Pääkirjoitus: Suur­pe­dot tap­poi­vat 2020 en­nä­tys­mää­rän poroja, mikä näkyi myös valtion mak­sa­mis­sa kor­vauk­sis­sa – sys­tee­mis­sä on yhä paljon pa­ran­ta­mi­sen varaa

Petovahinkokorvaukset: Ka­to­tal­ven kallis lasku – Vuonna 2020 po­ron­omis­ta­jil­le mak­set­tiin kor­vauk­sia 7,3 mil­joo­naa euroa

Mainos: Yhtä tuore kuin jär­ves­tä nos­tet­tu rautu. Tilaa Lapin Kansa 1kk 1 €. Klikkaa ti­laus­si­vuil­le.

Kolumni
Tilaajille

Onko edessä lä­hi­pal­ve­lui­ta puo­lus­ta­vien kar­va­lak­ki­lä­he­tys­tö­jen aika?

Lapin Kansan haastattelemat aluevaaliehdokkaat (LK 17.1.) ansaitsevat kiitokset rehellisyydestä ja rohkeudesta. He myöntävät, että ylätason puhe koko hyvinvointialuetta tasapuolisesti katsovista päättäjistä on utopiaa.

Mikäli aluevaltuustoon ei tule pienten kuntien edustusta, niiden ääni häipyy.