Pelastaja: Nuorena Sakke Py­hä­jär­vi ajat­te­li ole­van­sa kuo­le­ma­ton, mutta omien lasten syntymä pani pe­las­ta­jan arvot uu­sik­si: "Meillä jo­kai­sel­la on antaa vain se sata pro­sent­tia"

Seksuaalisuus: On­ly­Fan­sin tuot­toi­suus tuli yl­lä­tyk­se­nä ja nyt Marika Fin­ger­roos suuntaa sek­si­vä­li­nei­den kas­va­vil­le mark­ki­noil­le

Pääkirjoitus: Hoi­ta­ja­mi­toi­tuk­sen ki­ris­tä­mi­sen lyk­kää­mi­nen lykkää myös on­gel­man rat­kai­se­mis­ta – kei­no­te­koi­ses­ta am­mat­ti­ra­jo­jen ra­ken­te­lus­ta on luo­vut­ta­va pi­kim­mi­ten

Matkailuyritykset
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Nostan kar­va­lak­kia Lapin mat­kai­lul­le

16.01.2023 05:02 1
Tilaajille
Lapin talvimatkailu elpyi pandemiasta kertarysäyksellä – ennätyksiä hipova joulusesonki on tuonut mukanaan lieveilmiöitä, jotka on otettava vakavasti
Pääkirjoitus

Lapin tal­vi­mat­kai­lu elpyi pan­de­mias­ta ker­ta­ry­säyk­sel­lä – en­nä­tyk­siä hipova jou­lu­se­son­ki on tuonut mu­ka­naan lie­veil­miöi­tä, jotka on otet­ta­va va­ka­vas­ti

03.01.2023 21:32 11
Tilaajille
Matkatoimisto Detur maksuongelmissa, asiakkailta peritään hotellimaksuja uudelleen – Kilpailu- ja kuluttajavirasto selvittää asiaa

Mat­ka­toi­mis­to Detur mak­suon­gel­mis­sa, asiak­kail­ta pe­ri­tään ho­tel­li­mak­su­ja uu­del­leen – Kil­pai­lu- ja ku­lut­ta­ja­vi­ras­to sel­vit­tää asiaa

22.09.2022 19:53
Tilaajille
Työvoimapula sai matkailualan yritykset liikkeelle: ensi talven kausitöihin etsitään "hyviä tyyppejä" jo nyt

Työ­voi­ma­pu­la sai mat­kai­lu­alan yri­tyk­set liik­keel­le: ensi talven kau­si­töi­hin et­si­tään "hyviä tyyp­pe­jä" jo nyt

22.05.2022 18:00 7
Tilaajille
Korona hiljensi Jerisjärven saunarannan, mutta vain hetkeksi –  kotimaisten kävijöiden määrä kolminkertaistunut

Korona hil­jen­si Je­ris­jär­ven sau­na­ran­nan, mutta vain het­kek­si – ko­ti­mais­ten kä­vi­jöi­den määrä kol­min­ker­tais­tu­nut

15.03.2022 17:00
Tilaajille
Vanhaa peruskorjaamalla miljoonatuottoihin – Rovaniemen purkamisvimma ihmetyttää hotelliyrittäjää

Vanhaa pe­rus­kor­jaa­mal­la mil­joo­na­tuot­toi­hin – Ro­va­nie­men pur­ka­mis­vim­ma ih­me­tyt­tää ho­tel­li­yrit­tä­jää

14.12.2021 15:02 13
Tilaajille
Lapin matkailun kärkinimet tienasivat hyvin myös koronavuonna – Henkilökohtaiseen tilipussiin ei tullut isoa lovea, vaikka bisnes sakkasi

Lapin mat­kai­lun kär­ki­ni­met tie­na­si­vat hyvin myös ko­ro­na­vuon­na – Hen­ki­lö­koh­tai­seen ti­li­pus­siin ei tullut isoa lovea, vaikka bisnes sakkasi

10.11.2021 16:09 9
Tilaajille
Vetonaulana 500 metrin luistelurata keskellä metsää – Rovaniemelle avataan joulukuussa talvinen puuhapuisto

Ve­to­nau­la­na 500 metrin luis­te­lu­ra­ta kes­kel­lä metsää – Ro­va­nie­mel­le avataan jou­lu­kuus­sa tal­vi­nen puu­ha­puis­to

04.11.2021 12:30 1
Tilaajille
Kaipaako Lapin matkailuväki rokotevastaisia?
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kai­paa­ko Lapin mat­kai­lu­vä­ki ro­ko­te­vas­tai­sia?

