Pääkirjoitus: Suomen Pi­sa-tu­lok­set ovat las­ke­neet jo lähes koko 2000-lu­vun ajan – häm­mäs­tyt­tä­vin­tä il­miös­sä on se, ettei kor­jaus­lii­ket­tä ole on­nis­tut­tu te­ke­mään

Katso kuvat: Näin lap­pi­lai­set edus­ti­vat Pre­si­den­tin­lin­nas­sa

Puolustusvoimat: Ken­raa­li­kun­nas­sa vain yksi ylennys – katso tästä kaikki ylen­nyk­sen saaneet Lapissa

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Eduskuntavaaliehdokkaat
Kolme eduskuntavaaliehdokasta vangittiin epäiltyinä turvallisuussalaisuuden paljastamisesta – epäiltynä veljekset Keminmaasta

Kolme edus­kun­ta­vaa­li­eh­do­kas­ta van­git­tiin epäil­tyi­nä tur­val­li­suus­sa­lai­suu­den pal­jas­ta­mi­ses­ta – epäil­ty­nä vel­jek­set Ke­min­maas­ta

14.04.2023 18:36 3
Katri Kulmuni haravoi äänet Meri-Lapista, Mikkel Näkkäläjärvi saamelaisalueelta – katso tästä, kuka oli oman kuntasi ääniharava ja miten puolueet pärjäsivät

Katri Kulmuni haravoi äänet Me­ri-La­pis­ta, Mikkel Näk­kä­lä­jär­vi saa­me­lais­alueel­ta – katso tästä, kuka oli oman kuntasi ää­ni­ha­ra­va ja miten puo­lueet pär­jä­si­vät

03.04.2023 20:00 3
Tilaajille
Lapissa kansanedustaja on todennäköisesti keski-ikäinen  – näillä tavoin nuoret ehdokkaat uudistaisivat päätöksentekoa

Lapissa kan­san­edus­ta­ja on to­den­nä­köi­ses­ti kes­ki-ikäi­nen – näillä tavoin nuoret eh­dok­kaat uu­dis­tai­si­vat pää­tök­sen­te­koa

17.03.2023 06:00
Tilaajille
Joka toinen lappilaisehdokas sallisi nuuskan myynnin Suomessa – Lapin Kansan vaalikone kertoo, että ehdokkaat rajoittaisivat metsästysturismia mutta eivät yksityisautoilua

Joka toinen lap­pi­lais­eh­do­kas sallisi nuuskan myynnin Suo­mes­sa – Lapin Kansan vaa­li­ko­ne kertoo, että eh­dok­kaat ra­joit­tai­si­vat met­säs­tys­tu­ris­mia mutta eivät yk­si­tyis­au­toi­lua

06.03.2023 19:30 10
Tilaajille
Paavo Väyrynen liittyi Tiktokiin kolmeminuuttisella nuoruusmuistelulla – vain muutamat lappilaisehdokkaat kampanjoivat nuorten suosikkisovelluksessa

Paavo Väy­ry­nen liittyi Tik­to­kiin kol­me­mi­nuut­ti­sel­la nuo­ruus­muis­te­lul­la – vain muu­ta­mat lap­pi­lais­eh­dok­kaat kam­pan­joi­vat nuorten suo­sik­ki­so­vel­luk­ses­sa

03.03.2023 18:00 11
Tilaajille
Tiktokissa törmää väkisinkin politiikkaan, sanovat rovaniemeläisnuoret – somessa yksi puolue on ylivoimainen ykkönen

Tik­to­kis­sa törmää vä­ki­sin­kin po­li­tiik­kaan, sanovat ro­va­nie­me­läis­nuo­ret – somessa yksi puolue on yli­voi­mai­nen ykkönen

03.03.2023 22:30 2
Tilaajille
Lapin Kansan vaalikone paljastaa selvät erot puolueiden välillä: keskustalaisten mielestä luontoa on suojeltu jo riittävästi, vihreille taloudelliset arvot ovat toissijaisia

