Vaalikone: Katso Lapin Kansan vaa­li­ko­nees­ta, kuka eh­dok­kais­ta on lä­him­pä­nä aja­tus­maail­maa­si

Podcast: Miksi edes kam­pan­joi­da, kun edus­kun­ta­paik­ka vaatisi ih­met­tä? Vie­raa­na Eemeli Kajula ja Elina Kuula

Kysely: Oletko kokenut tai to­dis­ta­nut häi­rin­tää ur­hei­lus­sa?

Mainos: Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät, tilaa tästä Lapin Kansa 2 kk 59,90 euroa

Sodankylän kunnanjohtaja
Sodankylä pohtii uuden kunnanjohtajan hakua talviloman jälkeen

So­dan­ky­lä pohtii uuden kun­nan­joh­ta­jan hakua tal­vi­lo­man jälkeen

02.03.2022 09:26
Tilaajille
Sodankylän kunnanjohtaja Petri Härkönen siirtyy Kakslauttasen toimitusjohtajaksi –  "Jussi Eiramo tarjosi minulle tilaisuuden, jollaista ei tule vastaan kuin kerran elämässä"

So­dan­ky­län kun­nan­joh­ta­ja Petri Här­kö­nen siirtyy Kaks­laut­ta­sen toi­mi­tus­joh­ta­jak­si –  "Jussi Eiramo tarjosi minulle ti­lai­suu­den, jol­lais­ta ei tule vastaan kuin kerran elä­mäs­sä"

24.02.2022 11:21 5
Tilaajille
Sodankylän kunnanvaltuusto kiinnostaa myös kunnassa työskennelleitä

So­dan­ky­län kun­nan­val­tuus­to kiin­nos­taa myös kun­nas­sa työs­ken­nel­lei­tä

11.05.2021 06:30 1
Tilaajille
"Eikö 52-vuotias nainen enää kelpaa mihinkään", mietti Eeva-Maria Maijala kahden ison pettymyksen jälkeen – nyt oma juttu on löytynyt

"Eikö 52-vuo­tias nainen enää kelpaa mi­hin­kään", mietti Ee­va-Ma­ria Maijala kahden ison pet­ty­myk­sen jälkeen – nyt oma juttu on löy­ty­nyt

07.02.2021 17:00 10
Tilaajille
Sodankylän kunta järjestelee toimintoja uusiksi: elinvoimapalvelut perustetaan korostamaan elinvoimaisuuden merkitystä

So­dan­ky­län kunta jär­jes­te­lee toi­min­to­ja uu­sik­si: elin­voi­ma­pal­ve­lut pe­rus­te­taan ko­ros­ta­maan elin­voi­mai­suu­den mer­ki­tys­tä

02.02.2021 21:34
Tilaajille
Sodankylän uusi kunnanjohtaja Petri Härkönen aikoo yksinkertaistaa ja karsia: "Tekemisellä on oltava merkitystä kuntalaiselle"

So­dan­ky­län uusi kun­nan­joh­ta­ja Petri Här­kö­nen aikoo yk­sin­ker­tais­taa ja karsia: "Te­ke­mi­sel­lä on oltava mer­ki­tys­tä kun­ta­lai­sel­le"

28.01.2021 18:16 3
Tilaajille
Petri Härkönen aloittamassa Sodankylän kunnanjohtajana 4. tammikuuta – palkka sama kuin edeltäjällään

Petri Här­kö­nen aloit­ta­mas­sa So­dan­ky­län kun­nan­joh­ta­ja­na 4. tam­mi­kuu­ta – palkka sama kuin edel­tä­jäl­lään

09.12.2020 13:01 1
Tilaajille
Petri Härkönen on Sodankylän uusi kunnanjohtaja – vain yhden äänen ero Lempeään

Petri Här­kö­nen on So­dan­ky­län uusi kun­nan­joh­ta­ja – vain yhden äänen ero Lem­peään

