Pääkirjoitus: Läm­pe­ne­mi­nen etenee kiih­ty­väl­lä vauh­dil­la ja se näkyy jo nyt Lapin tal­vis­sa

Yritykset: Tornion Park Hotel vaihtaa omis­ta­jaa

Rikosepäily: Kahden osa­kas­kun­nan rahat ka­to­si­vat Pel­ko­sen­nie­mel­lä

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

ennakkoäänestys
Näin vaalipäivän ääntenlaskenta etenee – ennakkoäänet pitäisi olla laskettuna kahdeksaan mennessä

Näin vaa­li­päi­vän ään­ten­las­ken­ta etenee – en­nak­ko­ää­net pitäisi olla las­ket­tu­na kah­dek­saan men­nes­sä

01.04.2023 15:00
Tilaajille
Äänestätkö taktisesti vai omaa suosikkiasi? Kysyimme lappilaisilta, miten nämä valitsevat ehdokkaansa eduskuntavaaleissa

Ää­nes­tät­kö tak­ti­ses­ti vai omaa suo­sik­kia­si? Ky­syim­me lap­pi­lai­sil­ta, miten nämä va­lit­se­vat eh­dok­kaan­sa edus­kun­ta­vaa­leis­sa

30.03.2023 05:00 3
Tilaajille
Lappilaiset ovat ahkerimpia ennakkoäänestäjiä koko maassa – äänestysprosentti nousi neljän vuoden takaisesta

Lap­pi­lai­set ovat ah­ke­rim­pia en­nak­ko­ää­nes­tä­jiä koko maassa – ää­nes­tys­pro­sent­ti nousi neljän vuoden ta­kai­ses­ta

29.03.2023 09:31 4
Tilaajille
Ennakkoäänestys jatkui vilkkaana Lapissa, äänestämässä on käynyt 13,5 prosenttia äänioikeutetuista

En­nak­ko­ää­nes­tys jatkui vilk­kaa­na La­pis­sa, ää­nes­tä­mäs­sä on käynyt 13,5 pro­sent­tia ää­ni­oi­keu­te­tuis­ta

23.03.2023 21:26
Tilaajille
Lapin ennakkoäänestys alkoi muuta maata vilkkaammin – Pellossa ja Enontekiöllä äänestysprosentti nousi yhdeksään

Lapin en­nak­ko­ää­nes­tys alkoi muuta maata vilk­kaam­min – Pel­los­sa ja Enon­te­kiöl­lä ää­nes­tys­pro­sent­ti nousi yh­dek­sään

22.03.2023 22:22
"Valinta oli loppupeleissä aika helppo" – äänestyskopilla riitti väkeä ennakkoäänestyksen alettua

"Va­lin­ta oli lop­pu­pe­leis­sä aika helppo" – ää­nes­tys­ko­pil­la riitti väkeä en­nak­ko­ää­nes­tyk­sen alettua

22.03.2023 14:51 5
Tilaajille
Vaalijännitys tiivistyy, sillä ennakkoäänestys alkaa tänään – ennakkoon voi Suomessa äänestää yli 900 paikassa

Vaa­li­jän­ni­tys tii­vis­tyy, sillä en­nak­ko­ää­nes­tys alkaa tänään – en­nak­koon voi Suo­mes­sa ää­nes­tää yli 900 pai­kas­sa

22.03.2023 05:00
Vaaleissa on vielä runsaasti ääniä otettavana – Eduskuntatutkija enteilee hidasta alkua ennakkoäänestykselle: "Ehdokas saatetaan päättää vasta äänestyskopissa"

Vaa­leis­sa on vielä run­saas­ti ääniä otet­ta­va­na – Edus­kun­ta­tut­ki­ja en­tei­lee hidasta alkua en­nak­koää­nes­tyk­sel­le: "Eh­do­kas saa­te­taan päättää vasta ää­nes­tys­ko­pis­sa"

21.03.2023 16:38 4
Tilaajille
Ennakkoäänestys alkaa keskiviikkona – äänestysauto kiertää Rovaniemen kylillä

En­nak­ko­ää­nes­tys alkaa kes­ki­viik­ko­na – ää­nes­tys­au­to kiertää Ro­va­nie­men kylillä

20.03.2023 08:50
Tilaajille
Ennakkoäänestyksen tulos: Keskusta saa eniten paikkoja aluevaltuustoon

