Juhlallisuudet: Ro­va­nie­mel­lä ja Kemissä it­se­näi­syys­juh­lia vie­te­tään etänä

Ylennykset: It­se­näi­syys­päi­vän ylen­nyk­set puo­lus­tus­hal­lin­nos­sa ja re­ser­vis­sä – katso tästä Lapin ylen­ne­tyt

maastopyöräily
Ylläksen Karilasta lähtee liikkeelle jo enemmän maastopyöräilijöitä kuin kävelijöitä – maastopyöräilijöiden määrä kaksinkertaistui parissa vuodessa

Yl­läk­sen Ka­ri­las­ta lähtee liik­keel­le jo enemmän maas­to­pyö­räi­li­jöi­tä kuin kä­ve­li­jöi­tä – maas­to­pyö­räi­li­jöi­den määrä kak­sin­ker­tais­tui parissa vuo­des­sa

18.10.2021 06:30 6
Tilaajille
Maailman vaarallisin vessa, rengasrikkoja ja odottamaton ilmalento – hyppää kyytiin ja lähde kokemaan, millaista on ajaa läskipyörällä Korvatunturille

Maail­man vaa­ral­li­sin vessa, ren­gas­rik­ko­ja ja odot­ta­ma­ton il­ma­len­to – hyppää kyytiin ja lähde ko­ke­maan, mil­lais­ta on ajaa läs­ki­pyö­räl­lä Kor­va­tun­tu­ril­le

16.10.2021 09:30 2
Tilaajille
Inarin Yritys on liikuttanut 70 vuotta – hiihto on juhlivan seuran keulakuva, mutta vireää toimintaa on myös yleisurheilussa ja maastopyöräilyssä

Inarin Yritys on lii­kut­ta­nut 70 vuotta – hiihto on juh­li­van seuran keu­la­ku­va, mutta vireää toi­min­taa on myös yleis­ur­hei­lus­sa ja maas­to­pyö­räi­lys­sä

23.09.2021 16:30
Tilaajille
Kärki piti pintansa Saariselällä – Alusniemi ja Heikkilä tunturin valtiaat

Kärki piti pin­tan­sa Saa­ri­se­läl­lä – Alus­nie­mi ja Heik­ki­lä tun­tu­rin val­tiaat

29.08.2021 18:28
Tilaajille
Tutut nimet kärjessä Saariselkä MTB Stagesissa – Niko Heikkilä johtaa miesten ja Sini Alusniemi naisten kisaa

Tutut nimet kär­jes­sä Saa­ri­sel­kä MTB Sta­ge­sis­sa – Niko Heik­ki­lä johtaa miesten ja Sini Alus­nie­mi naisten kisaa

28.08.2021 17:32
Tilaajille
Kaldoaivin erämaan maastoissa poljettiin kilpaa maastopyöräilyn merkeissä

Kal­doai­vin erämaan maas­tois­sa pol­jet­tiin kilpaa maas­to­pyö­räi­lyn mer­keis­sä

16.08.2021 13:24
Tilaajille
Niko Heikkilä sprinttasi maastopyöräilyn SM-pronssia Kokkolassa

Niko Heik­ki­lä sprint­ta­si maas­to­pyö­räi­lyn SM-prons­sia Kok­ko­las­sa

17.07.2021 22:34
Tilaajille
Inariin "monta kertaa haetut" SM-maastopyöräilyt käydään rankassa hellesäässä – 90 kilometrin rypistys on kestävyyskoe

Inariin "monta kertaa haetut" SM-maas­to­pyö­räi­lyt käydään ran­kas­sa hel­le­sääs­sä – 90 ki­lo­met­rin ry­pis­tys on kes­tä­vyys­koe

07.07.2021 12:00
Tilaajille
Niko Heikkilä polki voittoon Tahkovuorella – Seuraava koitos SM-kisat ensi viikonloppuna Inarissa

Niko Heik­ki­lä polki voit­toon Tah­ko­vuo­rel­la – Seu­raa­va koitos SM-ki­sat ensi vii­kon­lop­pu­na Ina­ris­sa

05.07.2021 17:26
Tilaajille
Tätä et pysty tekemään muualla: Kitka MTB-tapahtumassa kaksintaistelut pyörillä alamäkiajossa – Ensimmäistä kertaa järjestettävä tapahtuma yhdistää kisailun, viihteen ja yhteisöllisyyden

