Varoitukset: Met­sä­pa­lo­va­roi­tus on voi­mas­sa koko maassa – avo­tu­len teko va­roi­tuk­sen aikana on kiel­let­tyä

kolumni: Uusiin ta­loi­hin lisää pyö­rä­ti­laa, miten van­hoi­hin? – Si­joi­tus pyö­rä­va­ras­toi­hin voi nostaa talon arvoa

ennakkoäänestys
Ennakkoäänestyksen tulos: Keskusta saa eniten paikkoja aluevaltuustoon

En­nak­ko­ää­nes­tyk­sen tulos: Kes­kus­ta saa eniten paik­ko­ja alue­val­tuus­toon

23.01.2022 20:46 1
Tilaajille
Lapin äänestysprosentti voi kivuta reiluun 40 prosenttiin, arvioi politiikan tutkija – ääniharavat ratkaisevat kuntakohtaiset äänet

Lapin ää­nes­tys­pro­sent­ti voi kivuta reiluun 40 pro­sent­tiin, arvioi po­li­tii­kan tutkija – ää­ni­ha­ra­vat rat­kai­se­vat kun­ta­koh­tai­set äänet

19.01.2022 17:21 5
Tilaajille
Lähes 30 prosenttia lappilaisista äänesti ennakkoäänestyksessä – vilkkaimmin uurnilla käytiin Pellossa, laiskimmin Kittilässä

Lähes 30 pro­sent­tia lap­pi­lai­sis­ta äänesti en­nak­ko­ää­nes­tyk­ses­sä – vilk­kaim­min uur­nil­la käytiin Pel­los­sa, lais­kim­min Kit­ti­läs­sä

19.01.2022 13:01 2
Tilaajille
"Sanotaanko näin, että on ollut kohtuu rauhallista" – Rovaniemen äänestysprosentti uhkaa jäädä hyvinvointialueen matalimpien joukkoon

"Sa­no­taan­ko näin, että on ollut kohtuu rau­hal­lis­ta" – Ro­va­nie­men ää­nes­tys­pro­sent­ti uhkaa jäädä hy­vin­voin­ti­alueen ma­ta­lim­pien jouk­koon

18.01.2022 13:05 2
Tilaajille
Sunnuntai ei houkutellut äänestäjiä vaaliuurnille Lapissa – innokkaimmin ääniä on annettu Ranualla

Sun­nun­tai ei hou­ku­tel­lut ää­nes­tä­jiä vaa­li­uur­nil­le Lapissa – in­nok­kaim­min ääniä on annettu Ra­nual­la

16.01.2022 17:05 1
Tilaajille
Aluevaalien ensimmäinen ennakkoäänestyspäivä on takana – Lapin aktiivisimmat äänestäjät olivat Utsjoella

Alue­vaa­lien en­sim­mäi­nen en­nak­ko­ää­nes­tys­päi­vä on takana – Lapin ak­tii­vi­sim­mat ää­nes­tä­jät olivat Uts­joel­la

12.01.2022 20:18 11
Tilaajille
Ennakkoäänestys alkoi tänään keskiviikkona - katso tästä ennakkoäänestyspaikat Meri-Lapissa

En­nak­ko­ää­nes­tys alkoi tänään kes­ki­viik­ko­na - katso tästä en­nak­ko­ää­nes­tys­pai­kat Me­ri-La­pis­sa

12.01.2022 13:18
Nyt se alkaa – aluevaalit pärähtävät aamulla käyntiin ennakkoäänestyksellä

Nyt se alkaa – alue­vaa­lit pä­räh­tä­vät aamulla käyn­tiin en­nak­ko­ää­nes­tyk­sel­lä

11.01.2022 19:20 1
Tilaajille
Kemijärvellä on menty jo vuosia yhden äänestyspaikan taktiikalla – oikeusministeriö: "Aika vähältä kuulostaa"

Ke­mi­jär­vel­lä on menty jo vuosia yhden ää­nes­tys­pai­kan tak­tii­kal­la – oi­keus­mi­nis­te­riö: "Aika vähältä kuu­los­taa"

10.01.2022 09:56 4
Tilaajille
Analyysi: Etätyö totutti paikkariippumattomuuteen – ennakkoäänestystä voisi pidentää pysyvästi

Ana­lyy­si: Etätyö totutti paik­ka­riip­pu­mat­to­muu­teen – en­nak­ko­ää­nes­tys­tä voisi pi­den­tää py­sy­väs­ti

13.06.2021 18:07
Tilaajille
Puoluesihteerit valmiita pohtimaan pitkää ennakkoäänestysaikaa kaikkiin vaaleihin – huoleksi nousee kampanjoiden kustannusten kasvu

Puo­lue­sih­tee­rit val­mii­ta poh­ti­maan pitkää en­nak­ko­ää­nes­tys­ai­kaa kaik­kiin vaa­lei­hin – huo­lek­si nousee kam­pan­joi­den kus­tan­nus­ten kasvu

09.06.2021 16:00 1
Tilaajille
Lapissa lähes kolmannes on antanut jo äänensä kuntavaaleissa, viimeinen ennakkoäänestyspäivä käyntiin tiistaina

Lapissa lähes kol­man­nes on antanut jo äänensä kun­ta­vaa­leis­sa, vii­mei­nen en­nak­ko­ää­nes­tys­päi­vä käyn­tiin tiis­tai­na

07.06.2021 20:28
Tilaajille
Kuntavaalien ensimmäinen ennakkoäänestyspäivä on ohi – Savukoskella korkein äänestysprosentti

Kun­ta­vaa­lien en­sim­mäi­nen en­nak­ko­ää­nes­tys­päi­vä on ohi – Sa­vu­kos­kel­la korkein ää­nes­tys­pro­sent­ti

26.05.2021 20:15
Tilaajille