En­nak­ko­ää­nes­tyk­sen tulos: Kes­kus­ta saa eniten paik­ko­ja alue­val­tuus­toon

23.01.2022 20:46 1
Tilaajille
Lapin äänestysprosentti voi kivuta reiluun 40 prosenttiin, arvioi politiikan tutkija – ääniharavat ratkaisevat kuntakohtaiset äänet

Lapin ää­nes­tys­pro­sent­ti voi kivuta reiluun 40 pro­sent­tiin, arvioi po­li­tii­kan tutkija – ää­ni­ha­ra­vat rat­kai­se­vat kun­ta­koh­tai­set äänet

19.01.2022 17:21 5
Tilaajille
Lähes 30 prosenttia lappilaisista äänesti ennakkoäänestyksessä – vilkkaimmin uurnilla käytiin Pellossa, laiskimmin Kittilässä

Lähes 30 pro­sent­tia lap­pi­lai­sis­ta äänesti en­nak­ko­ää­nes­tyk­ses­sä – vilk­kaim­min uur­nil­la käytiin Pel­los­sa, lais­kim­min Kit­ti­läs­sä

19.01.2022 13:01 2
Tilaajille
"Sanotaanko näin, että on ollut kohtuu rauhallista" – Rovaniemen äänestysprosentti uhkaa jäädä hyvinvointialueen matalimpien joukkoon

"Sa­no­taan­ko näin, että on ollut kohtuu rau­hal­lis­ta" – Ro­va­nie­men ää­nes­tys­pro­sent­ti uhkaa jäädä hy­vin­voin­ti­alueen ma­ta­lim­pien jouk­koon

18.01.2022 13:05 2
Tilaajille
Sunnuntai ei houkutellut äänestäjiä vaaliuurnille Lapissa – innokkaimmin ääniä on annettu Ranualla

Sun­nun­tai ei hou­ku­tel­lut ää­nes­tä­jiä vaa­li­uur­nil­le Lapissa – in­nok­kaim­min ääniä on annettu Ra­nual­la

16.01.2022 17:05 1
Tilaajille
Aluevaalien ensimmäinen ennakkoäänestyspäivä on takana – Lapin aktiivisimmat äänestäjät olivat Utsjoella

Alue­vaa­lien en­sim­mäi­nen en­nak­ko­ää­nes­tys­päi­vä on takana – Lapin ak­tii­vi­sim­mat ää­nes­tä­jät olivat Uts­joel­la

12.01.2022 20:18 11
Tilaajille
Ennakkoäänestys alkoi tänään keskiviikkona - katso tästä ennakkoäänestyspaikat Meri-Lapissa

En­nak­ko­ää­nes­tys alkoi tänään kes­ki­viik­ko­na - katso tästä en­nak­ko­ää­nes­tys­pai­kat Me­ri-La­pis­sa

12.01.2022 13:18
Nyt se alkaa – aluevaalit pärähtävät aamulla käyntiin ennakkoäänestyksellä

Nyt se alkaa – alue­vaa­lit pä­räh­tä­vät aamulla käyn­tiin en­nak­ko­ää­nes­tyk­sel­lä

11.01.2022 19:20 1
Tilaajille
Kemijärvellä on menty jo vuosia yhden äänestyspaikan taktiikalla – oikeusministeriö: "Aika vähältä kuulostaa"

Ke­mi­jär­vel­lä on menty jo vuosia yhden ää­nes­tys­pai­kan tak­tii­kal­la – oi­keus­mi­nis­te­riö: "Aika vähältä kuu­los­taa"

10.01.2022 09:56 4
Tilaajille
Analyysi: Etätyö totutti paikkariippumattomuuteen – ennakkoäänestystä voisi pidentää pysyvästi

Ana­lyy­si: Etätyö totutti paik­ka­riip­pu­mat­to­muu­teen – en­nak­ko­ää­nes­tys­tä voisi pi­den­tää py­sy­väs­ti

13.06.2021 18:07
Tilaajille
Puoluesihteerit valmiita pohtimaan pitkää ennakkoäänestysaikaa kaikkiin vaaleihin – huoleksi nousee kampanjoiden kustannusten kasvu

Puo­lue­sih­tee­rit val­mii­ta poh­ti­maan pitkää en­nak­ko­ää­nes­tys­ai­kaa kaik­kiin vaa­lei­hin – huo­lek­si nousee kam­pan­joi­den kus­tan­nus­ten kasvu

09.06.2021 16:00 1
Tilaajille