Pääkirjoitus: Suden kan­nan­hoi­dol­li­nen jahti on aloi­tet­ta­va Suo­mes­sa mah­dol­li­sim­man pian

Viikon kuva: Ruuhkaa Jää­me­ren­tiel­lä

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Metsästysrikokset
Miehelle tuomio metsästysrikoksesta – ampui karhunaaraan, jota seurasi alle vuoden ikäinen pentu

Mie­hel­le tuomio met­säs­tys­ri­kok­ses­ta – am­pui kar­hu­naa­raan, jota seurasi alle vuoden ikäinen pentu

31.08.2023 12:20 3
Tilaajille
Raha on harvemmin motiivi salametsästämisessä – metsästysrikosten määrä kasvoi viime vuonna

Raha on har­vem­min motiivi sa­la­met­säs­tä­mi­ses­sä – met­säs­tys­ri­kos­ten määrä kasvoi viime vuonna

09.07.2023 10:25 3
Mies ajoi Sallassa ahman yli, ampui kuonoon ja hukutti avantoon – tuomittiin ehdolliseen vankeuteen ja metsästyskieltoon

Mies ajoi Sal­las­sa ahman yli, ampui kuonoon ja hukutti avan­toon – tuo­mit­tiin eh­dol­li­seen van­keu­teen ja met­säs­tys­kiel­toon

06.07.2023 11:07 8
Metsästysseurue kaatoi liikaa hirviä Puolangalla – rikostutkinta sai alkunsa, kun Metsähallituksen erävalvonta huomasi jonkin olevan pielessä

Met­säs­tys­seu­rue kaatoi liikaa hirviä Puo­lan­gal­la – ri­kos­tut­kin­ta sai al­kun­sa, kun Met­sä­hal­li­tuk­sen erä­val­von­ta huomasi jonkin olevan pie­les­sä

19.05.2023 14:35 7
Sallassa epäillään ahman salakaatoa

Sal­las­sa epäil­lään ahman sa­la­kaa­toa

09.05.2023 15:39 1
Tilaajille
Poliisi epäilee yli 20 henkilöä metsästysrikoksista Pohjois-Savossa – kymmeniä suurpetoja ja rauhoitettuja lintuja tapettu

Poliisi epäilee yli 20 hen­ki­löä met­säs­tys­ri­kok­sis­ta Poh­jois-Sa­vos­sa – kym­me­niä suur­pe­to­ja ja rau­hoi­tet­tu­ja lintuja tapettu

12.04.2023 13:40
Metsästäjä ampui karhuksi luulemaansa hirveä Posiolla – tuomittiin päiväsakkoihin metsästysrikkomuksesta

Met­säs­tä­jä ampui kar­huk­si luu­le­maan­sa hirveä Po­siol­la – tuo­mit­tiin päi­vä­sak­koi­hin met­säs­tys­rik­ko­muk­ses­ta

09.09.2022 13:27 4
Tilaajille
Karhunpentu ammuttiin Pohjois-Kuusamossa – tapauksessa kolme epäiltyä, rajavartiolaitos tutkii

Kar­hun­pen­tu am­mut­tiin Poh­jois-Kuu­sa­mos­sa – ta­pauk­ses­sa kolme epäil­tyä, ra­ja­var­tio­lai­tos tutkii

08.09.2022 12:48 2
Tilaajille
Metsästäjä ampui vahingossa koiraa Sodankylässä – käräjäoikeus tuomitsi sakkoihin ja korvauksiin koiran omistajalle

Met­säs­tä­jä ampui va­hin­gos­sa koiraa So­dan­ky­läs­sä – kä­rä­jä­oi­keus tuo­mit­si sak­koi­hin ja kor­vauk­siin koiran omis­ta­jal­le

17.06.2022 12:13
Tilaajille
Lapissa tehtailtiin törkeitä metsästysrikoksia – karhu jätettiin kitumaan Savukoskella, susien yli ajettiin moottorikelkalla Sallassa

Lapissa teh­tail­tiin tör­kei­tä met­säs­tys­ri­kok­sia – karhu jä­tet­tiin ki­tu­maan Sa­vu­kos­kel­la, susien yli ajet­tiin moot­to­ri­kel­kal­la Sal­las­sa

21.10.2021 14:45 33
Tilaajille
Sallassa useisiin susiin kohdistuneen törkeän metsästysrikoksen tutkinta on yhä kesken  – vihjeitä tarkistettu, epäiltyjä ei ole

Sal­las­sa usei­siin susiin koh­dis­tu­neen törkeän met­säs­tys­ri­kok­sen tut­kin­ta on yhä kesken – vih­jei­tä tar­kis­tet­tu, epäil­ty­jä ei ole

04.10.2021 15:10
Tilaajille
Miehen epäillään metsästäneen susia laittomasti myrkkysyöteillä vuosien ajan – asia siirtyy syyteharkintaan

Miehen epäil­lään met­säs­tä­neen susia lait­to­mas­ti myrk­ky­syö­teil­lä vuosien ajan – asia siirtyy syy­te­har­kin­taan

22.03.2021 20:30 2
Rajavartiosto tutkii törkeää metsästysrikosta Sallassa – Susia metsästettiin laittomasti ja eläimille aiheutettiin suurta kärsimystä

Ra­ja­var­tios­to tutkii törkeää met­säs­tys­ri­kos­ta Sal­las­sa – Susia met­säs­tet­tiin lait­to­mas­ti ja eläi­mil­le ai­heu­tet­tiin suurta kär­si­mys­tä

05.02.2021 10:47 5
Tilaajille
Karhunpennun Kuusamossa ampuneen miehen tuomio pysyi hovioikeudessa – syyllistyi törkeään metsästysrikokseen

Kar­hun­pen­nun Kuu­sa­mos­sa am­pu­neen miehen tuomio pysyi ho­vi­oi­keu­des­sa – syyl­lis­tyi tör­keään met­säs­tys­ri­kok­seen

09.07.2020 14:07
Tilaajille
Lapin rajavartiostolla tutkittavana useita rikosepäilyjä – ahma tapettiin Itä-Lapissa

Lapin ra­ja­var­tios­tol­la tut­kit­ta­va­na useita ri­kos­epäi­ly­jä – ahma ta­pet­tiin Itä-La­pis­sa

20.04.2020 16:31
Tilaajille
Lukijalta: Keskitalvi houkuttaa laittomaan hirvenpyyntiin
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Kes­ki­tal­vi hou­kut­taa lait­to­maan hir­ven­pyyn­tiin

13.01.2020 06:00
Tilaajille
Metsästyskoira kuoli myrkkyyn, mutta kohteena oli todennäköisesti susi – Rajavartiolaitos tutkii metsästysrikoksia Kuhmossa

Met­säs­tys­koi­ra kuoli myrk­kyyn, mutta koh­tee­na oli to­den­nä­köi­ses­ti susi – Ra­ja­var­tio­lai­tos tutkii met­säs­tys­ri­kok­sia Kuh­mos­sa

20.11.2019 11:13