juhannus: Mestari näyt­tää: näin helppoa kun­nol­li­sen sau­na­vas­tan teko on

Helle: Ju­han­nus­ta vie­te­tään läm­pi­mäs­sä säässä – lauan­tai ja sun­nun­tai ovat osassa Lappia hel­le­päi­viä

maastopyöräily

OPP:n Niko Heik­ki­lä polki pal­kin­to­pal­lil­le

19.06.2022 19:53
Tilaajille
OPP:n maastopyöräilykisojen miesten sarjan voitto Jyväskylään

OPP:n maas­to­pyö­räi­ly­ki­so­jen miesten sarjan voitto Jy­väs­ky­lään

18.06.2022 18:43
Tilaajille
Niko Heikkilä polki palkintopallin tuntumaan Ruotsin Falunissa

Niko Heik­ki­lä polki pal­kin­to­pal­lin tun­tu­maan Ruotsin Fa­lu­nis­sa

18.06.2022 13:53
Tilaajille
Rovaniemi unohti maastopyöräilijät, taas – mutta me pyöräilijät emme silti saa unohtaa vastuutamme
Kolumni

Ro­va­nie­mi unohti maas­to­pyö­räi­li­jät, taas – mutta me pyö­räi­li­jät emme silti saa unohtaa vas­tuu­tam­me

03.05.2022 07:30 4
Tilaajille
Pyhätunturin alamäkipyöräreitin rakentaminen alkaa pian

Py­hä­tun­tu­rin ala­mä­ki­pyö­rä­rei­tin ra­ken­ta­mi­nen alkaa pian

28.03.2022 11:02
Tilaajille
Posio hakee nyt suunnittelijaa maastopyöräilyreitistölle, jonka pohjaksi on kuljettu satoja kilometrejä – Aholan-Kirintövaaran kuntorata-ladun parantaminen myös pyöräkäyttöön toteutunee jo tänä vuonna

Posio hakee nyt suun­nit­te­li­jaa maas­to­pyö­räi­ly­rei­tis­töl­le, jonka poh­jak­si on kul­jet­tu satoja ki­lo­met­re­jä – Aho­lan-Ki­rin­tö­vaa­ran kun­to­ra­ta-la­dun pa­ran­ta­mi­nen myös pyö­rä­käyt­töön to­teu­tu­nee jo tänä vuonna

25.02.2022 08:30
Tilaajille
Pyöräilijän vahingossa ampunut metsästäjä veti valituksensa pois Rovaniemen hovioikeudesta – käräjäoikeuden päätös jää voimaan

Pyö­räi­li­jän va­hin­gos­sa ampunut met­säs­tä­jä veti va­li­tuk­sen­sa pois Ro­va­nie­men ho­vi­oi­keu­des­ta – kä­rä­jä­oi­keu­den päätös jää voimaan

05.01.2022 16:15 5
Tilaajille
Ylläksen Karilasta lähtee liikkeelle jo enemmän maastopyöräilijöitä kuin kävelijöitä – maastopyöräilijöiden määrä kaksinkertaistui parissa vuodessa

Yl­läk­sen Ka­ri­las­ta lähtee liik­keel­le jo enemmän maas­to­pyö­räi­li­jöi­tä kuin kä­ve­li­jöi­tä – maas­to­pyö­räi­li­jöi­den määrä kak­sin­ker­tais­tui parissa vuo­des­sa

18.10.2021 06:30 6
Tilaajille
Maailman vaarallisin vessa, rengasrikkoja ja odottamaton ilmalento – hyppää kyytiin ja lähde kokemaan, millaista on ajaa läskipyörällä Korvatunturille

Maail­man vaa­ral­li­sin vessa, ren­gas­rik­ko­ja ja odot­ta­ma­ton il­ma­len­to – hyppää kyytiin ja lähde ko­ke­maan, mil­lais­ta on ajaa läs­ki­pyö­räl­lä Kor­va­tun­tu­ril­le

16.10.2021 09:30 2
Tilaajille
Inarin Yritys on liikuttanut 70 vuotta – hiihto on juhlivan seuran keulakuva, mutta vireää toimintaa on myös yleisurheilussa ja maastopyöräilyssä

