Kolumni: Kuusi mil­joo­naa mur­hat­tua vel­voit­taa si­nut­kin kat­so­maan pa­huut­ta silmiin

Pian kylmenee: Lapissa voi olla pa­rin­kym­me­nen­kin asteen yö­pak­ka­sia

Jätehuolto
Pientalojen biojätekeräys alkaa heinäkuussa Rovaniemellä – ”Jos jokin asia askarruttaa, kannattaa meihin residuumilaisiin olla yhteydessä”
Mainos Napapiirin Residuum

Pien­ta­lo­jen bio­jä­te­ke­räys alkaa hei­nä­kuus­sa Ro­va­nie­mel­lä – ”Jos jokin asia as­kar­rut­taa, kan­nat­taa meihin re­si­duu­mi­lai­siin olla yh­tey­des­sä”

31.01.2024 06:00
Biojätteen keräysvelvoite alkaa keväällä
Mainos Perämeren Jätehuolto Oy

Bio­jät­teen ke­räys­vel­voi­te alkaa ke­vääl­lä

09.01.2024 06:00
Näin lajittelet kynttilälyhdyt, käärepaperit ja muut joulun roskat – jäteasemalle päätyy myös joululahjoja, joten muista tarkistaa pakkaukset ennen kierrätystä

Näin la­jit­te­let kynt­ti­lä­lyh­dyt, kää­re­pa­pe­rit ja muut joulun roskat – jä­te­ase­mal­le päätyy myös jou­lu­lah­jo­ja, joten muista tar­kis­taa pak­kauk­set ennen kier­rä­tys­tä

28.12.2023 05:00 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Askel kohti kes­tä­väm­pää ra­ken­ta­mis­ta

09.12.2023 05:30 1
Vasta viidennes Rovaniemen omakotiasujista lajittelee biojätteen – ilmoitus keräystavasta tulee tehdä jo lähiviikkoina

Vasta vii­den­nes Ro­va­nie­men oma­ko­ti­asu­jis­ta la­jit­te­lee bio­jät­teen – il­moi­tus ke­räys­ta­vas­ta tulee tehdä jo lä­hi­viik­koi­na

07.12.2023 16:18 3
Tilaajille
Keskitalon perheen naapurustossa perustettiin biokimppa – kolmen perheen biojätteet lajitellaan samaan astiaan
Mainos Napapiirin Residuum

Kes­ki­ta­lon perheen naa­pu­rus­tos­sa pe­rus­tet­tiin bio­kimp­pa – kolmen perheen bio­jät­teet la­ji­tel­laan samaan astiaan

30.11.2023 06:00
Useilta kiinteistöiltä puuttuu jäteastioita Lounais-Lapissa – kiinteistöt joutuvat maksamaan tyhjennysmaksun, vaikka jäteastioita ei löytyisi

Useilta kiin­teis­töil­tä puuttuu jä­te­as­tioi­ta Lou­nais-La­pis­sa – kiin­teis­töt jou­tu­vat mak­sa­maan tyh­jen­nys­mak­sun, vaikka jä­te­as­tioi­ta ei löy­tyi­si

07.10.2023 13:18 6
Tilaajille
Aluekeräysastiaan kaadettu jäteöljy levisi sekajätteen joukkoon Sodankylässä – Lapeco muistuttaa vaarallisen jätteen lajittelusta

Alue­ke­räys­as­tiaan kaa­det­tu jä­te­öl­jy levisi se­ka­jät­teen jouk­koon So­dan­ky­läs­sä – Lapeco muis­tut­taa vaa­ral­li­sen jätteen la­jit­te­lus­ta

22.09.2023 14:36 2
Tilaajille
"On käyty raa’asti kuorma-autolla kippaamassa roskia" – luontoon hylätyt roskat jäävät usein maanomistajan hoidettavaksi

"On käyty raa­’as­ti kuor­ma-au­tol­la kip­paa­mas­sa roskia" – ­luon­toon hylätyt roskat jäävät usein maan­omis­ta­jan hoi­det­ta­vak­si

03.09.2023 16:35 19
Tilaajille
Lounais-Lapin jätepalvelut siirtyvät Perämeren Jätehuollolle – yhtiöltä puuttuu vielä taloyhtiöiden tietoja

