Lapin sää: En­sim­mäi­nen 20 asteen ylitys mi­tat­tiin Yli­tor­niol­la – ke­säis­tä lämpöä jatkuu Lapissa he­la­tors­tai­hin saakka

Remontointi: Saa­ta­vuus hei­ken­ty­nyt osassa te­ras­si- ja sau­na­ra­ken­ta­mi­ses­sa käy­te­tyis­tä puu­la­jeis­ta – sota Uk­rai­nas­sa voi vai­keut­taa suo­ma­lais­ten re­mon­toin­tia

Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Poik­keus­olot li­sää­vät yk­si­näi­syyt­tä

Monelle ystävänpäivä oli yksinäistä aikaa. Omaisen, joka huolehtii psyykkisesti sairastuneen läheisensä arjen sujumisesta, omat tarpeet, sosiaaliset suhteet ja hyvinvointi jäävät monesti taka-alalle.

Kun huoli ja hoivavastuu sairastuneesta vievät paljon energiaa ja voimavarat ovat vähissä, eikä asiasta halua kertoa muille, voi helposti jäädä yksin huolien kanssa.