PAUKKUPAKKASET: Pak­ka­nen alkaa ki­ris­tyä vii­kon­lop­pua vasten – it­se­näi­syys­päi­vä­nä hä­tyy­tel­lään monin paikoin -35:tä astetta

RAVINTOLARAJOITUKSET: Ro­va­nie­mel­lä tiu­kem­mat ra­vin­to­la­ra­joi­tuk­set vii­kon­lo­pus­ta alkaen – ko­ronapas­sil­la ra­joi­tuk­sia ei tar­vit­se nou­dat­taa

Mainos : Anna lah­jak­si pai­kal­li­sym­mär­rys­tä. Tutustu Lapin Kansan joulun ti­laus­tar­jouk­siin tästä.

Ilmailu
Metsä Groupin tehdasalueelle Kemiin asetettiin droonikielto

Metsä Groupin teh­das­alueel­le Kemiin ase­tet­tiin droo­ni­kiel­to

17.09.2021 21:32 2
Tilaajille
Silmukoita ja ilmataistelua – sotilaslentäjän arjesta ei vauhtia puutu

Sil­mu­koi­ta ja il­ma­tais­te­lua – so­ti­las­len­tä­jän arjesta ei vauhtia puutu

01.09.2021 10:41
Sotilasilmailusta ammatti -tapahtuma jälleen Lapin lennostossa

So­ti­las­il­mai­lus­ta ammatti -ta­pah­tu­ma jälleen Lapin len­nos­tos­sa

18.08.2021 09:00 2
Hurjan näköinen taitolento on harvinainen harrastus pohjoisessa – haaparantalaisen Pertti Kransin kone on Ruotsin armeijan vanha harjoituskone

Hurjan nä­köi­nen tai­to­len­to on har­vi­nai­nen har­ras­tus poh­joi­ses­sa – haa­pa­ran­ta­lai­sen Pertti Kransin kone on Ruotsin ar­mei­jan vanha har­joi­tus­ko­ne

09.06.2021 14:54
Lentäjät voimattomia gps-yhteyksien häviämisen edessä, Finnmarkin taivaalla taas harmeja

Len­tä­jät voi­mat­to­mia gps-yh­teyk­sien hä­viä­mi­sen edessä, Finn­mar­kin tai­vaal­la taas harmeja

22.04.2020 09:32
Tilaajille
Ilmatieteen laitos perustaa Tervolaan säähavaintoaseman turvaamaan merisään kiusaamia kopterilentoja

Il­ma­tie­teen laitos pe­rus­taa Ter­vo­laan sää­ha­vain­to­ase­man tur­vaa­maan me­ri­sään kiu­saa­mia kop­te­ri­len­to­ja

26.01.2020 20:30
Tilaajille

Ongelma so­ti­las­ko­nees­sa ai­heut­ti il­ma­lii­ken­ne­on­net­to­muu­den vaaran Ro­va­nie­mel­lä – kone pääsi las­keu­tu­maan tur­val­li­ses­ti

05.10.2019 18:19
Tilaajille
Koelentäjä kertoo heinäkuun 2018 lento-onnettomuudesta.

Koe­len­tä­jä kertoo hei­nä­kuun 2018 len­to-on­net­to­muu­des­ta.

13.09.2019 14:29
Koelentäjän kauhunhetket: "Näin, että kaverin selästä nousi puolen metrin lieskat – Sitten tajusin, että olin itse tulessa"

Koe­len­tä­jän kau­hun­het­ket: "Näin, että kaverin selästä nousi puolen metrin lieskat – Sitten ta­ju­sin, että olin itse tu­les­sa"

13.09.2019 16:16
Tilaajille
Mika Salo sai 50-vuotislahjaksi lentäjäkurssin ja odottaa nyt, että Rovaniemellä tehdään hänelle lentokone

Mika Salo sai 50-vuo­tis­lah­jak­si len­tä­jä­kurs­sin ja odottaa nyt, että Ro­va­nie­mel­lä tehdään hänelle len­to­ko­ne

12.09.2019 21:05
Tilaajille