Pääkirjoitus: Työ­pe­räis­tä maa­han­muut­toa tar­vi­taan lisää, ja sen vas­tus­ta­mi­nen on vaa­ral­lis­ta po­pu­lis­mia

Korot: Ra­hoi­tus­vas­ti­ke seit­se­män­ker­tais­tuu – lainan ly­hen­tä­mi­nen ja korkea korko nos­ta­vat asu­mis­ku­lu­ja hui­mas­ti ke­vääl­lä

Urheilu: Suo­ma­lai­seen ju­do­val­men­nuk­seen le­veäm­mät hartiat – ro­va­nie­me­läi­nen Tuomo Seik­ku­la on yksi liiton nuorten val­men­ta­jis­ta

Mainos: Tilaa Lapin Kansa Digi koko vuodeksi samaan hintaan: 12,90 € / kk + 1 kk kaupan päälle, tilaa tästä

maastopyöräily
Maastopyöräily ja kävijämäärän kasvu Pallas-Yllästunturin kansallispuistossa jakaa mielipiteitä – Metsähallitus kerää parhaillaan palautetta kansallispuiston uuteen hoito- ja käyttösuunnitelmaan

Maas­to­pyö­räi­ly ja kä­vi­jä­mää­rän kasvu Pal­las-Yl­läs­tun­tu­rin kan­sal­lis­puis­tos­sa jakaa mie­li­pi­tei­tä – Met­sä­hal­li­tus kerää par­hail­laan pa­lau­tet­ta kan­sal­lis­puis­ton uuteen hoito- ja käyt­tö­suun­ni­tel­maan

27.12.2022 08:48
Tilaajille
Sallatunturi kaipaa lisää majoitusta ja tuolihissiä – "Odotukset ensi kaudelle ovat hyvät, mutta kasvua ei kannata odottaa"

Sal­la­tun­tu­ri kaipaa lisää ma­joi­tus­ta ja tuo­li­his­siä – "O­do­tuk­set ensi kau­del­le ovat hyvät, mutta kasvua ei kannata odot­taa"

11.10.2022 06:30
Tilaajille
Nämä ovat Syötteen pyöräilymatkailun valtteja ja tältä reiteillä näyttää – millaisia edellytyksiä Suomella on nousta pyöräilijöiden mielissä suurmaaksi?

Nämä ovat Syöt­teen pyö­räi­ly­mat­kai­lun valt­te­ja ja tältä rei­teil­lä näyttää – mil­lai­sia edel­ly­tyk­siä Suo­mel­la on nousta pyö­räi­li­jöi­den mie­lis­sä suur­maak­si?

25.09.2022 10:00 1
Tilaajille
Voisiko Ylläksestä kasvaa maastopyöräilykohde kansainvälisille turisteille? Asiantuntijan mielestä Lapin pyöräilykohteiden tulisi toimia yhteistyössä

Voisiko Yl­läk­ses­tä kasvaa maas­to­pyö­räi­ly­koh­de kan­sain­vä­li­sil­le tu­ris­teil­le? Asian­tun­ti­jan mie­les­tä Lapin pyö­räi­ly­koh­tei­den tulisi toimia yh­teis­työs­sä

05.09.2022 17:00 2
Tilaajille
Niko Heikkilä ja Sini Alusniemi jatkavat Saariselkä MTB Stagesin kärjessä

Niko Heik­ki­lä ja Sini Alus­nie­mi jat­ka­vat Saa­ri­sel­kä MTB Sta­ge­sin kär­jes­sä

27.08.2022 16:17
Tilaajille
Niko Heikkilä nosti osakkeitaan kohinalla – rovaniemeläinen maastopyöräilijä tähyilee jo ensi vuoden maailmancupiin

Niko Heik­ki­lä nosti osak­kei­taan ko­hi­nal­la – ro­va­nie­me­läi­nen maas­to­pyö­räi­li­jä tä­hyi­lee jo ensi vuoden maail­man­cu­piin

22.08.2022 19:30
Tilaajille
Ensin kaatopaikka, sitten laskettelurinne ja nyt alamäkipyöräilyn mekka – Rovaniemen Rokelle rakentui arvostettu maastopyöräilyrata harrastajavoimin

Ensin kaa­to­paik­ka, sitten las­ket­te­lu­rin­ne ja nyt ala­mä­ki­pyö­räi­lyn mekka – Ro­va­nie­men Rokelle ra­ken­tui ar­vos­tet­tu maas­to­pyö­räi­ly­ra­ta har­ras­ta­ja­voi­min

