Päivittyvä lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le Lapissa

mainos : Syys­mark­ki­na­tar­jous, Lapin Kansa Digi 2,99 €/viik­ko. Tilaa tästä.

Päätöksenteko
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Yt-neu­vot­te­luis­ta pitäisi voida kes­kus­tel­la

02.09.2021 05:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tornion Kran­ni­ka­dun tar­peel­li­suu­des­ta

21.08.2021 05:40 1
Tilaajille

Keitä he oikein ovat? – Ro­va­nie­men val­tuus­toon nousi monta uutta nimeä, esit­te­lem­me heistä puo­luei­den­sa kär­ki­ni­miä

16.06.2021 08:00 3

Jos tus­kai­let eh­do­kas­va­lin­taa, et ole ainoa – Lue tut­ki­jan vinkit ek­sy­neel­le ää­nes­tä­jäl­le tai katso, miten muut päät­tä­vät

12.06.2021 06:30 3
Tilaajille
Pääkirjoitus

Jos ko­ro­na­ra­joi­tus­ten pur­ka­mi­ses­sa hi­das­te­lu on kiinni yhdestä mi­nis­te­ris­tä, miksei häntä vaih­de­ta?

09.06.2021 20:43 18
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kun­ta­lai­sia ar­vos­ta­va pää­tök­sen­te­ko ta­kai­sin

02.06.2021 05:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Onko Ke­mi­jär­ven val­tuus­to kuuro?

01.06.2021 05:00 1
Tilaajille

Sai­raa­lan­nie­men kaa­voi­tus­ta jat­ke­taan Kruunu & Laavu -suun­ni­tel­man poh­jal­ta, puis­to­aluei­ta laa­jen­net­tu huo­mat­ta­vas­ti

24.05.2021 20:32 12
Tilaajille

Korona saattoi syödä luot­ta­mus­ta – Ro­va­nie­men kau­pun­gin­joh­ta­ja Ul­la-Kir­sik­ka Vainio ei säi­käh­tä­nyt kovia puheita

08.05.2021 07:00 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kun­ta­po­li­tii­kas­sa­kin tar­vi­taan pu­he­yh­teyt­tä – "Har­tain toi­vee­ni on, että tulevat val­tuu­te­tut oli­si­vat tii­mi­pe­laa­jia"

30.04.2021 06:15
Tilaajille

Tehyn val­tuus­toon kolme lap­pi­lais­ta – Ke­mi­läi­nen Sari Auvinen oli ää­ni­ha­ra­va Lapissa

26.04.2021 21:33
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ikäviä pää­tök­siä tehtävä

17.03.2021 05:20
Tilaajille
Kolumni

Toi­mit­ta­jal­ta: Pe­ru­taan Ro­va­nie­men kun­ta­vaa­lit ja huu­de­taan kilpaa somessa – kam­mi­kes­kus­te­lu näytti huonoa esi­merk­kiä pää­tök­sen­teos­ta

23.02.2021 14:41 7
Pääkirjoitus

Lap­pi­lais­ten luot­ta­mus kun­ta­päät­tä­jiin horjuu pa­has­ti, eikä sen pa­laut­ta­mi­nen ole helppoa ta­lous­ku­ri­muk­ses­sa

05.02.2021 14:06 5
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vääriä väit­tä­miä kon­ser­ni­jaos­tos­ta

04.02.2021 14:55
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Höpötän har­ki­tus­ti ohi

19.12.2020 05:35 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Enon­te­kiö avoi­muu­des­saan edel­lä­kä­vi­jä

09.12.2020 05:00
Tilaajille

Sa­las­sa­pi­to­sään­nök­set esteenä – Posion kunta ei jaa esi­tys­lis­to­ja kai­kil­le val­tuus­to­ryh­mien pu­heen­joh­ta­jil­le

08.12.2020 16:09
Tilaajille

Kaksi val­tuus­to­kaut­ta on mennyt niin, ettei luot­ta­mus­hen­ki­löi­tä ole juuri kou­lu­tet­tu: Tar­kas­tus­lau­ta­kun­nan pu­heen­joh­ta­jan mie­les­tä Ro­va­nie­men talous on nolo juttu

23.10.2020 07:36
Tilaajille

Kir­jas­tot ja museot sul­je­taan Ro­va­nie­mel­lä, koronan odo­te­taan iskevän ensi viikon lopulla

17.03.2020 15:23
Tilaajille