Ke­mi­läi­sel­le Mika Aho­sel­le len­to­tur­val­li­suus ja il­ma­ti­la­ra­joi­tuk­set ovat tuttua kauraa – dro­nea­se­tuk­sen myötä len­nät­tä­jien ja il­ma­ku­vaa­jien pitää lä­päis­tä net­ti­tent­ti

Asetus tulee voimaan tämän vuoden viimeisenä päivänä.

<p>Mika Ahonen hankki pienen kuvauskopterin, jota on helppo kuljettaa. </p> <p>Dronen lennättäjän pitää nyt rekisteröityä. </p>
Mika Ahonen hankki pienen kuvauskopterin, jota on helppo kuljettaa.
Mika Ahonen hankki pienen kuvauskopterin, jota on helppo kuljettaa.
Kuva: Taina Nuutinen-Kallio

Valokuvaamoyrittäjä Mika Ahonen hankki ensimmäisen ilmakuvauksia tekevän dronensa noin kuusi vuotta sitten. Vuodenvaihteen tienoilla hänen ja kaikkien muidenkin droneja käyttävien harrastajien ja ammattilaisten pitää rekisteröityä dronetoimijarekisteriin.

– Ne jotka ovat työn puolesta käyttäneet droneja, ovat olleet rekisterissä jo aiemmin. Nyt myös harrastajien täytyy rekisteröityä, Ahonen kertoo.

Rekisteröinnin ulkopuolelle jäävät vain ne dronejen käyttäjät, jotka lennättävät alle 250 grammaa painavia kamerattomia tai leluiksi määriteltyjä droneja. Kaikki kamerallisia droneja lennättävät dronejen käyttäjät kuuluvat siis rekisteröinnin piiriin.

Muutoksen taustalla on Euroopan unionin asetus dronejen käyttämisestä, jota aletaan soveltaa 31.12.2020 alkaen. Uusi dronelaki yhtenäistää droneja koskevat säädökset koko EU:n alueella.

Kaikkien dronejen käyttäjien tulee jatkossa myös perehtyä dronejen lennättämistä koskeviin sääntöihin ja suorittaa koe. Tavallisille droneharrastajille riittää yleensä verkkotentin suorittaminen.

Traficomin sivuilta löytyy materiaalia, joka dronen lennättäjän pitää käydä lukemassa ja omaksumassa. Itseopiskelumateriaali sisältää tietoa esimerkiksi lentoturvallisuudesta, ilmatilarajoituksista, ilmailun säädöksistä sekä yksityisyydestä ja tietosuojasta.

– Asiat käsitellään itseopiskelumateriaaleissa melko hyvin, Ahonen arvioi.

Dronetoiminta järjestetään samalla eri kategorioihin, joille tulee erilaiset vaatimukset. Näitä luokkia ovat avoin luokka, johon suurin osa harrastajista kuuluu, sekä erityinen ja sertifioitu luokat, joita koskevat tiukemmat vaatimukset. Avoimen luokan vaatimukset jaetaan kolmeen eri luokkaan sen mukaan kuinka painava lentolaite on kyseessä. Esimerkiksi alle 900 grammaa painavaa lennokkia saa lennättää yksittäisten ihmisten yli, mutta ei ihmisjoukkojen päällä. Isoja, maksimissaan 25 kiloa painavia lennokkeja voi lennättää kaukana ihmisistä ja asutuksesta.

Uuden dronelain myötä suurin sallittu lentokorkeus laskee avoimessa luokassa 150 metristä 120 metriin.

Avoimessa luokassa droneen pitää yhä säilyttää näköyhteys eikä esimerkiksi ihmisjoukkojen yllä tai lentokentän läheisyydessä saa lennättää.

Ahonen hankki ennen joulua itselleen uuden dronen, joka palvelee häntä työssä ja vapaa-ajalla. Uusi lennokki on pieni ja näppärä, joten sitä voi helposti kuljettaa mukana.

