Vastaa kyselyyn: Miten vie­tät­te tal­vi­lo­maa, vai­kut­taa­ko ra­ha­ti­lan­ne suun­ni­tel­miin?

pääkirjoitus: Lapilla on Poh­jo­lan lin­nak­kees­sa tärkeä rooli

maastopyöräily
Niko Heikkilä OPP:n kauden menestyjä

Niko Heik­ki­lä OPP:n kauden me­nes­ty­jä

27.11.2023 16:44
Tilaajille
Pyöriä huoltava Timo Isokääntä varoittaa vääränlaisesta vaihteiden käytöstä – Nämä asiat sähköpyörällä ajavan tulee muistaa

Pyöriä huol­ta­va Timo Iso­kään­tä va­roit­taa vää­rän­lai­ses­ta vaih­tei­den käy­tös­tä – Nämä asiat säh­kö­pyö­räl­lä ajavan tulee muistaa

04.11.2023 10:00 1
Tilaajille
Rovaniemeläinen maastopyöräilyyn keskittynyt yritys joutui ahtaalle Saariselällä – sopimus Suomen Latu Kiilopään kanssa päättyy, yritys etsii uusia tiloja

Ro­va­nie­me­läi­nen maas­to­pyö­räi­lyyn kes­kit­ty­nyt yritys joutui ah­taal­le Saa­ri­se­läl­lä – sopimus Suomen Latu Kii­lo­pään kanssa päät­tyy, yritys etsii uusia tiloja

29.09.2023 14:54 13
Tilaajille
Pallas-Yllästunturin kansallispuiston suosituimmilla reiteillä jopa yli puolet kävijöistä ajaa maastopyörällä –  kävelijät ja pyöräilijät ovat mahtuneet samoille polulle, ainakin toistaiseksi

Pal­las-Yl­läs­tun­tu­rin kan­sal­lis­puis­ton suo­si­tuim­mil­la rei­teil­lä jopa yli puolet kä­vi­jöis­tä ajaa maas­to­pyö­räl­lä – kä­ve­li­jät ja pyö­räi­li­jät ovat mah­tu­neet sa­moil­le po­lul­le, ainakin tois­tai­sek­si

23.09.2023 16:00 6
Tilaajille
Niko Heikkilä päätyi alppirinteiden kautta maastopyöräilyn Suomen mestariksi – "Tällaiselle ruumiinrakenteelle pyöräily sopi paremmin"

Niko Heik­ki­lä päätyi alp­pi­rin­tei­den kautta maas­to­pyö­räi­lyn Suomen mes­ta­rik­si – "Täl­lai­sel­le ruu­miin­ra­ken­teel­le pyö­räi­ly sopi pa­rem­min"

22.09.2023 18:49
Tilaajille
Joni Savaste oli Saariselkä MTB:n kuningas, sarjansa voittaneilla Sini Alusniemellä ja Veli Lampilalla oli tapahtumarikas päätösetappi – "Lensin kivikkoon sarvien yli"

Joni Savaste oli Saa­ri­sel­kä MTB:n ku­nin­gas, sar­jan­sa voit­ta­neil­la Sini Alus­nie­mel­lä ja Veli Lam­pi­lal­la oli ta­pah­tu­ma­ri­kas pää­tös­etap­pi – "Lensin ki­vik­koon sarvien yli"

27.08.2023 18:15
Tilaajille
Joni Savaste kasvatti johtoaan reilusti Saariselkä MTB:n kakkosetapilla, kun kovin haastaja kärsi rengasrikon – toiseksi noussut ruotsalainen Henrik Blom suitsutti tapahtumaa: "Tämä on paras kilpailu"

Joni Savaste kas­vat­ti joh­toaan rei­lus­ti Saa­ri­sel­kä MTB:n kak­ko­se­ta­pil­la, kun kovin haas­ta­ja kärsi ren­gas­ri­kon – toi­sek­si noussut ruot­sa­lai­nen Henrik Blom suit­sut­ti ta­pah­tu­maa: "Tämä on paras kil­pai­lu"

26.08.2023 19:04
Tilaajille
Joni Savaste oli miesten sarjan nopein Saariselkä MTB:n avausetapilla – naisten kisaa johtavalla Sini Alusniemellä oli ongelmia juomatankkauksen kanssa

Joni Savaste oli miesten sarjan nopein Saa­ri­sel­kä MTB:n avaus­eta­pil­la – naisten kisaa joh­ta­val­la Sini Alus­nie­mel­lä oli on­gel­mia juo­ma­tank­kauk­sen kanssa

25.08.2023 19:04
Tilaajille
Tiina ja Reima Idströmillä riittää intohimoa kilpailemiseen sekä maastopyöräilyssä että hiihdossa – kestävyysurheilupariskunta vastaa järjestelyistä tulevan viikonlopun kovatasoisessa Saariselkä MTB Stages -etappikilpailussa

