Vaalikone: Katso Lapin Kansan vaa­li­ko­nees­ta, kuka eh­dok­kais­ta on lä­him­pä­nä aja­tus­maail­maa­si

Podcast: Miksi edes kam­pan­joi­da, kun edus­kun­ta­paik­ka vaatisi ih­met­tä? Vie­raa­na Eemeli Kajula ja Elina Kuula

Äänestäminen: En­nak­ko­ää­nes­tys päättyy tiis­tai­na – Lapissa pel­lo­lai­set ää­nes­tä­neet ak­tii­vi­sim­min, Ko­la­ris­sa eniten nuk­ku­via

Mainos: Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät, tilaa tästä Lapin Kansa 2 kk 59,90 euroa

Tilaajille

Lapin eh­do­kas­kar­tal­la on vielä aukkoja täy­tet­tä­väk­si – puo­lueet ni­meä­vät loput eh­dok­kaan­sa edus­kun­ta­vaa­lei­hin al­ku­vuo­des­ta

Ehdokkaat jakautuvat Lapin eri kolkkiin jokseenkin samassa suhteessa kuin asukasmäärät. Kaupunkiseudut painottuvat mutta eivät ole yliedustettuina. Heikoimmin ehdokkaita on löytynyt Tunturi-Lappiin.

Puolueiden ehdokaslistat ensi kevään eduskuntavaaleihin alkavat täyttyä.

Lapissa keskusta, perussuomalaiset, sdp ja vasemmistoliitto ovat kukin nimenneet 12 ehdokasta. Se tarkoittaa, että näiden puolueiden listoilla on tilaa vielä kahdelle nimelle.

Useimmista puolueista kerrotaan, että tavoitteena on täysi 14 ehdokkaan lista. Lapin sosialidemokraattisen piirin toiminnanjohtaja Paulus Toropainen sanoo, että heillä kolmastoista ehdokas on jo tiedossa ja neljännentoista kohdalla puntaroidaan muutaman vaihtoehdon välillä. Päätös tehdään tammikuussa.

Myös vasemmistoliitto nimeää loput kaksi ehdokasta tammikuussa, kertoo Lapin piirin toiminnanjohtaja Jaakko Alavuotunki.

Perussuomalaiset täydentävät listaansa joulun välipäivinä.

Keskustassa kahden vapaana olevan ehdokaspaikan täyttäminen on Peräpohjolan piirin käsissä.

Tilaa tästä Lapin Kansa 2 kk 59,90 euroa

Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät