Vastaa kyselyyn: Miten vie­tät­te tal­vi­lo­maa, vai­kut­taa­ko ra­ha­ti­lan­ne suun­ni­tel­miin?

Kolumni: Totuus odottaa yhä ker­to­jaan­sa

Raakut
Livojoen raakun häviämistä torjutaan uusin konstein – joen yläjuoksulle ja sen valuma-alueelle tulossa järeitäkin kunnostuksia

Li­vo­joen raakun hä­viä­mis­tä tor­ju­taan uusin kons­tein – joen ylä­juok­sul­le ja sen va­lu­ma-alueel­le tulossa jä­rei­tä­kin kun­nos­tuk­sia

22.06.2023 14:22 1
Tilaajille
Pohjoisen jokihelmisimpukat ovat häviämisvaarassa – lohikalakantojen palauttaminen voisi pelastaa myös raakut

Poh­joi­sen jo­ki­hel­mi­sim­pu­kat ovat hä­viä­mis­vaa­ras­sa – lo­hi­ka­la­kan­to­jen pa­laut­ta­mi­nen voisi pe­las­taa myös raakut

28.03.2022 10:20 13
Tilaajille
Raakkujen suojelun suunnitelmat valmistuivat – Metsähallituksella on suojelussa suuri rooli, raakun esiintymiä on eniten pohjoisessa

Raak­ku­jen suo­je­lun suun­ni­tel­mat val­mis­tui­vat – Met­sä­hal­li­tuk­sel­la on suo­je­lus­sa suuri rooli, raakun esiin­ty­miä on eniten poh­joi­ses­sa

22.01.2021 14:51
Tilaajille
Pohjois-Suomesta löytyi useita uusia erittäin uhanalaisen simpukan esiintymiä – Inarin Luttojoesta vietiin raakkuja Jyväskylään kasvatettavaksi

Poh­jois-Suo­mes­ta löytyi useita uusia erit­täin uhan­alai­sen sim­pu­kan esiin­ty­miä – Inarin Lut­to­joes­ta vietiin raak­ku­ja Jy­väs­ky­lään kas­va­tet­ta­vak­si

17.11.2020 07:52 1
Tilaajille
Raakku ei vain elä 200-vuotiaaksi vaan voi myös lisääntyä vanhoina päivinään – "Tiedetään, että papat ja mammat lisääntyvät yhtä lailla kuin nuoremmatkin"

Raakku ei vain elä 200-vuo­tiaak­si vaan voi myös li­sään­tyä van­hoi­na päi­vi­nään – "Tie­de­tään, että papat ja mammat li­sään­ty­vät yhtä lailla kuin nuo­rem­mat­kin"

23.06.2020 18:24
Tilaajille
Lapista löytyi 208-vuotias jokihelmisimpukka – Erittäin uhanalainen nilviäinen oli elossa jo Napoleonin aikana

Lapista löytyi 208-vuo­tias jo­ki­hel­mi­sim­puk­ka – Erit­täin uhan­alai­nen nil­viäi­nen oli elossa jo Na­po­leo­nin aikana

23.06.2020 09:29
Tilaajille