tosissaan enemmistövallasta

Liki 1500 ääntä etsii uusia ottajia – Tornion kun­ta­vaa­leis­sa tais­tel­laan to­sis­saan enem­mis­tö­val­las­ta

08.02.2021 06:30
Tilaajille
Kuntavaalit ratkaistaan nyt - haussa hyviä tyyppejä
Kolumni

Kun­ta­vaa­lit rat­kais­taan nyt - haussa hyviä tyyp­pe­jä

23.01.2021 06:30 1
Tilaajille
Ylitornion puolueet saavat sitoutumattomista kirittäjän - Kuntavaaleissa perinteiset valta-asemat ovat uuden testin edessä

Yli­tor­nion puo­lueet saavat si­tou­tu­mat­to­mis­ta ki­rit­tä­jän - Kun­ta­vaa­leis­sa pe­rin­tei­set val­ta-ase­mat ovat uuden testin edessä

21.01.2021 06:30 6
Tilaajille
Markus Lohi asettuu ehdolle kunnallisvaaleissa

Markus Lohi asettuu ehdolle kun­nal­lis­vaa­leis­sa

23.10.2020 12:23 3
Tilaajille