Päivittyvä lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le Lapissa

Koronaseuranta: Maa­nan­tain ko­ro­na­seu­ran­ta: Län­si-Poh­jas­sa neljä uutta tar­tun­taa, Ivalon ter­veys­kes­kus ruuh­kau­tu­nut

Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Ely-kes­kus on pyy­tä­nyt sel­vi­tys­tä

Pro Suolijärvi ry:n puheenjohtaja Vesa Ruokamo vaatii (LK 19.3.) Lapin ely-keskukselta julkista selvitystä PVO:n toimien lainmukaisuudesta ja ihmettelee valvovan viranomaisen ristiriitaista roolia. Hän myös toteaa, että säännöstelyn valvojana ely-keskus ei ole vaatinut PVO:lta uutta vesilupaa Jumiskon vesivoimalan kunnostukseen.

Lapin ely-keskus on antanut PVO Vesivoima Oy:lle lausunnon Jumiskon voimalaitoksen peruskunnostukseen liittyen 3.6.2019. Lausunnossaan keskus on sille peruskorjauksesta esitettyihin tietoihin perustuen todennut, että ely-keskuksen näkemyksen mukaan asiassa ei tarvitse hakea lupaa aluehallintovirastolta. Kyseessä on todettu olevan jo olemassa olevan voimalaitoksen koneistojen peruskorjaus ja turbiinin uusiminen, missä hankkeen ympäristövaikutuksien ei ole katsottu muuttuvan.