Taloyhtiöt
Lukijalta Mielipide Tuomas Tuisku

Kun laki ei riitä

16.03.2021 05:55
Tilaajille
Lapissa ollaan tyytymättömämpiä isännöintiin kuin muualla Suomessa – "Isännöitsijän pitää olla aloitteellinen ja tavoitettavissa"

Lapissa ollaan tyy­ty­mät­tö­mäm­piä isän­nöin­tiin kuin muualla Suo­mes­sa – "I­sän­nöit­si­jän pitää olla aloit­teel­li­nen ja ta­voi­tet­ta­vis­sa"

25.02.2021 07:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Hyvä pu­heen­joh­ta­ja kul­taa­kin kal­liim­pi

24.02.2021 04:40
Tilaajille
Marja-Liisa Oravan piti muuttaa uudesta kodistaan – tupakoivaa naapuria on vaikea saada kuriin: tarkastajalla on kiire ja asuntokohtainen kielto harvinaisuus

Mar­ja-Lii­sa Oravan piti muuttaa uudesta ko­dis­taan – tu­pa­koi­vaa naa­pu­ria on vaikea saada kuriin: tar­kas­ta­jal­la on kiire ja asun­to­koh­tai­nen kielto har­vi­nai­suus

20.02.2021 18:30 3
Tilaajille
"Korotuksiin ei tarvitse suostua" – Isännöitsijäsopimuksista voi ja kannattaa neuvotella

"Ko­ro­tuk­siin ei tar­vit­se suos­tua" – Isän­nöit­si­jä­so­pi­muk­sis­ta voi ja kan­nat­taa neu­vo­tel­la

12.02.2021 06:42 2
Tilaajille
Kymmenien tuhansien suomalaisten taloyhtiöiden osakekirjat on muutettava sähköisiksi parissa vuodessa – Mitä tapahtuu, jos paperisesta osakekirjasta ei luovu?

Kym­me­nien tu­han­sien suo­ma­lais­ten ta­lo­yh­tiöi­den osa­ke­kir­jat on muu­tet­ta­va säh­köi­sik­si parissa vuo­des­sa – Mitä ta­pah­tuu, jos pa­pe­ri­ses­ta osa­ke­kir­jas­ta ei luovu?

27.01.2021 08:28
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Yk­si­tyis­tä py­sä­köin­nin­val­von­taa tar­vi­taan

23.01.2021 18:20
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Uusi laki toi py­sä­köin­ti­on­gel­mia

16.01.2021 05:10
Tilaajille
Taloyhtiöiden tupakointikiellosta päättämistä halutaan helpottaa – nyt kielto vaatii kaikkien osakkaiden suostumuksen

Ta­lo­yh­tiöi­den tu­pa­koin­ti­kiel­los­ta päät­tä­mis­tä ha­lu­taan hel­pot­taa – nyt kielto vaatii kaik­kien osak­kai­den suos­tu­muk­sen

11.01.2021 13:06 2
Lukijalta Mielipide

Re­mon­tin lai­min­lyön­ti voi kos­tau­tua kal­liis­ti

04.11.2020 04:05 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Ta­lo­yh­tiöi­den osa­ke­luet­te­lot ajan tasalle

26.05.2020 08:48
Tilaajille
Isännöintiliitto suosittaa taloyhtiöille etäkokouksia, varsinkin jos päätettävänä on korjaushankkeita

Isän­nöin­ti­liit­to suo­sit­taa ta­lo­yh­tiöil­le etä­ko­kouk­sia, var­sin­kin jos pää­tet­tä­vä­nä on kor­jaus­hank­kei­ta

21.03.2020 17:24
Onko taloyhtiön saunavuoro syytä perua? – Yhtiökokouksen voi pitää myös virtuaalisesti

Onko ta­lo­yh­tiön sau­na­vuo­ro syytä perua? – Yh­tiö­ko­kouk­sen voi pitää myös vir­tuaa­li­ses­ti

17.03.2020 12:34
Lukijalta: Vähentääkö mittari veden lotrausta?
Lukijalta Mielipide Maija Pieskä

Lu­ki­jal­ta: Vä­hen­tää­kö mittari veden lot­raus­ta?

04.02.2020 07:50
Tilaajille
Pääkirjoitus: Tieto lisää tuskaa
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Pää­kir­joi­tus: Tieto lisää tuskaa

22.01.2020 06:00
Tilaajille
Taloyhtiöillä on kasautumassa remonttipaineita – pitäisi ennakoida tulevia kustannuksia

Ta­lo­yh­tiöil­lä on ka­sau­tu­mas­sa re­mont­ti­pai­nei­ta – pitäisi en­na­koi­da tulevia kus­tan­nuk­sia

15.01.2020 20:41
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Timo Hietala

Lu­ki­jal­ta: Haas­tam­me kaikki ke­mi­läi­set

21.11.2019 10:48
Tilaajille
Rovaniemi sai uuden kerrostalomuraalin: "Toivottavasti se luo hyvää kuvaa taloyhtiöstä"

Ro­va­nie­mi sai uuden ker­ros­ta­lo­mu­raa­lin: "Toi­vot­ta­vas­ti se luo hyvää kuvaa ta­loyh­tiös­tä"

18.09.2019 10:48