Tätä et pysty te­ke­mään muual­la: Kitka MTB-ta­pah­tu­mas­sa kak­sin­tais­te­lut pyö­ril­lä ala­mä­ki­ajos­sa – En­sim­mäis­tä kertaa jär­jes­tet­tä­vä ta­pah­tu­ma yh­dis­tää ki­sai­lun, viih­teen ja yh­tei­söl­li­syy­den

04.06.2021 19:00 1
Tilaajille
Posiolle suunnitteilla maastopyöräilyreittejä –Hankkeessa tuotteistetaan Livojärven Hirsiniemen alueen ulkoilureittejä pyöräilylle ja selvitetään alamäkipyöräilyn mahdollisuuksia

Po­siol­le suun­nit­teil­la maas­to­pyö­räi­ly­reit­te­jä –Hank­kees­sa tuot­teis­te­taan Li­vo­jär­ven Hir­si­nie­men alueen ul­koi­lu­reit­te­jä pyö­räi­lyl­le ja sel­vi­te­tään ala­mä­ki­pyö­räi­lyn mah­dol­li­suuk­sia

27.04.2021 09:37
Tilaajille
Roll Outdoors laajentaa Etelä-Suomen Fiskarsiin

Roll Out­doors laa­jen­taa Ete­lä-Suo­men Fis­kar­siin

28.01.2021 18:51
Tilaajille
Toimittajalta: Kommunikaatiota kansallisharrastukseen
Kolumni

Toi­mit­ta­jal­ta: Kom­mu­ni­kaa­tio­ta kan­sal­lis­har­ras­tuk­seen

23.10.2020 13:40
Kävelijä kavahtaa tiukkaa ohitusta – Maastopyöräilijät ja patikoitsijat ovat mahtuneet sopuisasti samoille reiteille, negatiivinen palaute tulee kovavauhtisista kohtaamisista

Kä­ve­li­jä ka­vah­taa tiukkaa ohi­tus­ta – Maas­to­pyö­räi­li­jät ja pa­ti­koit­si­jat ovat mah­tu­neet so­pui­sas­ti sa­moil­le rei­teil­le, ne­ga­tii­vi­nen palaute tulee ko­va­vauh­ti­sis­ta koh­taa­mi­sis­ta

05.10.2020 07:00
Tilaajille
Rovaniemen maastopyöräreittejä moititaan puutteellisiksi – kehittämistyö on kaupungissa alkanut, uusin polku syntyi Ounasvaaralle talkoovoimin paikallisen yrittäjän toimesta

Ro­va­nie­men maas­to­pyö­rä­reit­te­jä moi­ti­taan puut­teel­li­sik­si – ke­hit­tä­mis­työ on kau­pun­gis­sa al­ka­nut, uusin polku syntyi Ou­nas­vaa­ral­le tal­koo­voi­min pai­kal­li­sen yrit­tä­jän toi­mes­ta

29.09.2020 15:15 1
Roll Outdoorsin yrittäjä Heikki Stöckell ajaa talkoovoimin tehdyllä maastopyöräpolulla.

Roll Out­door­sin yrit­tä­jä Heikki Stöc­kell ajaa tal­koo­voi­min teh­dyl­lä maas­to­pyö­rä­po­lul­la.

29.09.2020 14:44
Niko Heikkilä tykitti SM-kultaa Kokkolassa

Niko Heik­ki­lä tykitti SM-kul­taa Kok­ko­las­sa

20.09.2020 20:08
Tilaajille

OPP:lle kaksi kultaa maas­to­pyö­räi­lyn SM-ki­sois­sa Kok­ko­las­sa

19.09.2020 22:13
Tilaajille
Niko Heikkilä Lapin ykköstykki SM-maastopyöräilyssä – OPP:stä vahva edustus Kokkolassa

Niko Heik­ki­lä Lapin yk­kös­tyk­ki SM-maas­to­pyö­räi­lys­sä – OPP:stä vahva edustus Kok­ko­las­sa

17.09.2020 20:14
Tilaajille
Kasvava maastopyöräilytrendi poiki Lappiin 1,6 miljoonaa euroa kehittämistukea

Kasvava maas­to­pyö­räi­ly­tren­di poiki Lappiin 1,6 mil­joo­naa euroa ke­hit­tä­mis­tu­kea

11.09.2020 13:54
Tilaajille