Lukijalta
Mielipide
Tilaajille

Sopimus ei kat­ken­nut

Vesa Ruokamo kyseenalaistaa (LK 29.4.) PVO-Vesivoima Oy:n ja Sallan Paloperän osakaskunnan 2008 sopimuksen lainmukaisuuden. Vesivoimalaitosten rakentamisessa on ollut oleellista, että hakija omistaa riittävän osan laitoksessa käytettävästä vesivoimasta, Jumiskon voimalaitosta rakennettaessa vähintään kaksi kolmasosaa.

Kun lupa rakentamiselle on annettu, on kaikissa lupapäätöksissä todettu, miten vesivoima on 100-prosenttisesti hakijayhtiön hallussa. Yleensä yhtiö on omistanut vesivoiman lähes kokonaan ja pienten osuuksien osalta, joita yhtiö ei ole ostanut, on vesioikeus määrännyt kertakaikkisen korvauksen pysyvästä käytöstä.