Jussi Halla-Aho
Poliittisen väkivallan vaara väijyy Suomessakin
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Po­liit­ti­sen vä­ki­val­lan vaara väijyy Suo­mes­sa­kin

11.01.2021 06:30 7
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Alue­tu­kien leik­kaa­mi­nen se­län­kään­tö Lapille

04.12.2020 04:19
Tilaajille
Eduskunnasta: Emme hyväksy maaseudun kurjistamista – Halla-aho on lausunnostaan selityksen velkaa
Kolumni Mikko Kärnä (kesk.)

Edus­kun­nas­ta: Emme hyväksy maa­seu­dun kur­jis­ta­mis­ta – Hal­la-aho on lau­sun­nos­taan se­li­tyk­sen velkaa

02.12.2020 08:00 3
Näkökulma: Halla-ahon pormestarikisa ovela veto Helsingissä – tässä vastustajien on onnistuttava estääkseen yllätyksen

Nä­kö­kul­ma: Hal­la-ahon por­mes­ta­ri­ki­sa ovela veto Hel­sin­gis­sä – tässä vas­tus­ta­jien on on­nis­tut­ta­va es­tääk­seen yl­lä­tyk­sen

13.11.2020 16:44
Tilaajille
Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho pyrkii Helsingin pormestariksi

Pe­rus­suo­ma­lais­ten pu­heen­joh­ta­ja Jussi Hal­la-aho pyrkii Hel­sin­gin por­mes­ta­rik­si

13.11.2020 10:39
Halla-ahon ja Saarikon välillä alkaa kipinöidä – maaseudun äänistä käydään raivokasta taistoa kuntavaalien lähestyessä

Hal­la-ahon ja Saa­ri­kon välillä alkaa ki­pi­nöi­dä – maa­seu­dun äänistä käydään rai­vo­kas­ta taistoa kun­ta­vaa­lien lä­hes­tyes­sä

19.10.2020 11:46
Jussi Halla-ahon kirjoitukset läpivalaistaan aiempaa tarkemmin tuoreessa kirjassa – Halla-aho itse ei antanut kirjaan haastattelua

Jussi Hal­la-ahon kir­joi­tuk­set lä­pi­va­lais­taan aiempaa tar­kem­min tuo­rees­sa kir­jas­sa – Hal­la-aho itse ei antanut kirjaan haas­tat­te­lua

15.10.2020 14:28 2
Halla-aho elpymispaketista: "EU:n lahjarahan avulla Italia, Espanja ja Ranska välttyvät ikäviltä kansallisilta vyönkiristyksiltä"

Hal­la-aho el­py­mis­pa­ke­tis­ta: "EU:n lah­ja­ra­han avulla Italia, Espanja ja Ranska vält­ty­vät ikä­vil­tä kan­sal­li­sil­ta vyön­ki­ris­tyk­sil­tä"

09.09.2020 15:08
Halla-aho: "Tälle voidaan nyt nauraa, mutta perussuomalaisten kuntavaalitavoite on olla suurin kuntapuolue"

Hal­la-aho: "Tälle voidaan nyt nauraa, mutta pe­rus­suo­ma­lais­ten kun­ta­vaa­li­ta­voi­te on olla suurin kun­ta­puo­lue"

26.08.2020 12:57 2
Perussuomalaisten Jussi Halla-aho kyseenalaistaa länsirajan päätöksiä: "Ruotsi on valinnut niin toisenlaisen tien koronapandemiassa, että se asia ei yksinkertaisesti ole suomalaisten käsissä"

Pe­rus­suo­ma­lais­ten Jussi Hal­la-aho ky­seen­alais­taa län­si­ra­jan pää­tök­siä: "Ruotsi on va­lin­nut niin toi­sen­lai­sen tien ko­ro­na­pan­de­mias­sa, että se asia ei yk­sin­ker­tai­ses­ti ole suo­ma­lais­ten kä­sis­sä"

23.08.2020 19:29 4
Tilaajille
Arhinmäki syytti Mäenpään syytesuojan purkamisen vastustajia vihapuheen ja rasismin suojelusta  eduskunnassa käytiin kiivas keskustelu historiallisessa istunnossa

