Kolumni: Kuusi mil­joo­naa mur­hat­tua vel­voit­taa si­nut­kin kat­so­maan pa­huut­ta silmiin

Sotaharjoitus: Teemu Hil­tu­nen, 25, sai käskyn ker­taus­har­joi­tuk­seen ja toimii nyt jouk­kueen va­ra­joh­ta­ja­na suu­res­sa Na­to-har­joi­tuk­ses­sa

Dronet
HS: Puolustusvoimat lopetti kiinalaisten droonien käytön tietoturvasyiden vuoksi

HS: Puo­lus­tus­voi­mat lopetti kii­na­lais­ten droo­nien käytön tie­to­tur­va­syi­den vuoksi

03.10.2023 12:35 3
Poliisin tiedossa on kriittisiin kohteisiin liittyviä lennokkihavaintoja Suomessa – ei varmuutta vieraan valtion vaikuttamisesta

Po­lii­sin tie­dos­sa on kriit­ti­siin koh­tei­siin liit­ty­viä len­nok­ki­ha­vain­to­ja Suo­mes­sa – ei var­muut­ta vieraan valtion vai­kut­ta­mi­ses­ta

21.10.2022 17:15 2
Yle: Yhteiskunnalle tärkeiden kohteiden lähistöllä havaittu aiempaa enemmän droonilentoja

Yle: Yh­teis­kun­nal­le tär­kei­den koh­tei­den lä­his­töl­lä ha­vait­tu aiempaa enemmän droo­ni­len­to­ja

12.10.2022 21:32 3
Tiukentuneet drone-säännöt saivat tuhannet suomalaiset suorittamaan pakollisen kokeen

Tiu­ken­tu­neet dro­ne-sään­nöt saivat tu­han­net suo­ma­lai­set suo­rit­ta­maan pa­kol­li­sen kokeen

13.07.2022 18:44
Tilaajille
Aina joku haluaa kuvata
Kolumni

Aina joku haluaa kuvata

29.11.2021 06:00
Tilaajille
Metsä Groupin tehdasalueelle Kemiin asetettiin droonikielto

Metsä Groupin teh­das­alueel­le Kemiin ase­tet­tiin droo­ni­kiel­to

17.09.2021 21:32 2
Tilaajille
Kemiläiselle Mika Ahoselle lentoturvallisuus ja ilmatilarajoitukset ovat tuttua kauraa – droneasetuksen myötä lennättäjien ja ilmakuvaajien pitää läpäistä nettitentti

Ke­mi­läi­sel­le Mika Aho­sel­le len­to­tur­val­li­suus ja il­ma­ti­la­ra­joi­tuk­set ovat tuttua kauraa – dro­ne­ase­tuk­sen myötä len­nät­tä­jien ja il­ma­ku­vaa­jien pitää lä­päis­tä net­ti­tent­ti

30.12.2020 16:49
Dronen lennättäminen vaatii pian koulutuksen – lennättämistä ja kuvausta sääteleviä määräyksiä on otettava huomioon laajasti Lapin alueella

Dronen len­nät­tä­mi­nen vaatii pian kou­lu­tuk­sen – len­nät­tä­mis­tä ja ku­vaus­ta sää­te­le­viä mää­räyk­siä on otet­ta­va huo­mioon laa­jas­ti Lapin alueel­la

09.12.2020 19:31
Tilaajille