Kuntavaalit
Viimeisin tunti
Pääkirjoitus

Kun­ta­vaa­leis­sa oli useita me­nes­ty­jiä

11:25 1
Viikko

Ana­lyy­si: Kun­ta­lai­set ää­nes­ti­vät yk­sin­val­taa etenkin kes­kus­tal­le ja rkp:lle – useissa Poh­jois-Suo­men kun­nis­sa yksi puolue voi päättää asiois­ta

15.06.2021 10:21
Tilaajille

Oi­keus­mi­nis­te­ri Hen­riks­son valmis poh­ti­maan en­nak­ko­ää­nes­tyk­sen pi­den­tä­mis­tä – torjuu net­ti­ää­nes­tyk­sen käyt­töön­oton

15.06.2021 08:29 1
Tilaajille

Ko­koo­mus juhlii vaa­li­voit­toa Hel­sin­gis­sä, Tam­pe­reel­la ja Turussa – Me­neh­ty­neen miehen äänet rat­kai­se­mas­sa por­mes­ta­ri­ki­san Tam­pe­reel­la ko­koo­muk­sen eduksi

14.06.2021 20:46 1
Tilaajille

Nä­kö­kul­ma: Hal­li­tus­puo­luei­den on pakko pro­fi­loi­tua ennen seu­raa­via vaaleja – monesta asiasta käydään syk­syl­lä kunnon tappelu

14.06.2021 19:24 1
Tilaajille

Simo ra­ken­taa en­nem­min tuu­li­voi­maa kuin tekee kun­ta­lii­tok­sen Kemin kanssa: "Ei se to­teu­du"

14.06.2021 15:56 6
Tilaajille

Jussi Hal­la-aho nousi koko maan suu­rim­mak­si ää­ni­ha­ra­vak­si – Miten kävi Juhani Tam­mi­sel­le? Entä Vanessa Kur­ril­le? Näin tun­ne­tut suo­ma­lai­set me­nes­tyi­vät

14.06.2021 06:30 1

Nä­kö­kul­ma: Pe­rus­suo­ma­lais­ten kun­ta­jyt­kys­tä tuli ke­vyt­ver­sio – pelätty sohva hou­kut­ti osaa ää­nes­tä­jis­tä vaa­li­uur­nia enemmän

14.06.2021 06:30 4
Tilaajille

Orpon asema ko­koo­muk­ses­sa vah­vis­tui – vaa­li­voit­to ja puo­lueen me­nes­tys por­mes­ta­ri­ki­sois­sa to­teu­tui­vat

13.06.2021 21:59
Tilaajille

Näin puo­lue­joh­ta­jat kom­men­toi­vat vaa­li-il­lan en­si­tie­to­ja – Saa­rik­ko pitää kes­kus­tan lukua ihan hyvänä, Hal­la-aho uskoo pe­rus­suo­ma­lais­ten tu­lok­sen nou­se­van

13.06.2021 21:17

Orpon asema vah­vis­tuu puo­lueen joh­ta­ja­na – ko­koo­mus li­pu­mas­sa kun­ta­vaa­li­voit­toon ja ha­lut­tui­hin por­mes­ta­rien paik­koi­hin

13.06.2021 20:43

Kun­ta­päät­tä­jis­tä ää­nes­tä­mi­nen alkoi rau­hal­li­ses­ti – Ro­va­nie­mel­lä vaa­li­päi­vän ää­nes­tys­in­nok­kuus ollut tois­tai­sek­si viime kun­ta­vaa­le­ja hei­kom­paa

13.06.2021 15:28 2
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Kuka haluaa uuden äänen?

12.06.2021 07:00
Tilaajille

Mistä kun­ta­po­li­tii­kas­sa on kyse? – "Ää­nes­tä­mäl­lä kun­ta­vaa­leis­sa voit konk­reet­ti­ses­ti vai­kut­taa il­mas­ton­muu­tok­sen tor­ju­mi­seen käy­tet­tä­viin kei­noi­hin"

11.06.2021 06:15
Tilaajille

Pu­heen­joh­ta­jat väit­te­li­vät kou­lu­tus­sat­saus­ten koh­den­ta­mi­ses­ta Ylen vaa­li­kes­kus­te­lus­sa

10.06.2021 23:57

Kuun­te­le Vasan pod­cast: Onneksi kun­ta­vaa­lit on pian ohi – Miksi kun­ta­vaa­lit ja kun­nal­li­nen pää­tök­sen­te­ko eivät tavoita nuoria?

10.06.2021 18:22
Kuukausi ja vanhemmat

Reilu kol­man­nes Lapin kun­ta­vaa­li­eh­dok­kais­ta nos­tai­si Pri­de-li­pun salkoon – Mo­ni­kult­tuu­ri­suu­den li­sää­mis­tä vas­tus­ta­vat eniten pe­rus­suo­ma­lai­set

08.06.2021 19:42 7
Tilaajille
Kolumni

Neljä vihreää ja yksi demari tai ihan muita

08.06.2021 07:00 1
Tilaajille

Ky­lä­kou­lut yh­dis­tä­vät oikean ja va­sem­man – Kou­lu­verk­koa kar­si­si­vat Lapissa eniten ko­koo­muk­sen ja sdp:n eh­dok­kaat

08.06.2021 06:30 6
Tilaajille
Pääkirjoitus

Jos haluat muu­tos­ta kuntasi joh­ta­mis­tyy­liin, ää­nes­tä­mis­tä te­hok­kaam­paa keinoa ei löydy

07.06.2021 16:00
Tilaajille