kolumni: Il­mas­to­pää­tök­sis­sä me­ga­luo­kan ai­ka­tau­lu­vir­he

Tähtijuttu: Kop­pi­mön­ki­jät ovat syr­jäyt­tä­neet mo­po­au­tot nuo­ri­son lii­ken­ne­vä­li­nee­nä

pääkirjoitus: Tuu­li­voi­ma tar­vit­see tuek­seen sää­tö­voi­maa, jonka riit­tä­vyys on uhat­tu­na

maastopyöräily
Nämä ovat Syötteen pyöräilymatkailun valtteja ja tältä reiteillä näyttää – millaisia edellytyksiä Suomella on nousta pyöräilijöiden mielissä suurmaaksi?

Nämä ovat Syöt­teen pyö­räi­ly­mat­kai­lun valt­te­ja ja tältä rei­teil­lä näyttää – mil­lai­sia edel­ly­tyk­siä Suo­mel­la on nousta pyö­räi­li­jöi­den mie­lis­sä suur­maak­si?

25.09.2022 10:00 1
Tilaajille
Voisiko Ylläksestä kasvaa maastopyöräilykohde kansainvälisille turisteille? Asiantuntijan mielestä Lapin pyöräilykohteiden tulisi toimia yhteistyössä

Voisiko Yl­läk­ses­tä kasvaa maas­to­pyö­räi­ly­koh­de kan­sain­vä­li­sil­le tu­ris­teil­le? Asian­tun­ti­jan mie­les­tä Lapin pyö­räi­ly­koh­tei­den tulisi toimia yh­teis­työs­sä

05.09.2022 17:00 2
Tilaajille
Niko Heikkilä ja Sini Alusniemi jatkavat Saariselkä MTB Stagesin kärjessä

Niko Heik­ki­lä ja Sini Alus­nie­mi jat­ka­vat Saa­ri­sel­kä MTB Sta­ge­sin kär­jes­sä

27.08.2022 16:17
Tilaajille
Niko Heikkilä nosti osakkeitaan kohinalla – rovaniemeläinen maastopyöräilijä tähyilee jo ensi vuoden maailmancupiin

Niko Heik­ki­lä nosti osak­kei­taan ko­hi­nal­la – ro­va­nie­me­läi­nen maas­to­pyö­räi­li­jä tä­hyi­lee jo ensi vuoden maail­man­cu­piin

22.08.2022 19:30
Tilaajille
Ensin kaatopaikka, sitten laskettelurinne ja nyt alamäkipyöräilyn mekka – Rovaniemen Rokelle rakentui arvostettu maastopyöräilyrata harrastajavoimin

Ensin kaa­to­paik­ka, sitten las­ket­te­lu­rin­ne ja nyt ala­mä­ki­pyö­räi­lyn mekka – Ro­va­nie­men Rokelle ra­ken­tui ar­vos­tet­tu maas­to­pyö­räi­ly­ra­ta har­ras­ta­ja­voi­min

17.08.2022 15:07
Tilaajille
Päiväkirja: 35 kilometriä pelkkää riemua hiekkateillä ja metsäpoluilla – olen itseni pahin epäilijä siinä, mitä voin tehdä ja mihin pystyn
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: 35 ki­lo­met­riä pelkkää riemua hiek­ka­teil­lä ja met­sä­po­luil­la – olen itseni pahin epäi­li­jä siinä, mitä voin tehdä ja mihin pystyn

12.08.2022 05:00
Tilaajille
Päiväkirja: Ounasvaaran bikeparkin nykytila koettelee harrastajan uskoa ja kääntää katseen muihin keskuksiin
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Ou­nas­vaa­ran bi­ke­par­kin ny­ky­ti­la koet­te­lee har­ras­ta­jan uskoa ja kääntää katseen muihin kes­kuk­siin

05.08.2022 05:00 11
Tilaajille
Niko Heikkilä ja Seliina Manninen polkivat SM-kultaa Keravalla

Niko Heik­ki­lä ja Seliina Man­ni­nen pol­ki­vat SM-kul­taa Ke­ra­val­la

25.07.2022 18:30
Tilaajille
Poikasiaan puolustava huuhkaja iski kyntensä Katri Komulaisen niskaan – "Jos tulee vastaava tilanne uudestaan, painun hyvin nopeasti takavasemmalle"

Poi­ka­siaan puo­lus­ta­va huuh­ka­ja iski kyn­ten­sä Katri Ko­mu­lai­sen niskaan – "Jos tulee vas­taa­va tilanne uu­des­taan, painun hyvin no­peas­ti ta­ka­va­sem­mal­le"

12.07.2022 13:26
Tilaajille
Päiväkirja: Mitä päässäni liikkui, kun ostin maastopyöräni osina?
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Mitä pääs­sä­ni liik­kui, kun ostin maas­to­pyö­rä­ni osina?

