Jumiskon voimalaitos
Viimeisin tunti

Ju­mis­kon voi­ma­lai­tos Ke­mi­jär­vel­lä pe­rus­kor­ja­taan – Koe­ajoi­hin pääs­tään ke­sä­kuun puo­li­vä­lis­sä ja val­mis­ta pitäisi olla ennen hei­nä­kuu­ta

06:30 2
Tilaajille
Vanhemmat
Lukijalta Mielipide

Yh­teis­työl­lä kes­tä­väm­pään sään­nös­te­lyyn Suo­li­jär­vil­lä

11.05.2021 23:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Sopimus ei kat­ken­nut

06.05.2021 07:55
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Menikö Ju­mis­kon lu­pa­pro­ses­si lain mukaan?

29.04.2021 05:55
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Ely-kes­kus on pyy­tä­nyt sel­vi­tys­tä

23.03.2021 05:20
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Odo­tam­me ely-kes­kuk­sel­ta sel­vi­tys­tä

19.03.2021 04:20
Tilaajille

Jää poh­jil­la ja vettä päällä, Ju­mis­kon voi­ma­lai­tos­re­mont­ti vai­kut­taa – "Ta­voit­tee­na on, että kai­kis­sa jär­vis­sä on vesi so­pi­val­la kor­keu­del­la vir­kis­tys­käy­tön kan­nal­ta jo al­ku­ke­säs­tä"

18.03.2021 19:34
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Suo­li­jär­vet ja Kitka jälleen uhat­tu­na

14.01.2021 05:20
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Suo­li­jär­vil­lä ei oikeus toteudu vie­lä­kään

21.11.2020 05:10
Tilaajille

Pro Suo­li­jär­vi vaatii PVO:ta lyk­kää­mään voi­ma­la­re­mont­tia: "Olisi omi­tuis­ta, jos voi­ma­yh­tiö ei välitä sel­vi­tyk­ses­tä, vaikka ko­ros­taa toi­min­nas­saan ym­pä­ris­tö­ar­vo­jen mer­ki­tys­tä"

07.07.2020 14:54
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Ju­mis­ko­joen vesistö saa­tet­ta­va luon­non­ti­laan

06.07.2020 06:40
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Posion Suo­li­jär­vi an­sait­see enemmän

22.06.2020 06:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Suo­li­jär­vil­lä voi­mas­sa so­ta­ti­la­lait

09.06.2020 04:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Mihin Poh­jo­lan Voima Oy tar­vit­see Ju­mis­koa?

01.06.2020 12:22
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Soppa kiehuu Suo­li­jär­vil­lä

21.05.2020 05:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Milloin met­sä­yh­tiöt mak­sa­vat vel­kan­sa Koil­lis­maal­le?

26.10.2019 06:00
Tilaajille