17.08.2022 15:07
Tilaajille
Päiväkirja: 35 kilometriä pelkkää riemua hiekkateillä ja metsäpoluilla – olen itseni pahin epäilijä siinä, mitä voin tehdä ja mihin pystyn
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: 35 ki­lo­met­riä pelkkää riemua hiek­ka­teil­lä ja met­sä­po­luil­la – olen itseni pahin epäi­li­jä siinä, mitä voin tehdä ja mihin pystyn

12.08.2022 05:00
Tilaajille
Päiväkirja: Ounasvaaran bikeparkin nykytila koettelee harrastajan uskoa ja kääntää katseen muihin keskuksiin
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Ou­nas­vaa­ran bi­ke­par­kin ny­ky­ti­la koet­te­lee har­ras­ta­jan uskoa ja kääntää katseen muihin kes­kuk­siin

05.08.2022 05:00 11
Tilaajille
Niko Heikkilä ja Seliina Manninen polkivat SM-kultaa Keravalla

Niko Heik­ki­lä ja Seliina Man­ni­nen pol­ki­vat SM-kul­taa Ke­ra­val­la

25.07.2022 18:30
Tilaajille
Poikasiaan puolustava huuhkaja iski kyntensä Katri Komulaisen niskaan – "Jos tulee vastaava tilanne uudestaan, painun hyvin nopeasti takavasemmalle"

Poi­ka­siaan puo­lus­ta­va huuh­ka­ja iski kyn­ten­sä Katri Ko­mu­lai­sen niskaan – "Jos tulee vas­taa­va tilanne uu­des­taan, painun hyvin no­peas­ti ta­ka­va­sem­mal­le"

12.07.2022 13:26
Tilaajille
Päiväkirja: Mitä päässäni liikkui, kun ostin maastopyöräni osina?
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Mitä pääs­sä­ni liik­kui, kun ostin maas­to­pyö­rä­ni osina?

10.07.2022 20:00 1
Tilaajille
Ari Kurvinen ja Seliina Manninen XCE:n ykköset Tottorakalla

Ari Kur­vi­nen ja Seliina Man­ni­nen XCE:n ykköset Tot­to­ra­kal­la

02.07.2022 17:45
Tilaajille

OPP:n Niko Heik­ki­lä polki pal­kin­to­pal­lil­le

19.06.2022 19:53
Tilaajille
OPP:n maastopyöräilykisojen miesten sarjan voitto Jyväskylään

OPP:n maas­to­pyö­räi­ly­ki­so­jen miesten sarjan voitto Jy­väs­ky­lään

18.06.2022 18:43
Tilaajille
Niko Heikkilä polki palkintopallin tuntumaan Ruotsin Falunissa

Niko Heik­ki­lä polki pal­kin­to­pal­lin tun­tu­maan Ruotsin Fa­lu­nis­sa

18.06.2022 13:53
Tilaajille
Rovaniemi unohti maastopyöräilijät, taas – mutta me pyöräilijät emme silti saa unohtaa vastuutamme
Kolumni

Ro­va­nie­mi unohti maas­to­pyö­räi­li­jät, taas – mutta me pyö­räi­li­jät emme silti saa unohtaa vas­tuu­tam­me

03.05.2022 07:30 4
Tilaajille
Pyhätunturin alamäkipyöräreitin rakentaminen alkaa pian

Py­hä­tun­tu­rin ala­mä­ki­pyö­rä­rei­tin ra­ken­ta­mi­nen alkaa pian

28.03.2022 11:02
Tilaajille
Posio hakee nyt suunnittelijaa maastopyöräilyreitistölle, jonka pohjaksi on kuljettu satoja kilometrejä – Aholan-Kirintövaaran kuntorata-ladun parantaminen myös pyöräkäyttöön toteutunee jo tänä vuonna

Posio hakee nyt suun­nit­te­li­jaa maas­to­pyö­räi­ly­rei­tis­töl­le, jonka poh­jak­si on kul­jet­tu satoja ki­lo­met­re­jä – Aho­lan-Ki­rin­tö­vaa­ran kun­to­ra­ta-la­dun pa­ran­ta­mi­nen myös pyö­rä­käyt­töön to­teu­tu­nee jo tänä vuonna

25.02.2022 08:30
Tilaajille
Pyöräilijän vahingossa ampunut metsästäjä veti valituksensa pois Rovaniemen hovioikeudesta – käräjäoikeuden päätös jää voimaan

Pyö­räi­li­jän va­hin­gos­sa ampunut met­säs­tä­jä veti va­li­tuk­sen­sa pois Ro­va­nie­men ho­vi­oi­keu­des­ta – kä­rä­jä­oi­keu­den päätös jää voimaan

05.01.2022 16:15 5
Tilaajille