10.07.2022 20:00 1
Tilaajille
Ari Kurvinen ja Seliina Manninen XCE:n ykköset Tottorakalla

Ari Kur­vi­nen ja Seliina Man­ni­nen XCE:n ykköset Tot­to­ra­kal­la

02.07.2022 17:45
Tilaajille

OPP:n Niko Heik­ki­lä polki pal­kin­to­pal­lil­le

19.06.2022 19:53
Tilaajille
OPP:n maastopyöräilykisojen miesten sarjan voitto Jyväskylään

OPP:n maas­to­pyö­räi­ly­ki­so­jen miesten sarjan voitto Jy­väs­ky­lään

18.06.2022 18:43
Tilaajille
Niko Heikkilä polki palkintopallin tuntumaan Ruotsin Falunissa

Niko Heik­ki­lä polki pal­kin­to­pal­lin tun­tu­maan Ruotsin Fa­lu­nis­sa

18.06.2022 13:53
Tilaajille
Rovaniemi unohti maastopyöräilijät, taas – mutta me pyöräilijät emme silti saa unohtaa vastuutamme
Kolumni

Ro­va­nie­mi unohti maas­to­pyö­räi­li­jät, taas – mutta me pyö­räi­li­jät emme silti saa unohtaa vas­tuu­tam­me

03.05.2022 07:30 4
Tilaajille
Pyhätunturin alamäkipyöräreitin rakentaminen alkaa pian

Py­hä­tun­tu­rin ala­mä­ki­pyö­rä­rei­tin ra­ken­ta­mi­nen alkaa pian

28.03.2022 11:02
Tilaajille
Posio hakee nyt suunnittelijaa maastopyöräilyreitistölle, jonka pohjaksi on kuljettu satoja kilometrejä – Aholan-Kirintövaaran kuntorata-ladun parantaminen myös pyöräkäyttöön toteutunee jo tänä vuonna

Posio hakee nyt suun­nit­te­li­jaa maas­to­pyö­räi­ly­rei­tis­töl­le, jonka poh­jak­si on kul­jet­tu satoja ki­lo­met­re­jä – Aho­lan-Ki­rin­tö­vaa­ran kun­to­ra­ta-la­dun pa­ran­ta­mi­nen myös pyö­rä­käyt­töön to­teu­tu­nee jo tänä vuonna

25.02.2022 08:30
Tilaajille
Pyöräilijän vahingossa ampunut metsästäjä veti valituksensa pois Rovaniemen hovioikeudesta – käräjäoikeuden päätös jää voimaan

Pyö­räi­li­jän va­hin­gos­sa ampunut met­säs­tä­jä veti va­li­tuk­sen­sa pois Ro­va­nie­men ho­vi­oi­keu­des­ta – kä­rä­jä­oi­keu­den päätös jää voimaan

05.01.2022 16:15 5
Tilaajille
Ylläksen Karilasta lähtee liikkeelle jo enemmän maastopyöräilijöitä kuin kävelijöitä – maastopyöräilijöiden määrä kaksinkertaistui parissa vuodessa

Yl­läk­sen Ka­ri­las­ta lähtee liik­keel­le jo enemmän maas­to­pyö­räi­li­jöi­tä kuin kä­ve­li­jöi­tä – maas­to­pyö­räi­li­jöi­den määrä kak­sin­ker­tais­tui parissa vuo­des­sa

18.10.2021 06:30 6
Tilaajille
Maailman vaarallisin vessa, rengasrikkoja ja odottamaton ilmalento – hyppää kyytiin ja lähde kokemaan, millaista on ajaa läskipyörällä Korvatunturille

Maail­man vaa­ral­li­sin vessa, ren­gas­rik­ko­ja ja odot­ta­ma­ton il­ma­len­to – hyppää kyytiin ja lähde ko­ke­maan, mil­lais­ta on ajaa läs­ki­pyö­räl­lä Kor­va­tun­tu­ril­le

16.10.2021 09:30 2
Tilaajille