Tulipalo: Oma­ko­ti­ta­lo kärsi pahoja vau­rioi­ta palossa Ra­nual­la - jäl­ki­sam­mu­tus­työt kes­tä­vät pit­käl­le iltaan

Pääkirjoitus: Ko­ti­mais­ta mar­ja-alaa ra­vis­tel­lut ri­kos­tut­kin­ta on valmis ja siirtyy nyt syy­te­har­kin­taan – mai­ne­hait­ta on jo varma, eikä sen kor­jaan­tu­mi­ses­ta ole takeita

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Jumiskon voimalaitos
Jumiskon voimala ei kestä kriittistä tarkastelua
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ju­mis­kon voimala ei kestä kriit­tis­tä tar­kas­te­lua

04.07.2023 05:01
Tilaajille
Kemijärven Jumiskon voimala otettu käyttöön remontin jälkeen

Ke­mi­jär­ven Ju­mis­kon voimala otettu käyt­töön re­mon­tin jälkeen

06.09.2021 10:03
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

So­pi­muk­seen ei liity epä­sel­vyyk­siä

08.06.2021 20:56
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

PVO:n sa­lai­nen sopimus he­rät­tää ky­sy­myk­siä

25.05.2021 09:00
Tilaajille
Tulvahuippu saavutetaan Jumiskon vesistöalueella perjantaina – Nolimon, Niskalan ja Jumiskojoen padot on avattu ensimmäisen kerran kolmeenkymmeneen vuoteen

Tul­va­huip­pu saa­vu­te­taan Ju­mis­kon ve­sis­tö­alueel­la per­jan­tai­na – No­li­mon, Nis­ka­lan ja Ju­mis­ko­joen padot on avattu en­sim­mäi­sen kerran kol­meen­kym­me­neen vuoteen

17.05.2021 15:29 1
Tilaajille
Jumiskon voimalaitos Kemijärvellä peruskorjataan – Koeajoihin päästään kesäkuun puolivälissä ja valmista pitäisi olla ennen heinäkuuta

Ju­mis­kon voi­ma­lai­tos Ke­mi­jär­vel­lä pe­rus­kor­ja­taan – Koe­ajoi­hin pääs­tään ke­sä­kuun puo­li­vä­lis­sä ja val­mis­ta pitäisi olla ennen hei­nä­kuu­ta

16.05.2021 06:30 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Yh­teis­työl­lä kes­tä­väm­pään sään­nös­te­lyyn Suo­li­jär­vil­lä

11.05.2021 23:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Sopimus ei kat­ken­nut

06.05.2021 07:55
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Menikö Ju­mis­kon lu­pa­pro­ses­si lain mukaan?

29.04.2021 05:55
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ely-kes­kus on pyy­tä­nyt sel­vi­tys­tä

23.03.2021 05:20
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Odo­tam­me ely-kes­kuk­sel­ta sel­vi­tys­tä

19.03.2021 04:20
Tilaajille
Jää pohjilla ja vettä päällä, Jumiskon voimalaitosremontti vaikuttaa – "Tavoitteena on, että kaikissa järvissä on vesi sopivalla korkeudella virkistyskäytön kannalta jo alkukesästä"

Jää poh­jil­la ja vettä päällä, Ju­mis­kon voi­ma­lai­tos­re­mont­ti vai­kut­taa – "Ta­voit­tee­na on, että kai­kis­sa jär­vis­sä on vesi so­pi­val­la kor­keu­del­la vir­kis­tys­käy­tön kan­nal­ta jo al­ku­ke­säs­tä"

18.03.2021 19:34
Tilaajille
Suolijärvet ja Kitka jälleen uhattuna
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Suo­li­jär­vet ja Kitka jälleen uhat­tu­na

14.01.2021 05:20
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Suo­li­jär­vil­lä ei oikeus toteudu vie­lä­kään

21.11.2020 05:10
Tilaajille
Pro Suolijärvi vaatii PVO:ta lykkäämään voimalaremonttia: "Olisi omituista, jos voimayhtiö ei välitä selvityksestä, vaikka korostaa toiminnassaan ympäristöarvojen merkitystä"

Pro Suo­li­jär­vi vaatii PVO:ta lyk­kää­mään voi­ma­la­re­mont­tia: "Olisi omi­tuis­ta, jos voi­ma­yh­tiö ei välitä sel­vi­tyk­ses­tä, vaikka ko­ros­taa toi­min­nas­saan ym­pä­ris­tö­ar­vo­jen mer­ki­tys­tä"

07.07.2020 14:54
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Ju­mis­ko­joen vesistö saa­tet­ta­va luon­non­ti­laan

06.07.2020 06:40
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Posion Suo­li­jär­vi an­sait­see enemmän

22.06.2020 06:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Suo­li­jär­vil­lä voi­mas­sa so­ta­ti­la­lait

09.06.2020 04:30
Tilaajille
Lukijalta: Mihin Pohjolan Voima Oy tarvitsee Jumiskoa?
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Mihin Poh­jo­lan Voima Oy tar­vit­see Ju­mis­koa?

01.06.2020 12:22
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Soppa kiehuu Suo­li­jär­vil­lä

21.05.2020 05:00
Tilaajille