Festivaali: Si­me­rock jul­kai­si nipun ar­tis­ti­kiin­ni­tyk­siä – ­Behm, Kuumaa ja Rosa Coste mukana ensi kesän fes­ti­vaa­leil­la

Tuulivoima: Itä-Lap­piin voi nousta maan suurin tuu­li­puis­to, jos tut­ka­on­gel­miin löytyy rat­kai­su

Kolumni: Vai­kein­ta on vas­taan­ot­taa

Mainos: Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät, tilaa tästä Lapin Kansa 2 kk 59,90 euroa

Eduskuntavaalit
Viimeisin 24 tuntia
Vaaleista vaaleihin: Eripura Lapissa oli pilata Kekkosen kalareissun

Vaa­leis­ta vaa­lei­hin: Eripura Lapissa oli pilata Kek­ko­sen ka­la­reis­sun

21.03.2023 11:00 1
Tilaajille
Olli Rainio rakentaa Lapin tulevaisuutta asiakeskeisyydellä ja ratkaisuhakuisesti
Mainos Olli Rainio

Olli Rainio ra­ken­taa Lapin tu­le­vai­suut­ta asia­kes­kei­syy­del­lä ja rat­kai­su­ha­kui­ses­ti

21.03.2023 06:00
Kuukausi
Heikki Autto: Turvallisuuden varmistaminen on tulevan eduskunnan tärkein tehtävä
Mainos Kansanedustaja Heikki Autto

Heikki Autto: Tur­val­li­suu­den var­mis­ta­mi­nen on tulevan edus­kun­nan tärkein tehtävä

17.03.2023 06:00
”Pitää uskaltaa puhua ja toimia” – Pekka Tiitinen on valmis puolustamaan Lapin etua
Mainos Kemin Sosialidemokraattinen Kunnallisjärjestö ry

”Pitää us­kal­taa puhua ja toimia” – Pekka Tii­ti­nen on valmis puo­lus­ta­maan Lapin etua

16.03.2023 06:00
Heikki Autto: On valtavan tärkeää, että Lapin ääni kuuluu eduskunnassa
Mainos Kansanedustaja Heikki Autto

Heikki Autto: On val­ta­van tär­keää, että Lapin ääni kuuluu edus­kun­nas­sa

05.03.2023 06:00
Lappilainen kansanedustaja on tuomittu kuolemaan ja muilutettu itärajalle – vaalihistoria tuntee myös läpimenijän, joka toivoi, ettei kukaan äänestäisi häntä
Kolumni

Lap­pi­lai­nen kan­san­edus­ta­ja on tuo­mit­tu kuo­le­maan ja mui­lu­tet­tu itä­ra­jal­le – vaa­li­his­to­ria tuntee myös lä­pi­me­ni­jän, joka toivoi, ettei kukaan ää­nes­täi­si häntä

02.03.2023 12:47 2
Vanhemmat
Pääministeri Marin pitää työperäisen maahanmuuton edistämistä yhtenä tärkeimmistä asioista vaalikauden alussa

Pää­mi­nis­te­ri Marin pitää työ­pe­räi­sen maa­han­muu­ton edis­tä­mis­tä yhtenä tär­keim­mis­tä asiois­ta vaa­li­kau­den alussa

18.02.2023 12:47 6
Näissä vaaleissa kaikki puolueet haluavat torille, demarit jopa kotioville – "Kaikki Lapin kunnat kierretään, osa kahteenkin kertaan"

Näissä vaa­leis­sa kaikki puo­lueet ha­lua­vat to­ril­le, demarit jopa ko­ti­ovil­le – "Kaikki Lapin kunnat kier­re­tään, osa kah­teen­kin ker­taan"

14.02.2023 19:30 16
Tilaajille
Ohisalon mukaan vihreät ja perussuomalaiset eivät mahdu samaan hallitukseen: "Eduskuntavaaleissa ratkaistaan se, onko tulevassa hallituksessa vihreät vai perussuomalaiset"

Ohi­sa­lon mukaan vihreät ja pe­rus­suo­ma­lai­set eivät mahdu samaan hal­li­tuk­seen: "E­dus­kun­ta­vaa­leis­sa rat­kais­taan se, onko tu­le­vas­sa hal­li­tuk­ses­sa vihreät vai pe­rus­suo­ma­lai­set"

