Pääkirjoitus: Suomen Pi­sa-tu­lok­set ovat las­ke­neet jo lähes koko 2000-lu­vun ajan – häm­mäs­tyt­tä­vin­tä il­miös­sä on se, ettei kor­jaus­lii­ket­tä ole on­nis­tut­tu te­ke­mään

Katso kuvat: Näin lap­pi­lai­set edus­ti­vat Pre­si­den­tin­lin­nas­sa

Puolustusvoimat: Ken­raa­li­kun­nas­sa vain yksi ylennys – katso tästä kaikki ylen­nyk­sen saaneet Lapissa

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Taloyhtiöt
Palovaroittimet siirtyvät pian taloyhtiöiden vastuulle – asukkaan tehtäväksi jää ilmoittaa, kun paristot loppuvat

Pa­lo­va­roit­ti­met siir­ty­vät pian ta­lo­yh­tiöi­den vas­tuul­le – asuk­kaan teh­tä­väk­si jää il­moit­taa, kun pa­ris­tot lop­pu­vat

01.12.2023 09:00
Tilaajille
Majoitustoiminta asukkaiden näkökulmasta
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ma­joi­tus­toi­min­ta asuk­kai­den nä­kö­kul­mas­ta

01.11.2023 15:20
Letkajenkka juhlii kesällä

Let­ka­jenk­ka juhlii kesällä

06.07.2023 15:29
Mies teetätti itse uuden kylpyhuoneen, mutta joutui maksajaksi myös taloyhtiön yhteisestä laskusta – remonttikiista päätyi oikeuteen

Mies tee­tät­ti itse uuden kyl­py­huo­neen, mutta joutui mak­sa­jak­si myös ta­lo­yh­tiön yh­tei­ses­tä las­kus­ta – re­mont­ti­kiis­ta päätyi oi­keu­teen

16.06.2023 05:00
Tilaajille
Energiavirasto: Verkkoyhtiö voi ilmoittaa asiakkaalle, jolta ollaan katkaisemassa sähköt myyjän pyynnöstä

Ener­gia­vi­ras­to: Verk­ko­yh­tiö voi il­moit­taa asiak­kaal­le, jolta ollaan kat­kai­se­mas­sa sähköt myyjän pyyn­nös­tä

05.10.2022 15:06 1
Tilaajille
Verkkoyhtiö katkaisi kemiläisen taloyhtiön sähköt varoittamatta, kun kaksi laskua meni väärään osoitteeseen

Verk­ko­yh­tiö kat­kai­si ke­mi­läi­sen ta­lo­yh­tiön sähköt va­roit­ta­mat­ta, kun kaksi laskua meni väärään osoit­tee­seen

04.10.2022 19:30 18
Tilaajille
Taloyhtiöiden siirtyminen sähköiseen huoneistotietojärjestelmään on ollut tahmeaa – Maanmittauslaitos hoputtaa toimimaan ruuhkien välttämiseksi

Ta­lo­yh­tiöi­den siir­ty­mi­nen säh­köi­seen huo­neis­to­tie­to­jär­jes­tel­mään on ollut tahmeaa – Maan­mit­taus­lai­tos ho­put­taa toi­mi­maan ruuh­kien vält­tä­mi­sek­si

22.09.2022 11:10
Tilaajille
Kemijärvi laittaa vuokrataloyhtiön talouden kuntoon – kaupunginhallituksen vetoomukset kuntatalouden huonoon tilanteeseen eivät saaneet riittävästi kannatusta

Ke­mi­jär­vi laittaa vuok­ra­ta­lo­yh­tiön ta­lou­den kuntoon – kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen ve­too­muk­set kun­ta­ta­lou­den huonoon ti­lan­tee­seen eivät saaneet riit­tä­väs­ti kan­na­tus­ta

30.06.2022 21:49
Tilaajille
Taloyhtiön lainassa voi muhia korkoyllätys – "Jos yksi osakkaista ei maksa omaa lainaosuuttaan, se voi jäädä muiden maksettavaksi"

Ta­lo­yh­tiön lai­nas­sa voi muhia kor­ko­yl­lä­tys – "Jos yksi osak­kais­ta ei maksa omaa lai­nao­suut­taan, se voi jäädä muiden mak­set­ta­vak­si"

25.02.2022 18:30 3
Tilaajille
Sähköpyörien akkujen lataus pyöräkellarissa on riski
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Säh­kö­pyö­rien akkujen lataus pyö­rä­kel­la­ris­sa on riski

26.10.2021 14:31
Taloyhtiö voi jäädä ilman latauspisteavustusta
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ta­lo­yh­tiö voi jäädä ilman la­taus­pis­te­avus­tus­ta

23.10.2021 05:00 1
Tilaajille
Diagnoosina vähäaivoisuus?
Kolumni

Diag­noo­si­na vä­häai­voi­suus?

28.09.2021 08:00 4
Tilaajille
Rautatieläiset rakennuttivat rivitalon Rovaniemen Etelärinteelle 60 vuotta sitten – lauantaina siellä juhlitaan

Rau­ta­tie­läi­set ra­ken­nut­ti­vat ri­vi­ta­lon Ro­va­nie­men Ete­lä­rin­teel­le 60 vuotta sitten – lauan­tai­na siellä juh­li­taan

08.09.2021 08:25 1
Sähköautojen latausmahdollisuuksia laajennetaan – "Monissa taloyhtiöissä on keskusteltu latauspisteistä tai niiden hankkimisesta"

Säh­kö­au­to­jen la­taus­mah­dol­li­suuk­sia laa­jen­ne­taan – "Mo­nis­sa ta­lo­yh­tiöis­sä on kes­kus­tel­tu la­taus­pis­teis­tä tai niiden hank­ki­mi­ses­ta"

14.07.2021 19:30 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ta­lo­yh­tiön tal­li­bis­nek­ses­sä voi ta­pah­tua pu­hal­lus

28.06.2021 21:00
Tilaajille
Miepä sanon: Päädyin taloyhtiön hallitukseen vahingossa – pian innostuin kun huomasin, kuinka paljon taloyhtiön asioihin voi vaikuttaa
Kolumni

Miepä sanon: Päädyin ta­lo­yh­tiön hal­li­tuk­seen va­hin­gos­sa – pian in­nos­tuin kun huo­ma­sin, kuinka paljon ta­lo­yh­tiön asioi­hin voi vai­kut­taa

16.06.2021 13:38 1
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ta­lo­yh­tiön osak­kaat mukaan il­mas­to­työ­hön

01.05.2021 14:50 5
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kun laki ei riitä

16.03.2021 05:55
Tilaajille
Lapissa ollaan tyytymättömämpiä isännöintiin kuin muualla Suomessa – "Isännöitsijän pitää olla aloitteellinen ja tavoitettavissa"

Lapissa ollaan tyy­ty­mät­tö­mäm­piä isän­nöin­tiin kuin muualla Suo­mes­sa – "I­sän­nöit­si­jän pitää olla aloit­teel­li­nen ja ta­voi­tet­ta­vis­sa"

25.02.2021 07:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hyvä pu­heen­joh­ta­ja kul­taa­kin kal­liim­pi

24.02.2021 04:40
Tilaajille