Päivittyvä lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le Lapissa

Sodankylän kunnanjohtaja

So­dan­ky­län kun­nan­val­tuus­to kiin­nos­taa myös kun­nas­sa työs­ken­nel­lei­tä

11.05.2021 06:30 1
Tilaajille

"Eikö 52-vuo­tias nainen enää kelpaa mi­hin­kään", mietti Ee­va-Ma­ria Maijala kahden ison pet­ty­myk­sen jälkeen – nyt oma juttu on löy­ty­nyt

07.02.2021 17:00 10
Tilaajille

So­dan­ky­län kunta jär­jes­te­lee toi­min­to­ja uu­sik­si: elin­voi­ma­pal­ve­lut pe­rus­te­taan ko­ros­ta­maan elin­voi­mai­suu­den mer­ki­tys­tä

02.02.2021 21:34
Tilaajille

So­dan­ky­län uusi kun­nan­joh­ta­ja Petri Här­kö­nen aikoo yk­sin­ker­tais­taa ja karsia: "Te­ke­mi­sel­lä on oltava mer­ki­tys­tä kun­ta­lai­sel­le"

28.01.2021 18:16 3
Tilaajille

Petri Här­kö­nen aloit­ta­mas­sa So­dan­ky­län kun­nan­joh­ta­ja­na 4. tam­mi­kuu­ta – palkka sama kuin edel­tä­jäl­lään

09.12.2020 13:01 1
Tilaajille

Petri Här­kö­nen on So­dan­ky­län uusi kun­nan­joh­ta­ja – vain yhden äänen ero Lem­peään

16.11.2020 17:16 1
Tilaajille

So­dan­ky­län uusi kun­nan­joh­ta­ja va­li­taan maa­nan­tai­na – val­tuus­to ko­koon­tuu etänä ja ää­nes­tää tar­vit­taes­sa paikan päällä

15.11.2020 18:00
Tilaajille

Kun­nan­hal­li­tus jättää So­dan­ky­län uuden kun­nan­joh­ta­jan va­lin­nan val­tuus­tol­le

10.11.2020 08:02 1
Tilaajille

Petri Här­kös­tä esi­te­tään So­dan­ky­län uudeksi kun­nan­joh­ta­jak­si

06.11.2020 11:11
Tilaajille

Toinen heistä on So­dan­ky­län uusi kun­nan­joh­ta­ja – Petri Här­kö­nen ja Tarja Lempeä esit­täy­ty­vät

04.11.2020 05:30
Tilaajille

So­dan­ky­län kun­nan­joh­ta­ja­haus­ta tuli kahden kisa: Riikka Moi­la­nen jät­täy­ty pois hausta

29.10.2020 14:52 2
Tilaajille

Lasse Näsi täyttää 90 vuotta – Vi­he­liäi­sen viran hoitaja viihtyy liik­kees­sä

09.10.2020 17:00 2
Tilaajille

So­dan­ky­län kun­nan­joh­ta­jak­si 13 hakijaa

09.10.2020 12:56
Tilaajille

Ee­va-Ma­ria Maijala hakee So­dan­ky­län kun­nan­joh­ta­jak­si

07.10.2020 15:01 1
Tilaajille

So­dan­ky­lä hakee kun­nan­joh­ta­jaa – il­moi­tuk­sen mukaan haussa on muu­tos­joh­ta­ja

25.09.2020 14:55 2
Tilaajille

So­dan­ky­län ir­ti­sa­nou­tu­nut kun­nan­joh­ta­ja jättää hy­väs­tin­sä – Lue kun­ta­lai­sil­le kir­joi­tet­tu kos­ket­ta­va kirje tästä

02.07.2020 14:15 3
Tilaajille

So­dan­ky­län uuden kun­nan­joh­ta­jan haku käyn­nis­ty­nee syk­syl­lä – "Ei voi pedata ke­nel­le­kään, kun haku on jul­ki­nen", sanoo kun­nan­hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­ja

22.06.2020 16:46
Tilaajille

So­dan­ky­län kun­nan­joh­ta­jan työstä ir­ti­sa­nou­tu­nut Kirsi Vir­ta­nen: Olen ollut täällä on­nel­li­nen

09.06.2020 16:50 3
Tilaajille