Tulipalot: Ro­va­nie­men Kar­von­ran­nas­sa paloi oma­ko­ti­ta­lon sau­nas­sa – yksi savua hen­git­tä­nyt jat­ko­hoi­toon

Lakko: Työ­tais­te­lu kes­keyt­tää ju­na­lii­ken­teen ensi tors­tai­na vuo­ro­kau­den ajaksi, lakko ei koske Poh­jois-Suo­men hen­ki­lö­yö­ju­na­lii­ken­net­tä

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Päätöksenteko
Kemijärven valtuusto etsii laajalla rintamalla hakijoita kaupunginjohtajaksi – äänesti kelpoisuusvaatimuksista

Ke­mi­jär­ven val­tuus­to etsii laa­jal­la rin­ta­mal­la ha­ki­joi­ta kau­pun­gin­joh­ta­jak­si – äänesti kel­poi­suus­vaa­ti­muk­sis­ta

20.11.2023 21:01 6
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Näin voi käydä si­nul­le­kin

13.10.2023 05:00 1
Rovaniemen kaupungin tiedotus ontuu merkittäviä haittoja tuovista päätöksistä
Pääkirjoitus

Ro­va­nie­men kau­pun­gin tie­do­tus ontuu mer­kit­tä­viä hait­to­ja tuo­vis­ta pää­tök­sis­tä

19.05.2023 16:06
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Opis­ke­li­jat mukaan pää­tök­sen­te­koon

14.04.2022 05:00
Tilaajille
Tanja Joona valittiin Metsähallituksen uuteen hallitukseen

Tanja Joona va­lit­tiin Met­sä­hal­li­tuk­sen uuteen hal­li­tuk­seen

24.03.2022 14:31 1
Tilaajille
Onko edessä lähipalveluita puolustavien karvalakkilähetystöjen aika?
Kolumni

Onko edessä lä­hi­pal­ve­lui­ta puo­lus­ta­vien kar­va­lak­ki­lä­he­tys­tö­jen aika?

19.01.2022 05:00 11
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Met tehimä yhessä

15.01.2022 04:30 1
Tilaajille
Aluevaalien kärkiehdokkaat kohtasivat Lapin Kansan vaalipaneelissa – katso videotallenne keskustelusta

Alue­vaa­lien kär­ki­eh­dok­kaat koh­ta­si­vat Lapin Kansan vaa­li­pa­nee­lis­sa – katso vi­deo­tal­len­ne kes­kus­te­lus­ta

10.01.2022 15:03 28
Kaupungilla on yhteinen tahto luoda uutta Torniota – Tornion kaupunginhallituksen puheenjohtaja Olli Rainio pitää näkemysten yhteensovittamisesta

Kau­pun­gil­la on yh­tei­nen tahto luoda uutta Tor­nio­ta – Tornion kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­ja Olli Rainio pitää nä­ke­mys­ten yh­teen­so­vit­ta­mi­ses­ta

29.09.2021 16:00
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Yt-neu­vot­te­luis­ta pitäisi voida kes­kus­tel­la

02.09.2021 05:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tornion Kran­ni­ka­dun tar­peel­li­suu­des­ta

21.08.2021 05:40 1
Tilaajille
Keitä he oikein ovat? – Rovaniemen valtuustoon nousi monta uutta nimeä, esittelemme heistä puolueidensa kärkinimiä

Keitä he oikein ovat? – Ro­va­nie­men val­tuus­toon nousi monta uutta nimeä, esit­te­lem­me heistä puo­luei­den­sa kär­ki­ni­miä

16.06.2021 08:00 3
Jos tuskailet ehdokasvalintaa, et ole ainoa – Lue tutkijan vinkit eksyneelle äänestäjälle tai katso, miten muut päättävät

Jos tus­kai­let eh­do­kas­va­lin­taa, et ole ainoa – Lue tut­ki­jan vinkit ek­sy­neel­le ää­nes­tä­jäl­le tai katso, miten muut päät­tä­vät

12.06.2021 06:30 3
Tilaajille
Jos koronarajoitusten purkamisessa hidastelu on kiinni yhdestä ministeristä, miksei häntä vaihdeta?
Pääkirjoitus

Jos ko­ro­na­ra­joi­tus­ten pur­ka­mi­ses­sa hi­das­te­lu on kiinni yhdestä mi­nis­te­ris­tä, miksei häntä vaih­de­ta?

09.06.2021 20:43 18
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kun­ta­lai­sia ar­vos­ta­va pää­tök­sen­te­ko ta­kai­sin

02.06.2021 05:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Onko Ke­mi­jär­ven val­tuus­to kuuro?

01.06.2021 05:00 1
Tilaajille
Sairaalanniemen kaavoitusta jatketaan Kruunu & Laavu -suunnitelman pohjalta, puistoalueita laajennettu huomattavasti

Sai­raa­lan­nie­men kaa­voi­tus­ta jat­ke­taan Kruunu & Laavu -suun­ni­tel­man poh­jal­ta, puis­to­aluei­ta laa­jen­net­tu huo­mat­ta­vas­ti

24.05.2021 20:32 12
Tilaajille
Korona saattoi syödä luottamusta – Rovaniemen kaupunginjohtaja Ulla-Kirsikka Vainio ei säikähtänyt kovia puheita

Korona saattoi syödä luot­ta­mus­ta – Ro­va­nie­men kau­pun­gin­joh­ta­ja Ul­la-Kir­sik­ka Vainio ei säi­käh­tä­nyt kovia puheita

08.05.2021 07:00 3
Tilaajille
Kuntapolitiikassakin tarvitaan puheyhteyttä – "Hartain toiveeni on, että tulevat valtuutetut olisivat tiimipelaajia"
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kun­ta­po­li­tii­kas­sa­kin tar­vi­taan pu­he­yh­teyt­tä – "Har­tain toi­vee­ni on, että tulevat val­tuu­te­tut oli­si­vat tii­mi­pe­laa­jia"

30.04.2021 06:15
Tilaajille

Tehyn val­tuus­toon kolme lap­pi­lais­ta – Ke­mi­läi­nen Sari Auvinen oli ää­ni­ha­ra­va Lapissa

26.04.2021 21:33
Tilaajille