Ar­hin­mä­ki syytti Mäen­pään syy­te­suo­jan pur­ka­mi­sen vas­tus­ta­jia vi­ha­pu­heen ja ra­sis­min suo­je­lus­ta  edus­kun­nas­sa käytiin kiivas kes­kus­te­lu his­to­rial­li­ses­sa is­tun­nos­sa

24.06.2020 17:24 1
Halla-aho: "EU:n esittämä 750 miljardin euron elvytysrahasto ei oikeastaan liity koronan seurauksiin"

Hal­la-aho: "EU:n esit­tä­mä 750 mil­jar­din euron el­vy­tys­ra­has­to ei oi­keas­taan liity koronan seu­rauk­siin"

13.06.2020 15:37 1
Näkökulma: Halla-aho myönsi kirjakohuun johtaneet virheet, mutta syytökset resurssipulasta ovat oma vika

Nä­kö­kul­ma: Hal­la-aho myönsi kir­ja­ko­huun joh­ta­neet vir­heet, mutta syy­tök­set re­surs­si­pu­las­ta ovat oma vika

13.06.2020 14:41
Tilaajille
Halla-aho kiisti tarkoituksellisen provokaation: "Uskokaa tai älkää, mekin pystymme ihan vain mokaamaan"

Hal­la-aho kiisti tar­koi­tuk­sel­li­sen pro­vo­kaa­tion: "Us­ko­kaa tai älkää, mekin pys­tym­me ihan vain mo­kaa­maan"

13.06.2020 10:29
Näin asiat etenivät Jukka Hankamäen teoksen julkistuksesta kohuun ja ministerin päätökseen selvittää, miten asiaton teksti vaikuttaa Suomen Perustan saamaan valtionavustukseen

Näin asiat ete­ni­vät Jukka Han­ka­mäen teoksen jul­kis­tuk­ses­ta kohuun ja mi­nis­te­rin pää­tök­seen sel­vit­tää, miten asiaton teksti vai­kut­taa Suomen Pe­rus­tan saamaan val­tion­avus­tuk­seen

11.06.2020 11:46
Näkökulma: Orpo ja Halla-aho löysivät yhteisen sävelen jopa yllättävän monissa kysymyksissä

Nä­kö­kul­ma: Orpo ja Hal­la-aho löy­si­vät yh­tei­sen sävelen jopa yl­lät­tä­vän monissa ky­sy­myk­sis­sä

11.03.2020 11:49
Halla-aho eduskunnan korona-keskustelussa: "Jos ruokaa on viikon kotivara, ei tarvitse heti syöksyä Alepaan"

Hal­la-aho edus­kun­nan ko­ro­na-kes­kus­te­lus­sa: "Jos ruokaa on viikon ko­ti­va­ra, ei tar­vit­se heti syöksyä Ale­paan"

27.02.2020 19:10
Halla-aho kommentoi presidentin puhetta: "Asiallinen huomio leimaamisesta ja nimittelystä löysin perustein"

Hal­la-aho kom­men­toi pre­si­den­tin pu­het­ta: "A­sial­li­nen huomio lei­maa­mi­ses­ta ja ni­mit­te­lys­tä löysin pe­rus­tein"

05.02.2020 16:56
Suurin osa al-Holin suomalaisista lapsista on alle kouluikäisiä – joukossa on myös orpoja

Suurin osa al-Ho­lin suo­ma­lai­sis­ta lap­sis­ta on alle kou­lu­ikäi­siä – jou­kos­sa on myös orpoja

11.12.2019 14:20
Pääministeri Marin: Uudella hallituksella ei ole aiemmasta poikkeavaa linjaa al-Holin leirin suomalaisista

Pää­mi­nis­te­ri Marin: Uudella hal­li­tuk­sel­la ei ole aiem­mas­ta poik­kea­vaa linjaa al-Ho­lin leirin suo­ma­lai­sis­ta

10.12.2019 16:25
Tilaajille