Lou­nais-La­pin jä­te­pal­ve­lut siir­ty­vät Pe­rä­me­ren Jä­te­huol­lol­le – yh­tiöl­tä puuttuu vielä ta­lo­yh­tiöi­den tietoja

23.08.2023 19:55 1
Tilaajille
Bio- ja pakkausjätteiden tyhjennyksissä on viivästyksiä Rovaniemellä – asiakkaita kehotetaan olemaan yhteydessä pitkistä tyhjennysviivästyksistä

Bio- ja pak­kaus­jät­tei­den tyh­jen­nyk­sis­sä on vii­väs­tyk­siä Ro­va­nie­mel­lä – a­siak­kai­ta ke­ho­te­taan olemaan yh­tey­des­sä pit­kis­tä tyh­jen­nys­vii­väs­tyk­sis­tä

09.08.2023 13:18 7
Tilaajille
Kuusiselän kaatopaikka suljetaan Rovaniemellä

Kuu­si­se­län kaa­to­paik­ka sul­je­taan Ro­va­nie­mel­lä

12.07.2023 09:31
Tilaajille
Kittilässä kipattu kasoittain oksajätettä luontopolulle ja laavulle – asiantuntijat kertovat, mitä niille oikeasti tulisi tehdä

Kit­ti­läs­sä kipattu ka­soit­tain ok­sa­jä­tet­tä luon­to­po­lul­le ja laa­vul­le – asian­tun­ti­jat ker­to­vat, mitä niille oi­keas­ti tulisi tehdä

13.06.2023 19:20 8
Tilaajille
Romumetallia ja -autoja kerätään taas Lapissa – myös öljykattilat ja -säiliöt voi antaa keräykseen

Ro­mu­me­tal­lia ja -autoja ke­rä­tään taas Lapissa – myös öl­jy­kat­ti­lat ja -säi­liöt voi antaa ke­räyk­seen

26.04.2023 21:31
Tilaajille
Poistotekstiilejä kerätään joka puolella Lappia, jopa Kilpisjärveltä – katso lajitteluohjeet: takit kelpaavat, peitot ja tyynyt eivät

Pois­to­teks­tii­le­jä ke­rä­tään joka puo­lel­la Lappia, jopa Kil­pis­jär­vel­tä – katso la­jit­te­luoh­jeet: takit kel­paa­vat, peitot ja tyynyt eivät

17.02.2023 08:46 1
Tilaajille
Uusi laki muuttaa lappilaisten kierrätysarkea vain vähän – omakotitalojen biojätekeräys alkaa neljässä kunnassa

Uusi laki muuttaa lap­pi­lais­ten kier­rä­tys­ar­kea vain vähän – oma­ko­ti­ta­lo­jen bio­jä­te­ke­räys alkaa nel­jäs­sä kun­nas­sa

17.02.2023 05:00 11
Tilaajille
Kompostoida voi kimpassa tai kotona – Perämeren Jätehuollon alueella kompostointi-ilmoitus on tehtävä vuoden loppuun mennessä

Kom­pos­toi­da voi kim­pas­sa tai kotona – Pe­rä­me­ren Jä­te­huol­lon alueel­la kom­pos­toin­ti-il­moi­tus on tehtävä vuoden loppuun men­nes­sä

26.01.2023 16:00
Poistotekstiilien kierrätyspisteitä tulee ensi vuoden alussa Meri-Lapin ekoasemille

Pois­to­teks­tii­lien kier­rä­tys­pis­tei­tä tulee ensi vuoden alussa Me­ri-La­pin eko­ase­mil­le

23.11.2022 10:45
Lasinkeräysastia on kierrättäjän pulmapaketti – harva tietää, ettei juomalasia voi kierrättää

La­sin­ke­räys­as­tia on kier­rät­tä­jän pul­ma­pa­ket­ti – harva tietää, ettei juo­ma­la­sia voi kier­rät­tää

03.10.2022 14:09
Tilaajille
Väärin lajiteltu sähkölaite synnytti tulipalon Sodankylän jätehuoltohallissa

Väärin la­ji­tel­tu säh­kö­lai­te syn­nyt­ti tu­li­pa­lon So­dan­ky­län jä­te­huol­to­hal­lis­sa

27.09.2022 19:16
Tilaajille