Vastaa kyselyyn: Miten vie­tät­te tal­vi­lo­maa, vai­kut­taa­ko ra­ha­ti­lan­ne suun­ni­tel­miin?

Kolumni: Totuus odottaa yhä ker­to­jaan­sa

Matkailuyritykset
Auttissa toimiva matkailuyritys vaatii Rovaniemeltä miljoonakorvausta – perusteena muun muassa "kylätoimijoiden vihamielisen toiminnan salliminen"

Aut­tis­sa toimiva mat­kai­lu­yri­tys vaatii Ro­va­nie­mel­tä mil­joo­na­kor­vaus­ta – pe­rus­tee­na muun muassa "ky­lä­toi­mi­joi­den vi­ha­mie­li­sen toi­min­nan sal­li­mi­nen"

04.01.2024 21:30 13
Tilaajille
Kittiläläistä matkailuyrittäjää syytetään törkeästä ympäristön turmelemisesta – yrittäjän väitetään pitäneen kiinteistöllään laitonta kaatopaikkaa

Kit­ti­lä­läis­tä mat­kai­lu­yrit­tä­jää syy­te­tään tör­keäs­tä ym­pä­ris­tön tur­me­le­mi­ses­ta – yrit­tä­jän väi­te­tään pi­tä­neen kiin­teis­töl­lään lai­ton­ta kaa­to­paik­kaa

02.10.2023 16:49 17
Tilaajille
Toimittajalta: Yksikin matkailuyritys voi pilata kaupungin maineen kausityöntekijöiden keskuudessa
Kolumni

Toi­mit­ta­jal­ta: Yksikin mat­kai­lu­yri­tys voi pilata kau­pun­gin maineen kau­si­työn­te­ki­jöi­den kes­kuu­des­sa

20.09.2023 14:16 4
Nyt puhuvat rovaniemeläisen matkailuyrityksen entiset työntekijät: "Elämäni hirvein työpaikka", sanoo ranskalainen Lea

Nyt puhuvat ro­va­nie­me­läi­sen mat­kai­lu­yri­tyk­sen entiset työn­te­ki­jät: "E­lä­mä­ni hirvein työ­paik­ka", sanoo rans­ka­lai­nen Lea

14.09.2023 09:05 54
Tilaajille
Miljoonavoittoja takovan iglukylän entiset työntekijät kertovat uhkailusta, tavaroiden penkomisesta ja työturvallisuuden vaarantumisesta – ”Meitä kohdeltiin kuin orjia”

Mil­joo­na­voit­to­ja takovan ig­lu­ky­län entiset työn­te­ki­jät ker­to­vat uh­kai­lus­ta, ta­va­roi­den pen­ko­mi­ses­ta ja työ­tur­val­li­suu­den vaa­ran­tu­mi­ses­ta – ”Meitä koh­del­tiin kuin orjia”

26.08.2023 07:55 49
Kakslauttasen iglukylässä poltettiin satoja tonneja rakennusjätettä – kävimme katsomassa, miltä alueella näyttää nyt

Kaks­laut­ta­sen ig­lu­ky­läs­sä pol­tet­tiin satoja tonneja ra­ken­nus­jä­tet­tä – kävimme kat­so­mas­sa, miltä alueel­la näyttää nyt

14.08.2023 20:05 12
Tilaajille
Rovaniemelle odotetaan jälleen ennätysvilkasta matkailutalvea – turismi tuo työtä ja verotuloja, mutta myös nipun haasteita
Pääkirjoitus

Ro­va­nie­mel­le odo­te­taan jälleen en­nä­tys­vil­kas­ta mat­kai­lu­tal­vea – turismi tuo työtä ja ve­ro­tu­lo­ja, mutta myös nipun haas­tei­ta

01.08.2023 10:47 9
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Nostan kar­va­lak­kia Lapin mat­kai­lul­le

16.01.2023 05:02 1
Tilaajille
Lapin talvimatkailu elpyi pandemiasta kertarysäyksellä – ennätyksiä hipova joulusesonki on tuonut mukanaan lieveilmiöitä, jotka on otettava vakavasti
Pääkirjoitus

Lapin tal­vi­mat­kai­lu elpyi pan­de­mias­ta ker­ta­ry­säyk­sel­lä – en­nä­tyk­siä hipova jou­lu­se­son­ki on tuonut mu­ka­naan lie­veil­miöi­tä, jotka on otet­ta­va va­ka­vas­ti

03.01.2023 21:32 11
Tilaajille
Matkatoimisto Detur maksuongelmissa, asiakkailta peritään hotellimaksuja uudelleen – Kilpailu- ja kuluttajavirasto selvittää asiaa