– Kevyenä laitteena se on turvallisempi lennättää ihmisten läheisyydessä. Ihmisjoukkojen lähellä tätäkään ei ilman erillistä lupaa saa lennättää, Ahonen kertoo.

Ahosen uudessa “lelussa” EU:n droneasetus on huomioitu jo ohjelmoinnissa.

– Esimerkiksi se ei suostu nousemaan ilmaan liian lähellä lentokenttää. Jos haluan lennättää lentokieltoalueella, niin minun pitää hakea siihen lupaa. Se välitetään laitevalmistajalle, joka voi avata laitteen lukitusta, Ahonen kertoo.

Luvanvaraisilla alueilla täytyy lennättää suunnitelmallisesti. Näin Ahonen on valokuvaajana toiminut aikaisemmin.

– Kuvaustilanne on ennalta suunniteltu, ja ilmassa ollaan lyhytaikaisesti.

Tiedotusvälineissä on välillä juttuja, joissa ihmiset kertovat tulleensa dronen salakuvaamaksi. Dronella kuvaamiseen pätevät samat säännöt kuin mihin tahansa muuhunkin kuvaamiseen: julkisella paikalla kuvaaminen on sallittua, sen sijaan koti- ja julkisrauhan suojaamissa paikoissa olevia henkilöitä ei saa kuvata, eikä katsella dronen videolinkin kautta. Myöskään työpaikalla sisätiloissa olevia henkilöitä ei saa kuvata ilman heidän lupaansa.

Ahoselle on valitettu dronella kuvaamisesta vain kerran. Hän oli kuvaamassa asiakkaansa taloa ilmasta käsin.

– Naapuri tuli valittamaan, kun drone oli hänen tonttinsa yläpuolella. Kerroin, ettei minua hänen tonttinsa kiinnosta ja että minun piti lennättää drone naapurin tontin päältä, jotta sain halutun kuvan otettua.

Dronestansa jo aikaisemmin ilmoituksen tehneet, lentotyötä tekevät voivat jatkaa vanhoilla kansallisilla säädöksillä 1.1.2022 asti. Poikkeusluvat pysyvät myös voimassa lupaan kirjatun voimassaolon mukaisesti.

Kerhotoiminnan piirissä harrastavat dronelennättäjät voivat jatkaa kansallisilla säädöksillä 1.1.2023 asti. Kansallisen määräyksen lisäksi kerhossa harrastavan on noudatettava myös oman kerhonsa ohjeita ja sääntöjä, jotta toiminnan voidaan katsoa tapahtuvan kerhotoiminnan puitteissa.

Itsekseen droneja lennättävien tulee toimia uuden dronelain mukaan heti sen tultua voimaan vuoden 2021 alussa.

EU:n droneasetuksessa on myös laitteita koskevia siirtymäaikoja. Uusien, myynnissä olevien dronejen tulee olla CE-merkittyjä 1.1.2023 mennessä. Tämän jälkeen vanhoja, CE-merkitsemättömiä droneja voi käyttää vain rajatusti.

Tästä on kyse

Näin Kemi-Torniossa saa lennättää

Kemi-Tornion lentokentän vuoksi dronejen lennättämistä rajoitetaan.

Vyöhyke A: Ihan lentokentän tuntumassa lennättäminen on luvanvaraista.

Vyöhyke B: Lentokentän lähellä, esim. Lautiosaaressa tai Paattiossa lennättäminen sallittua 50 metrin korkeuteen saakka.

Vyöhyke C: Esim. Kemin keskustassa lennättäminen on sallittua 50 metrin korkeuteen saakka. Sen ylittävästä lennätyksestä (120 m saakka) pitää tehdä ilmoitus lennonjohtoon ja lennättäjän pitää kuunnellä kuunnella ko. ATS-elimen radiotaajuutta.

Vyöhyke D: Esim Simo, Keminmaa, Hepolahti. Lennokkia saa lennättää 120 metrin korkeuteen saakka. Sitä korkeampaan lennätykseen tarvitaan lupa.