Tiina ja Reima Idst­rö­mil­lä riittää in­to­hi­moa kil­pai­le­mi­seen sekä maas­to­pyö­räi­lys­sä että hiih­dos­sa – kes­tä­vyys­ur­hei­lu­pa­ris­kun­ta vastaa jär­jes­te­lyis­tä tulevan vii­kon­lo­pun ko­va­ta­soi­ses­sa Saa­ri­sel­kä MTB Stages -e­tap­pi­kil­pai­lus­sa

22.08.2023 19:30
Tilaajille
Niko Heikkilä ainoana suomalaisena pyöräilyn MM-kisojen maastoajoon – rovaniemeläinen on harjoittelun ohella ehtinyt hoitaa lääkäriopinnot kandivaiheeseen

Niko Heik­ki­lä ainoana suo­ma­lai­se­na pyö­räi­lyn MM-ki­so­jen maas­to­ajoon – ro­va­nie­me­läi­nen on har­joit­te­lun ohella ehtinyt hoitaa lää­kä­ri­opin­not kan­di­vai­hee­seen

09.08.2023 08:00 1
Tilaajille
Tiina ja Reima Idström polkivat voittoon Altassa

Tiina ja Reima Idström pol­ki­vat voit­toon Altassa

08.08.2023 15:43 1
Tilaajille
Mikko Nevalaisen maastopyörä on koottu palanen kerrallaan juuri mieleiseksi ja Ounasvaaran kivikkoisiin alamäkiin sopivaksi

Mikko Ne­va­lai­sen maas­to­pyö­rä on koottu palanen ker­ral­laan juuri mie­lei­sek­si ja Ou­nas­vaa­ran ki­vik­koi­siin ala­mä­kiin so­pi­vak­si

02.08.2023 19:25
Tilaajille
Maastopyöräkaupoilla on nyt valinnanvaraa – koronapandemian aikaiset toimitusvaikeudet ovat helpottaneet

Maas­to­pyö­rä­kau­poil­la on nyt va­lin­nan­va­raa – ­ko­ro­na­pan­de­mian ai­kai­set toi­mi­tus­vai­keu­det ovat hel­pot­ta­neet

02.08.2023 19:21 1
Tilaajille
Luonto kuluu ihmisen harrastuksissa –  uusia frisbeegolfratoja tulee rakentaa vain tarkoin valituille paikoille
Pääkirjoitus

Luonto kuluu ihmisen har­ras­tuk­sis­sa – uusia fris­bee­golf­ra­to­ja tulee ra­ken­taa vain tarkoin va­li­tuil­le pai­koil­le

14.07.2023 04:30 13
Niko Heikkilä ja Anni Tapio jälleen voittoihin Kokkolassa

Niko Heik­ki­lä ja Anni Tapio jälleen voit­toi­hin Kok­ko­las­sa

09.07.2023 18:08
Tilaajille
OPP:n Niko Heikkilä ja Anni Tapio voittoihin Kokkolan kisassa

OPP:n Niko Heik­ki­lä ja Anni Tapio voit­toi­hin Kok­ko­lan kisassa

08.07.2023 17:39
Tilaajille
Maastopyöräilyn SM-mitaleista ajetaan lauantaina Tahkolla – hallitseva Suomen mestari Niko Heikkilä ei ole ilmoittautuneiden joukossa

Maas­to­pyö­räi­lyn SM-mi­ta­leis­ta ajetaan lauan­tai­na Tah­kol­la – hal­lit­se­va Suomen mestari Niko Heik­ki­lä ei ole il­moit­tau­tu­nei­den jou­kos­sa

29.06.2023 21:00
Tilaajille
Levin gondolihissin avaaminen viivästyy – ensimmäiset varaosat eivät saaneet hissiä pyörimään, osia tilataan lisää

Levin gon­do­li­his­sin avaa­mi­nen vii­väs­tyy – en­sim­mäi­set va­ra­osat eivät saaneet hissiä pyö­ri­mään, osia ti­la­taan lisää

28.06.2023 16:53 1
Tilaajille
Sakari Paussu, 31, ajaa parkissa pimeäntuloon asti – Kavereita ilmaantuu aina paikalle, vaikka mitään ei olisi sovittu

Sakari Paussu, 31, ajaa par­kis­sa pi­meän­tu­loon asti – Ka­ve­rei­ta il­maan­tuu aina pai­kal­le, vaikka mitään ei olisi sovittu

25.06.2023 17:00
Tilaajille
Salamanisku hajotti Levin gondolihissin juuri ennen kesäkauden alkua – suositun Bike Parkin käyttäjille satoi ikäviä uutisia

Sa­la­man­is­ku hajotti Levin gon­do­li­his­sin juuri ennen ke­sä­kau­den alkua – suo­si­tun Bike Parkin käyt­tä­jil­le satoi ikäviä uutisia

22.06.2023 11:07 2
Tilaajille