Päivittyvä lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le Lapissa

Koronaseuranta: Maa­nan­tain ko­ro­na­seu­ran­ta: Suo­mes­sa 345 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa: sai­raa­la­hoi­don tarve kas­va­nut, Län­si-Poh­jas­sa neljä uutta tar­tun­taa, Ivalon ter­veys­kes­kus ruuh­kau­tu­nut

Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Yh­teis­työl­lä kes­tä­väm­pään sään­nös­te­lyyn Suo­li­jär­vil­lä

Näkökulma

Valmistelemme yhteistyössä säännöstelyluvan haltijan, alueen kuntien, paikallisten kalatalousalueiden ja vesistöjen käyttäjien kanssa Jumiskon voimalaitoksen vaikutusalueen vesistöjen säännöstelyn kehittämisselvitystä. Aiemmin Lapissa on laadittu vastaavaa Kemijärvelle (2004), Lokalle ja Porttipahdalle (2014) sekä Tengeliönjoen vesistölle (2017).

Tavoitteena on tunnistaa säännöstelystä aiheutuvia haittoja ja esittää toimenpidesuosituksia haittojen vähentämiseksi siten, että säännöstely vastaisi paremmin eri käyttäjäryhmien tavoitteisiin. Toimenpidesuositusten toteuttaminen on yleensä perustunut eri osapuolien vapaaehtoiseen toimintaan lupaehtojen puitteissa.