16.11.2020 17:16 1
Tilaajille
Sodankylän uusi kunnanjohtaja valitaan maanantaina – valtuusto kokoontuu etänä ja äänestää tarvittaessa paikan päällä

So­dan­ky­län uusi kun­nan­joh­ta­ja va­li­taan maa­nan­tai­na – val­tuus­to ko­koon­tuu etänä ja ää­nes­tää tar­vit­taes­sa paikan päällä

15.11.2020 18:00
Tilaajille
Kunnanhallitus jättää Sodankylän uuden kunnanjohtajan valinnan valtuustolle

Kun­nan­hal­li­tus jättää So­dan­ky­län uuden kun­nan­joh­ta­jan va­lin­nan val­tuus­tol­le

10.11.2020 08:02 1
Tilaajille
Petri Härköstä esitetään Sodankylän uudeksi kunnanjohtajaksi

Petri Här­kös­tä esi­te­tään So­dan­ky­län uudeksi kun­nan­joh­ta­jak­si

06.11.2020 11:11
Tilaajille
Toinen heistä on Sodankylän uusi kunnanjohtaja – Petri Härkönen ja Tarja Lempeä esittäytyvät

Toinen heistä on So­dan­ky­län uusi kun­nan­joh­ta­ja – Petri Här­kö­nen ja Tarja Lempeä esit­täy­ty­vät

04.11.2020 05:30
Tilaajille
Sodankylän kunnanjohtajahausta tuli kahden kisa: Riikka Moilanen jättäyty pois hausta

So­dan­ky­län kun­nan­joh­ta­ja­haus­ta tuli kahden kisa: Riikka Moi­la­nen jät­täy­ty pois hausta

29.10.2020 14:52 2
Tilaajille
Lasse Näsi täyttää 90 vuotta – Viheliäisen viran hoitaja viihtyy liikkeessä

Lasse Näsi täyttää 90 vuotta – Vi­he­liäi­sen viran hoitaja viihtyy liik­kees­sä

09.10.2020 17:00 2
Tilaajille

So­dan­ky­län kun­nan­joh­ta­jak­si 13 hakijaa

09.10.2020 12:56
Tilaajille
Eeva-Maria Maijala hakee Sodankylän kunnanjohtajaksi

Ee­va-Ma­ria Maijala hakee So­dan­ky­län kun­nan­joh­ta­jak­si

07.10.2020 15:01 1
Tilaajille
Sodankylä hakee kunnanjohtajaa – ilmoituksen mukaan haussa on muutosjohtaja

So­dan­ky­lä hakee kun­nan­joh­ta­jaa – il­moi­tuk­sen mukaan haussa on muu­tos­joh­ta­ja

25.09.2020 14:55 2
Tilaajille
Sodankylän irtisanoutunut kunnanjohtaja jättää hyvästinsä – Lue kuntalaisille kirjoitettu koskettava kirje tästä

So­dan­ky­län ir­ti­sa­nou­tu­nut kun­nan­joh­ta­ja jättää hy­väs­tin­sä – Lue kun­ta­lai­sil­le kir­joi­tet­tu kos­ket­ta­va kirje tästä

02.07.2020 14:15 3
Tilaajille
Sodankylän uuden kunnanjohtajan haku käynnistynee syksyllä – "Ei voi pedata kenellekään, kun haku on julkinen", sanoo kunnanhallituksen puheenjohtaja

So­dan­ky­län uuden kun­nan­joh­ta­jan haku käyn­nis­ty­nee syk­syl­lä – "Ei voi pedata ke­nel­le­kään, kun haku on jul­ki­nen", sanoo kun­nan­hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­ja

22.06.2020 16:46
Tilaajille
Sodankylän kunnanjohtajan työstä irtisanoutunut Kirsi Virtanen: Olen ollut täällä onnellinen

So­dan­ky­län kun­nan­joh­ta­jan työstä ir­ti­sa­nou­tu­nut Kirsi Vir­ta­nen: Olen ollut täällä on­nel­li­nen

09.06.2020 16:50 3
Tilaajille