Ilmasto: Ark­ti­nen alue on läm­men­nyt neljä kertaa no­peam­min kuin maa­pal­lo kes­ki­mää­rin

Kuvagalleria: 80 vuoden ta­kai­sia ja­lan­jäl­kiä pitkin – va­la­mars­si vie Ivalon ra­ja­jää­kä­ri­komp­pa­nian alok­kaat et­si­mään ra­jo­jaan

Pääkirjoitus: Saa­me­lais­kä­rä­jät päätti ottaa ai­ka­li­sän totuus- ja so­vin­to­ko­mis­sion jatkon suhteen – ilman luot­ta­mus­ta ko­mis­sion työn jat­ka­mi­nen on mah­do­ton­ta

Tilaajille

Kes­kus­tan pu­heen­joh­ta­jaeh­dok­kaat an­tai­si­vat tukensa Jää­me­ren­ra­dal­le – polt­toai­ne­ve­ron korotus tyr­mät­tiin, vaikka puolue oli sen hy­väk­sy­mäs­sä

Keskustan kaikki neljä puheenjohtajaehdokasta antaisivat tukensa Jäämerenradalle. Heidän ajatuksiaan kuultiin lauantaina puheenjohtajaehdokkaiden tentissä Rovaniemellä.

Tentissä kohtasivat istuva puheenjohtaja Katri Kulmuni, tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko, puolueen varapuheenjohtaja Petri Honkonen ja yrittäjä Ilkka Tiainen. Paikalla oli noin 50 kuulijaa.