15.10.2021 05:00 12
Tilaajille
Kysely: Matkailuyritysten taloudellinen tilanne ja tulevaisuudennäkymät ovat heikot – Irtisanomisten määrä kasvanut muutamassa kuukaudessa

Kysely: Mat­kai­lu­yri­tys­ten ta­lou­del­li­nen tilanne ja tu­le­vai­suu­den­nä­ky­mät ovat heikot – Ir­ti­sa­no­mis­ten määrä kas­va­nut muu­ta­mas­sa kuu­kau­des­sa

11.02.2021 13:35 5
Tilaajille
Ravintoloiden anniskelu olisi hyvä lopettaa koko Lapissa jo kello 22, suosittaa Lapin matkailuelinkeinon liitto

Ra­vin­to­loi­den an­nis­ke­lu olisi hyvä lo­pet­taa koko Lapissa jo kello 22, suo­sit­taa Lapin mat­kai­lu­elin­kei­non liitto

01.12.2020 17:48 4
Tilaajille
Kausityöntekijöitä palkataan Lappiin vain murto-osa tavallisesta – Ravintoloihin tarvitaan yhä lisää työvoimaa, mutta lyhyemmäksi aikaa kuin ennen

Kau­si­työn­te­ki­jöi­tä pal­ka­taan Lappiin vain mur­to-osa ta­val­li­ses­ta – Ra­vin­to­loi­hin tar­vi­taan yhä lisää työ­voi­maa, mutta ly­hyem­mäk­si aikaa kuin ennen

13.11.2020 18:30 1
Tilaajille
Lapin matkailutoimijat haluavat siirtää matkailun rajoittamiseen liittyvät päätökset työ- ja elinkeinoministeriön vastuulle

Lapin mat­kai­lu­toi­mi­jat ha­lua­vat siirtää mat­kai­lun ra­joit­ta­mi­seen liit­ty­vät pää­tök­set työ- ja elin­kei­no­mi­nis­te­riön vas­tuul­le

30.10.2020 17:18 5
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hal­li­tus spon­so­roi vain isoja yri­tyk­siä

30.10.2020 05:30 3
Tilaajille
Matkailuyrittäjien hermo kiristyy – "Hallituksen taktiikkana on, ettei tänne tulisi yhtään matkailijaa"

Mat­kai­lu­yrit­tä­jien hermo ki­ris­tyy – "Hal­li­tuk­sen tak­tiik­ka­na on, ettei tänne tulisi yhtään mat­kai­li­jaa"

29.10.2020 18:04 13
Tilaajille

Utsjoen kunta ja Saa­me­lais­alueen kou­lu­tus­kes­kus suun­nit­te­le­vat mat­kai­lu­yrit­tä­jien ja kä­si­työ­läis­ten yh­teis­han­ket­ta

16.10.2020 20:24
Tilaajille
Ministeri Lintilä: Matkustusrajoituksia tulee harkita uudestaan – "Nyt on tullut uutta tietoa"

Mi­nis­te­ri Lin­ti­lä: Mat­kus­tus­ra­joi­tuk­sia tulee harkita uu­des­taan – "Nyt on tullut uutta tietoa"

05.10.2020 21:39 11
Tilaajille
IS: Sanna Marin avaisi matkustamisen myös koronan riskimaista Suomeen – pääministeri uskoo lakimuutoksen ehtivän pelastamaan Lapin matkailun

IS: Sanna Marin avaisi mat­kus­ta­mi­sen myös koronan ris­ki­mais­ta Suomeen – pää­mi­nis­te­ri uskoo la­ki­muu­tok­sen ehtivän pe­las­ta­maan Lapin mat­kai­lun

08.09.2020 17:18 2
Tilaajille
Valjakkosafariyritykset miettivät, mitä tehdä koirilleen, jos matkailutalvesta tulee katastrofi – Myydä, lopettaa vai sinnitellä?

Val­jak­ko­sa­fa­ri­yri­tyk­set miet­ti­vät, mitä tehdä koi­ril­leen, jos mat­kai­lu­tal­ves­ta tulee ka­tast­ro­fi – Myydä, lo­pet­taa vai sin­ni­tel­lä?

03.09.2020 19:30 1
Tilaajille
Koronakriisi voi olla uusi alku Lapin matkailulle – Matkailuyritysten katse on jo ensi talvikaudessa

Ko­ro­na­krii­si voi olla uusi alku Lapin mat­kai­lul­le – Mat­kai­lu­yri­tys­ten katse on jo ensi tal­vi­kau­des­sa

09.06.2020 08:36 1
Tilaajille