10.01.2023 13:17 11
Näkökulma: Pekka Haavisto suosituin presidentiksi, mutta ei se auta Ville Niinistön puheenjohtajakauden jälkeisestä krapulasta kärsivää puoluetta eduskuntavaaleissa

Nä­kö­kul­ma: Pekka Haa­vis­to suo­si­tuin pre­si­den­tik­si, mutta ei se auta Ville Nii­nis­tön pu­heen­joh­ta­ja­kau­den jäl­kei­ses­tä kra­pu­las­ta kär­si­vää puo­luet­ta edus­kun­ta­vaa­leis­sa

05.01.2023 18:30 6
Tilaajille
Lapin ehdokaskartalla  on vielä aukkoja täytettäväksi – puolueet nimeävät loput ehdokkaansa eduskuntavaaleihin alkuvuodesta

Lapin eh­do­kas­kar­tal­la on vielä aukkoja täy­tet­tä­väk­si – puo­lueet ni­meä­vät loput eh­dok­kaan­sa edus­kun­ta­vaa­lei­hin al­ku­vuo­des­ta

17.12.2022 10:10 6
Tilaajille
Markus Mustajärvi harkitsee kansanedustajaehdokkaaksi lähtemistä Uudenmaan vaalipiiristä – "Tämmöistä on esitetty"

Markus Mus­ta­jär­vi har­kit­see kan­san­edus­ta­ja­eh­dok­kaak­si läh­te­mis­tä Uu­den­maan vaa­li­pii­ris­tä – "Täm­möis­tä on esi­tet­ty"

30.11.2022 10:52 8
Tilaajille
Irtosukat eivät riitä kaiken korjaamiseen
Kolumni

Ir­to­su­kat eivät riitä kaiken kor­jaa­mi­seen

08.11.2022 05:00 2
Tilaajille
Paavo Väyrynen heitti pyyhkeen kehään – keskustan murheet eivät tähän lopu, kun kannatus on pudonnut historiallisen alas ja voi pudota yhä
Pääkirjoitus

Paavo Väy­ry­nen heitti pyyh­keen kehään – ­kes­kus­tan murheet eivät tähän lopu, kun kan­na­tus on pu­don­nut his­to­rial­li­sen alas ja voi pudota yhä

19.10.2022 11:40 7
Tilaajille
Paavo Väyrynen peruuttaa ehdokkuutensa eduskuntavaaleissa: "Vaalitappio aiotaan panna minun syykseni"

Paavo Väy­ry­nen pe­ruut­taa eh­dok­kuu­ten­sa edus­kun­ta­vaa­leis­sa: "Vaa­li­tap­pio aiotaan panna minun syyk­se­ni"

19.10.2022 10:04 24
Tilaajille
Vähemmistöhallitusta voidaan haluta tai siihen voidaan ajautua – Ruotsin esimerkki kannattaa pitää mielessä ensi keväänä
Pääkirjoitus

Vä­hem­mis­tö­hal­li­tus­ta voidaan haluta tai siihen voidaan ajautua – Ruotsin esi­merk­ki kan­nat­taa pitää mie­les­sä ensi keväänä

18.10.2022 20:00 8
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lapissa kaikki hyvin

26.09.2022 05:00
Tilaajille
Viesti välittyy paremmin, kun ollaan kasvokkain

Viesti vä­lit­tyy pa­rem­min, kun ollaan kas­vok­kain

21.09.2022 12:57
Onko keskusta matkalla kahden kansanedustajan puolueeksi Lapissa? Väyrysestä on tullut puolueelle ongelma, jonka myöntävät jo keskustalaiset itsekin
Kolumni

Onko kes­kus­ta mat­kal­la kahden kan­san­edus­ta­jan puo­lueek­si La­pis­sa? Väy­ry­ses­tä on tullut puo­lueel­le on­gel­ma, jonka myön­tä­vät jo kes­kus­ta­lai­set itsekin

29.08.2022 06:00 32
Tilaajille
Pääministeripuolue sdp:n kannatus on pysytellyt ihmeen vahvana, mutta keskustan sukellus jatkuu – Lapissa kevään vaalien paikkaruletti on jo käynnissä
Pääkirjoitus

Pää­mi­nis­te­ri­puo­lue sdp:n kan­na­tus on py­sy­tel­lyt ihmeen vah­va­na, mutta kes­kus­tan su­kel­lus jatkuu – Lapissa kevään vaalien paik­ka­ru­let­ti on jo käyn­nis­sä

04.08.2022 20:06 29
Tilaajille