pääkirjoitus: Po­la­ri­can ri­kos­epäi­ly kertoo mar­ja­lain toi­mi­vuu­den lisäksi siitä, ettei mar­ja­bis­nek­ses­sä hy­väk­sy­tä enää edes har­maal­la vyö­hyk­keel­lä ope­roin­tia

kolumni: Puo­lus­tai­si­ko­han pu­ti­nis­ti maa­tam­me?

Lapin kansan hirvilaskuri: Ter­vo­las­sa runsas vii­den­nes luvista on jo käy­tet­ty, isot sonnit jä­tet­tiin al­ku­kau­des­ta rau­haan: "Meillä oli naa­pu­ri­so­pi­mus"

Kes­kus­tan uudesta pu­heen­joh­ta­jas­ta ää­nes­te­tään useissa eri etä­pis­teis­sä: "Emme ole vielä tehneet pää­tös­tä ko­kouk­sen draa­man­kaa­res­ta"

Keskustan uudesta puheenjohtajasta äänestetään piireittäin perustetuissa etäkokouspaikoissa.

Keskustan puoluesihteeri Riikka Pirkkalainen tavoittelee itsekin jatkoa työlleen puolueen puoluekokouksessa syyskuun alussa.
Keskustan puoluesihteeri Riikka Pirkkalainen tavoittelee itsekin jatkoa työlleen puolueen puoluekokouksessa syyskuun alussa.
Kuva: Kimmo Penttinen

Keskustan uudesta puheenjohtajasta äänestetään useissa eri etäpisteissä puoluekokouksen vaalipäivänä eli lauantaina 5. syyskuuta.

Keskustan puoluesihteeri Riikka Pirkkalainen kertoo, että etäpisteissä äänestys tapahtuu normaalien kokouskäytäntöjen mukaan eli suljettuna lappuäänestyksenä.

Etäpisteessä annetut äänet toimitetaan kokouspaikalla olevalle menettelytapavaliokunnalle, jossa kaikki äänet lasketaan yhteen. Menettelytapavaliokunta kertoo myös vaalien tuloksen eli sen kuka ehdokkaista valitaan puolueen uudeksi puheenjohtajaksi.

– Emme ole vielä tehneet päätöstä kokouksen draamankaaresta, mutta sekin voi olla mahdollista, että etäpisteiden tulokset kerrotaan kokousväelle Euroviisujen tyyliin äänestyspaikka kerrallaan, Pirkkalainen sanoo.

Keskustan puoluehallitus päättää lopullisista äänestyskäytännöistä keskiviikon kokouksessaan.

Koronatilanteen vuoksi tehdyt poikkeusjärjestelyt eivät puoluesihteerin mukaan juurikaan viivästytä henkilövaalien kulkua. Pirkkalainen arvioi, että uuden puoluejohdon kokoonpano on selvillä noin neljän tunnin päästä siitä, kun vaalit ovat alkaneet ja ehdokkaat ovat pitäneet omat puheenvuoronsa.

– Henkilövaali on se osuus, jonka uskomme menevän nytkin perinteisellä tavalla läpi, joten vaalit muistuttavat nopeudeltaan tai hitaudeltaan tavallista puoluekokousta.

Poikkeusjärjestelyissä haasteensa

Sen sijaan asiaäänestyksissä kokouksen poikkeusjärjestelyt tuovat omat haasteensa.

Kun kokousedustajat ovat hajaantuneena eri puolelle maata, kokouksen puheenjohtaja ei voi päätellä paikan päältä käsin onko kokousväki muutosehdotuksen vai pohjaehdotuksen kannalla.

– Tavallisesti kokouksen puheenjohtaja päättelee kokousedustajien kantoja siitä, onko ilmassa enemmän vihreitä vai punaisia lappuja. Nyt joka asiasta jouduttaneen äänestämään erikseen etäpisteissä. Kun ääniä lasketaan useissa eri paikoissa ja äänet toimitetaan menettelytapavaliokunnalle, niin tämä vie paljon aika.

Fakta

Keskustan puoluekokous

Keskustan puoluekokous pidetään Oulussa 4.–9. syyskuuta.

Koronan vuoksi käytössä ovat erityisjärjestelyt, joten kokous pidetään alueellisesti hajautetulla mallilla.

Varsinaiselle kokouspaikalle Ouluhalliin kokoontuvat fyysisesti vain keskustan Pohjois-Pohjanmaan piirin edustajat sekä puheenjohtajaehdokkaat.

Muut keskustan piirit kokoontuvat maakuntiin ennalta sovittuihin etäpisteisiin, ja kokousedustajat ovat etäyhteydessä puoluekokoukseen.

Etäkokouspisteitä perustetaan kuusitoista

Poikkeusaikojen puoluekokouksessa valitaan puoleen uusi puheenjohtaja.

Puheenjohtajaehdokkaita ovat nykyinen puheenjohtaja Katri Kulmuni, Annikka Saarikko, Petri Honkonen ja Ilkka Tiainen.

Tavanomaisten kokousaloitteiden lisäksi keskustan puoluekokousväki käsittelee puolueen ohjelmakokonaisuutta, joka sisältään keskustan tavoitteet ja visiot vuodelle 2030.  Keskustan puoluehallitus päätti viime viikon torstaina, että puoluekokous järjestään hajautetusti eri puolella Suomea.

Varsinaiselle kokouspaikalle Ouluhalliin saapuu vain reilut 400 kokousedustajaa sekä ehdokkaat puoluejohtoon. Kokouspaikalla turvavälit hoituvat, koska halliin mahtuisi noin 7 000 henkilöä. Turvatoimista huolimatta yhä edelleen on mahdollista, että puoluekokousta joudutaan siirtämään.

– Tämä vaara on olemassa loppuun asti. Jos koronatilanne heikkenee nopeasti, puoluehallitus voi päättää vielä  syyskuun alkupäivinä kokouksen alkamiseen asti, ettei kokousta voida järjestää. Kokouksen järjestäminen vaatii myös sen, että kaikki etäpisteet voidaan perustaa, eikä alueellisia kokoontumisrajoituksia tule niin tiukkoina, että ne estäisivät puoluekokouksen tasapuolisen järjestämisen.