Vaalikone: Katso Lapin Kansan vaa­li­ko­nees­ta, kuka eh­dok­kais­ta on lä­him­pä­nä aja­tus­maail­maa­si

Podcast: Miksi edes kam­pan­joi­da, kun edus­kun­ta­paik­ka vaatisi ih­met­tä? Vie­raa­na Eemeli Kajula ja Elina Kuula

Äänestäminen: En­nak­ko­ää­nes­tys päättyy tiis­tai­na – Lapissa pel­lo­lai­set ää­nes­tä­neet ak­tii­vi­sim­min, Ko­la­ris­sa eniten nuk­ku­via

Mainos: Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät, tilaa tästä Lapin Kansa 2 kk 59,90 euroa

Etäkokous
Sodankylän uusi kunnanjohtaja valitaan maanantaina – valtuusto kokoontuu etänä ja äänestää tarvittaessa paikan päällä

So­dan­ky­län uusi kun­nan­joh­ta­ja va­li­taan maa­nan­tai­na – val­tuus­to ko­koon­tuu etänä ja ää­nes­tää tar­vit­taes­sa paikan päällä

15.11.2020 18:00
Tilaajille
Keskustan uudesta puheenjohtajasta äänestetään useissa eri etäpisteissä: "Emme ole vielä tehneet päätöstä kokouksen draamankaaresta"

Kes­kus­tan uudesta pu­heen­joh­ta­jas­ta ää­nes­te­tään useissa eri etä­pis­teis­sä: "Emme ole vielä tehneet pää­tös­tä ko­kouk­sen draa­man­kaa­res­ta"

18.08.2020 06:00
Isännöintiliitto suosittaa taloyhtiöille etäkokouksia, varsinkin jos päätettävänä on korjaushankkeita

Isän­nöin­ti­liit­to suo­sit­taa ta­lo­yh­tiöil­le etä­ko­kouk­sia, var­sin­kin jos pää­tet­tä­vä­nä on kor­jaus­hank­kei­ta

21.03.2020 17:24
Kunnat miettivät miten kokoukset saadaan järjestettyä ilman tartuntavaaraa: Kemin valtuusto kokoontuu lumilinnassa, Sodankylä siirsi kokouksensa pääsiäisen yli

Kunnat miet­ti­vät miten ko­kouk­set saadaan jär­jes­tet­tyä ilman tar­tun­ta­vaa­raa: Kemin val­tuus­to ko­koon­tuu lu­mi­lin­nas­sa, So­dan­ky­lä siirsi ko­kouk­sen­sa pää­siäi­sen yli

18.03.2020 21:15
Tilaajille