Lapin Kansan vaa­li­ko­ne pal­jas­taa selvät erot puo­luei­den vä­lil­lä: kes­kus­ta­lais­ten mie­les­tä luontoa on suo­jel­tu jo riit­tä­väs­ti, vih­reil­le ta­lou­del­li­set arvot ovat tois­si­jai­sia

28.02.2023 15:15 9
Tilaajille
Vihreät pelastivat Lapin eduskuntavaalilistat miesvaltaisuudelta – länsirajalla ehdokkaat ovat harvassa

Vihreät pe­las­ti­vat Lapin edus­kun­ta­vaa­li­lis­tat mies­val­tai­suu­del­ta – län­si­ra­jal­la eh­dok­kaat ovat har­vas­sa

21.02.2023 18:07 7
Tilaajille
Lapin eduskuntavaaliehdokkaat saivat vaalinumerot – katso tästä, millä numerolla omaa ehdokastasi voi äänestää

Lapin edus­kun­ta­vaa­li­eh­dok­kaat saivat vaa­li­nu­me­rot – katso tästä, millä nu­me­rol­la omaa eh­do­kas­ta­si voi ää­nes­tää

02.03.2023 16:28 30
Tilaajille
Riikka Purra avasi Lapin perussuomalaisten vaalikampanjan Rovaniemellä: "Lupauksemme on, että suomalainen palautetaan ykköseksi omassa maassaan"

Riikka Purra avasi Lapin pe­rus­suo­ma­lais­ten vaa­li­kam­pan­jan Ro­va­nie­mel­lä: "Lu­pauk­sem­me on, että suo­ma­lai­nen pa­lau­te­taan yk­kö­sek­si omassa maas­saan"

11.02.2023 16:11 24
Tilaajille
Lapin ehdokaslistat alkavat täyttyä, mutta kolme kuntaa on yhä ilman omaa ehdokasta – katso tästä, ketkä on jo nimetty ehdolle

Lapin eh­do­kas­lis­tat alkavat täyt­tyä, mutta kolme kuntaa on yhä ilman omaa eh­do­kas­ta – katso tästä, ketkä on jo nimetty ehdolle

02.02.2023 19:22 2
Tilaajille
Uutisanalyysi: Karppinen, Kärnä, Mustajärvi ja moni muu viime vaalien ääniharava luopui ehdokkuudesta Lapissa – jopa 30 000 ääntä etsii nyt uutta kotia

Uu­ti­sa­na­lyy­si: Karp­pi­nen, Kärnä, Mus­ta­jär­vi ja moni muu viime vaalien ää­ni­ha­ra­va luopui eh­dok­kuu­des­ta Lapissa – jopa 30 000 ääntä etsii nyt uutta kotia

30.01.2023 20:55 5
Tilaajille
Sitoutumattomat lähtee Lapissa ensi kertaa eduskuntavaaleihin omalta listalta

Si­tou­tu­mat­to­mat lähtee Lapissa ensi kertaa edus­kun­ta­vaa­lei­hin omalta lis­tal­ta

24.01.2023 13:01 12
Tilaajille
Lapin ehdokaskartalla  on vielä aukkoja täytettäväksi – puolueet nimeävät loput ehdokkaansa eduskuntavaaleihin alkuvuodesta

Lapin eh­do­kas­kar­tal­la on vielä aukkoja täy­tet­tä­väk­si – puo­lueet ni­meä­vät loput eh­dok­kaan­sa edus­kun­ta­vaa­lei­hin al­ku­vuo­des­ta

17.12.2022 10:10 6
Tilaajille
Paavo Väyrynen haluaa eduskuntavaaleissa ehdolle Lapista – keskustan Peräpohjolan piirin listalla on vielä tilaa

Paavo Väy­ry­nen haluaa edus­kun­ta­vaa­leis­sa ehdolle Lapista – kes­kus­tan Pe­rä­poh­jo­lan piirin lis­tal­la on vielä tilaa

02.12.2022 15:23 22
Tilaajille