Inarin Yritys on lii­kut­ta­nut 70 vuotta – hiihto on juh­li­van seuran keu­la­ku­va, mutta vireää toi­min­taa on myös yleis­ur­hei­lus­sa ja maas­to­pyö­räi­lys­sä

23.09.2021 16:30
Tilaajille
Kärki piti pintansa Saariselällä – Alusniemi ja Heikkilä tunturin valtiaat

Kärki piti pin­tan­sa Saa­ri­se­läl­lä – Alus­nie­mi ja Heik­ki­lä tun­tu­rin val­tiaat

29.08.2021 18:28
Tilaajille
Tutut nimet kärjessä Saariselkä MTB Stagesissa – Niko Heikkilä johtaa miesten ja Sini Alusniemi naisten kisaa

Tutut nimet kär­jes­sä Saa­ri­sel­kä MTB Sta­ge­sis­sa – Niko Heik­ki­lä johtaa miesten ja Sini Alus­nie­mi naisten kisaa

28.08.2021 17:32
Tilaajille
Kaldoaivin erämaan maastoissa poljettiin kilpaa maastopyöräilyn merkeissä

Kal­doai­vin erämaan maas­tois­sa pol­jet­tiin kilpaa maas­to­pyö­räi­lyn mer­keis­sä

16.08.2021 13:24
Tilaajille
Niko Heikkilä sprinttasi maastopyöräilyn SM-pronssia Kokkolassa

Niko Heik­ki­lä sprint­ta­si maas­to­pyö­räi­lyn SM-prons­sia Kok­ko­las­sa

17.07.2021 22:34
Tilaajille
Inariin "monta kertaa haetut" SM-maastopyöräilyt käydään rankassa hellesäässä – 90 kilometrin rypistys on kestävyyskoe

Inariin "monta kertaa haetut" SM-maas­to­pyö­räi­lyt käydään ran­kas­sa hel­le­sääs­sä – 90 ki­lo­met­rin ry­pis­tys on kes­tä­vyys­koe

07.07.2021 12:00
Tilaajille
Niko Heikkilä polki voittoon Tahkovuorella – Seuraava koitos SM-kisat ensi viikonloppuna Inarissa

Niko Heik­ki­lä polki voit­toon Tah­ko­vuo­rel­la – Seu­raa­va koitos SM-ki­sat ensi vii­kon­lop­pu­na Ina­ris­sa

05.07.2021 17:26
Tilaajille
Tätä et pysty tekemään muualla: Kitka MTB-tapahtumassa kaksintaistelut pyörillä alamäkiajossa – Ensimmäistä kertaa järjestettävä tapahtuma yhdistää kisailun, viihteen ja yhteisöllisyyden

Tätä et pysty te­ke­mään muual­la: Kitka MTB-ta­pah­tu­mas­sa kak­sin­tais­te­lut pyö­ril­lä ala­mä­ki­ajos­sa – En­sim­mäis­tä kertaa jär­jes­tet­tä­vä ta­pah­tu­ma yh­dis­tää ki­sai­lun, viih­teen ja yh­tei­söl­li­syy­den

04.06.2021 19:00 1
Tilaajille
Posiolle suunnitteilla maastopyöräilyreittejä –Hankkeessa tuotteistetaan Livojärven Hirsiniemen alueen ulkoilureittejä pyöräilylle ja selvitetään alamäkipyöräilyn mahdollisuuksia

Po­siol­le suun­nit­teil­la maas­to­pyö­räi­ly­reit­te­jä –Hank­kees­sa tuot­teis­te­taan Li­vo­jär­ven Hir­si­nie­men alueen ul­koi­lu­reit­te­jä pyö­räi­lyl­le ja sel­vi­te­tään ala­mä­ki­pyö­räi­lyn mah­dol­li­suuk­sia

27.04.2021 09:37
Tilaajille
Roll Outdoors laajentaa Etelä-Suomen Fiskarsiin

Roll Out­doors laa­jen­taa Ete­lä-Suo­men Fis­kar­siin

28.01.2021 18:51
Tilaajille
Toimittajalta: Kommunikaatiota kansallisharrastukseen
Kolumni

Toi­mit­ta­jal­ta: Kom­mu­ni­kaa­tio­ta kan­sal­lis­har­ras­tuk­seen

23.10.2020 13:40