Mat­ka­toi­mis­to Detur mak­suon­gel­mis­sa, asiak­kail­ta pe­ri­tään ho­tel­li­mak­su­ja uu­del­leen – Kil­pai­lu- ja ku­lut­ta­ja­vi­ras­to sel­vit­tää asiaa

22.09.2022 19:53
Tilaajille
Työvoimapula sai matkailualan yritykset liikkeelle: ensi talven kausitöihin etsitään "hyviä tyyppejä" jo nyt

Työ­voi­ma­pu­la sai mat­kai­lu­alan yri­tyk­set liik­keel­le: ensi talven kau­si­töi­hin et­si­tään "hyviä tyyp­pe­jä" jo nyt

22.05.2022 18:00 7
Tilaajille
Korona hiljensi Jerisjärven saunarannan, mutta vain hetkeksi –  kotimaisten kävijöiden määrä kolminkertaistunut

Korona hil­jen­si Je­ris­jär­ven sau­na­ran­nan, mutta vain het­kek­si – ko­ti­mais­ten kä­vi­jöi­den määrä kol­min­ker­tais­tu­nut

15.03.2022 17:00
Tilaajille
Vanhaa peruskorjaamalla miljoonatuottoihin – Rovaniemen purkamisvimma ihmetyttää hotelliyrittäjää

Vanhaa pe­rus­kor­jaa­mal­la mil­joo­na­tuot­toi­hin – Ro­va­nie­men pur­ka­mis­vim­ma ih­me­tyt­tää ho­tel­li­yrit­tä­jää

14.12.2021 15:02 13
Tilaajille
Lapin matkailun kärkinimet tienasivat hyvin myös koronavuonna – Henkilökohtaiseen tilipussiin ei tullut isoa lovea, vaikka bisnes sakkasi

Lapin mat­kai­lun kär­ki­ni­met tie­na­si­vat hyvin myös ko­ro­na­vuon­na – Hen­ki­lö­koh­tai­seen ti­li­pus­siin ei tullut isoa lovea, vaikka bisnes sakkasi

10.11.2021 16:09 9
Tilaajille
Vetonaulana 500 metrin luistelurata keskellä metsää – Rovaniemelle avataan joulukuussa talvinen puuhapuisto

Ve­to­nau­la­na 500 metrin luis­te­lu­ra­ta kes­kel­lä metsää – Ro­va­nie­mel­le avataan jou­lu­kuus­sa tal­vi­nen puu­ha­puis­to

04.11.2021 12:30 1
Tilaajille
Kaipaako Lapin matkailuväki rokotevastaisia?
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kai­paa­ko Lapin mat­kai­lu­vä­ki ro­ko­te­vas­tai­sia?

15.10.2021 05:00 12
Tilaajille
Kysely: Matkailuyritysten taloudellinen tilanne ja tulevaisuudennäkymät ovat heikot – Irtisanomisten määrä kasvanut muutamassa kuukaudessa

Kysely: Mat­kai­lu­yri­tys­ten ta­lou­del­li­nen tilanne ja tu­le­vai­suu­den­nä­ky­mät ovat heikot – Ir­ti­sa­no­mis­ten määrä kas­va­nut muu­ta­mas­sa kuu­kau­des­sa

11.02.2021 13:35 5
Tilaajille
Ravintoloiden anniskelu olisi hyvä lopettaa koko Lapissa jo kello 22, suosittaa Lapin matkailuelinkeinon liitto

Ra­vin­to­loi­den an­nis­ke­lu olisi hyvä lo­pet­taa koko Lapissa jo kello 22, suo­sit­taa Lapin mat­kai­lu­elin­kei­non liitto

01.12.2020 17:48 4
Tilaajille
Kausityöntekijöitä palkataan Lappiin vain murto-osa tavallisesta – Ravintoloihin tarvitaan yhä lisää työvoimaa, mutta lyhyemmäksi aikaa kuin ennen

Kau­si­työn­te­ki­jöi­tä pal­ka­taan Lappiin vain mur­to-osa ta­val­li­ses­ta – Ra­vin­to­loi­hin tar­vi­taan yhä lisää työ­voi­maa, mutta ly­hyem­mäk­si aikaa kuin ennen

13.11.2020 18:30 1
Tilaajille
Lapin matkailutoimijat haluavat siirtää matkailun rajoittamiseen liittyvät päätökset työ- ja elinkeinoministeriön vastuulle

Lapin mat­kai­lu­toi­mi­jat ha­lua­vat siirtää mat­kai­lun ra­joit­ta­mi­seen liit­ty­vät pää­tök­set työ- ja elin­kei­no­mi­nis­te­riön vas­tuul­le

30.10.2020 17:18 5
Tilaajille