Pääkirjoitus: Ay-lii­ke ja hal­li­tus ovat ajau­tu­neet jää­rä­päi­syyt­tään pat­ti­ti­lan­tee­seen, mistä kum­man­kin on vaikea pe­rään­tyä

Lakko: Työ­tais­te­lu kes­keyt­tää ju­na­lii­ken­teen ensi tors­tai­na vuo­ro­kau­den ajaksi, lakko ei koske Poh­jois-Suo­men hen­ki­lö­yö­ju­na­lii­ken­net­tä

Rikos: Vä­ki­val­tai­nen ve­lan­pe­rin­tä Ro­va­nie­mel­lä toi 37-vuo­tiaal­le nai­sel­le reilut kaksi vuotta van­keut­ta

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Poikkeusaika
Niinistö jatkokaudelle poikkeuslailla
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Nii­nis­tö jat­ko­kau­del­le poik­keus­lail­la

14.09.2023 05:01 5
Rajavartiolaitos ehdottaa Venäjän vastaiselle rajalle entistä parempia esteitä poikkeustilanteen varalle – aidan rakennustyöt on aloitettava heti
Pääkirjoitus

Ra­ja­var­tio­lai­tos eh­dot­taa Venäjän vas­tai­sel­le rajalle entistä pa­rem­pia esteitä poik­keus­ti­lan­teen varalle – aidan ra­ken­nus­työt on aloi­tet­ta­va heti

29.09.2022 20:00 9
Tilaajille
Rovaniemen kaupunki alkoi parantaa varautumista poikkeustilanteisiin jo ennen Ukrainan sotaa – nyt päivitetään evakuointisuunnitelmia

Ro­va­nie­men kau­pun­ki alkoi pa­ran­taa va­rau­tu­mis­ta poik­keus­ti­lan­tei­siin jo ennen Uk­rai­nan sotaa – nyt päi­vi­te­tään eva­kuoin­ti­suun­ni­tel­mia

08.03.2022 14:43
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pe­rus­tus­la­ki tulp­pa­na jär­ki­pää­tök­sil­le

17.04.2021 06:00 1
Tilaajille
Kriisiajan lakipykälissä riittää korjattavaa, kunhan poikkeusajasta päästään
Pääkirjoitus

Krii­si­ajan la­ki­py­kä­lis­sä riittää kor­jat­ta­vaa, kunhan poik­keus­ajas­ta pääs­tään

05.03.2021 13:45 3
Tilaajille
Kuinka kauan vielä pitää jaksaa rajoituksia? – Marinilta ei tullut selvää vastausta, mutta joukossa oli myös positiivinen viesti

Kuinka kauan vielä pitää jaksaa ra­joi­tuk­sia? – Ma­ri­nil­ta ei tullut selvää vas­taus­ta, mutta jou­kos­sa oli myös po­si­tii­vi­nen viesti

25.02.2021 12:39 5
Tilaajille
Lapin erilaisilla rajoilla on erilainen meno
Kolumni

Lapin eri­lai­sil­la ra­joil­la on eri­lai­nen meno

24.02.2021 07:59 2
Tilaajille
Poikkeusolot lisäävät yksinäisyyttä
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Poik­keus­olot li­sää­vät yk­si­näi­syyt­tä

24.02.2021 05:15
Tilaajille
Käden varjo Ruotsissa, kehon Suomessa – Taiteilijat uskovat, että rajasulun poistuttua joen molemmin puolin kaivataan taas aitoa kohtaamista

Käden varjo Ruot­sis­sa, kehon Suo­mes­sa – Tai­tei­li­jat us­ko­vat, että ra­ja­su­lun pois­tut­tua joen mo­lem­min puolin kai­va­taan taas aitoa koh­taa­mis­ta

28.12.2020 18:29
Tilaajille
Laittaisinko itseäni, jos kaikki olisivat sokeita?
Kolumni

Lait­tai­sin­ko it­seä­ni, jos kaikki oli­si­vat so­kei­ta?

28.11.2020 10:09
Tilaajille
Korona pakotti etsimään uusia tapoja toimia – Neljä yrittäjää ja toimijaa kertovat, miten he pysyivät pinnalla

Korona pakotti et­si­mään uusia tapoja toimia – Neljä yrit­tä­jää ja toi­mi­jaa ker­to­vat, miten he py­syi­vät pin­nal­la

10.09.2020 14:11
Tilaajille
Kuuntele Vasan podcast: "13-vuotiaana on ollut viimeksi tällaista, ja olen nyt 25" – Kesä 2020 on nuorille työkesä, terassikesä tai jopa lapsuuden kesä

Kuun­te­le Vasan pod­cast: "13-vuo­tiaa­na on ollut vii­mek­si täl­lais­ta, ja olen nyt 25" – Kesä 2020 on nuo­ril­le työ­ke­sä, te­ras­si­ke­sä tai jopa lap­suu­den kesä

31.07.2020 18:52
Ei kokkisota yhtä raaka-ainetta kaipaa
Kolumni

Ei kok­ki­so­ta yhtä raa­ka-ai­net­ta kaipaa

23.07.2020 06:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Koronan sai aikaan hy­vää­kin

15.06.2020 05:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Lippu salkoon perheen kun­niak­si

09.06.2020 11:48
Tilaajille
Kuuntele Vasan podcast: "Sinähän voit lähteä myymään itseäsi, kun olet nainen" – Feminismi kuuluu kaikille eikä sen tarve ole kadonnut minnekään

Kuun­te­le Vasan pod­cast: "Si­nä­hän voit lähteä myymään it­seä­si, kun olet nainen" – Fe­mi­nis­mi kuuluu kai­kil­le eikä sen tarve ole ka­don­nut min­ne­kään

04.06.2020 15:48
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Lä­heis­ten tärkeys ko­ros­tuu ko­ro­na-ai­ka­na

03.06.2020 08:44
Tilaajille
Lukijalta: Upeassa Lapissamme riittää nähtävää
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Upeassa La­pis­sam­me riittää näh­tä­vää

01.06.2020 07:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Maa­seu­tu näytti vah­vuu­ten­sa

29.05.2020 13:21
Tilaajille
Miten pidän ilon valloillaan
Kolumni

Miten pidän ilon val­loil­laan

26.05.2020 07:30
Tilaajille