Kunniamerkit: Katso lista Lappiin myön­ne­tyis­tä it­se­näi­syys­päi­vän kun­nia­mer­keis­tä

Pääkirjoitus: Hal­li­tuk­sen on lei­kat­ta­va lisää, jos se aikoo pysyä ta­voit­teis­saan

Luppo: Arto Köngäs on kip­san­nut lap­pi­lais­ten raajoja yli 30 vuotta

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Suomen Keskusta
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vaalien tulosta tulee kun­nioit­taa

25.04.2023 05:00 5
Tilaajille
"Pian myönnetään, että olen ollut oikeassa" – kansanedustajaehdokkaaksi nimetty Paavo Väyrynen uskoo ulkopoliittisten näkemystensä saavan tunnustusta jo lähikuukausina

"Pian myön­ne­tään, että olen ollut oi­keas­sa" – kan­san­edus­ta­ja­eh­dok­kaak­si nimetty Paavo Väy­ry­nen uskoo ul­ko­po­liit­tis­ten nä­ke­mys­ten­sä saavan tun­nus­tus­ta jo lä­hi­kuu­kau­si­na

13.01.2023 14:58 61
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kes­kus­tas­ta ja Ylestä

10.01.2023 05:30 2
Tilaajille
Paavo Väyrynen: "Peruutan peruutukseni, olen ehdolla eduskuntaan"

Paavo Väy­ry­nen: "Pe­ruu­tan pe­ruu­tuk­se­ni, olen ehdolla edus­kun­taan"

01.12.2022 09:06 40
Tilaajille
Keskustan esittämät erityistalousalueet on selvittämisen arvoinen avaus, otetaan Norjasta mallia
Pääkirjoitus

Kes­kus­tan esit­tä­mät eri­tyis­ta­lous­alueet on sel­vit­tä­mi­sen ar­voi­nen avaus, otetaan Nor­jas­ta mallia

12.06.2022 13:00 12
Tilaajille
Ministeri Antti Kurvinen perää vastuuta Tenojoella kalastavilta: "Täyskielto tuntuu pahalta sydämessä ja lompakossa, mutta emme voi antaa Tenon lohen kadota"

Mi­nis­te­ri Antti Kur­vi­nen perää vas­tuu­ta Te­no­joel­la ka­las­ta­vil­ta: "Täys­kiel­to tuntuu pahalta sy­dä­mes­sä ja lom­pa­kos­sa, mutta emme voi antaa Tenon lohen kadota"

06.06.2022 17:28 5
Tilaajille
Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Susanna Junttila tekee tv-ohjelmaa Paavo Väyrysen kanssa – Väyrynen mainostaa ohjelman sopivan toisinajattelijoille ja oman tiensä kulkijoille

Kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­ja Susanna Junt­ti­la tekee tv-oh­jel­maa Paavo Väy­ry­sen kanssa – Väy­ry­nen mai­nos­taa oh­jel­man sopivan toi­sin­ajat­te­li­joil­le ja oman tiensä kul­ki­joil­le

09.11.2021 10:40 7
Tilaajille
Hallitus valmistelee uudistusta, joka antaa opintolainat anteeksi syrjäkulmille muuttavalle

Hal­li­tus val­mis­te­lee uu­dis­tus­ta, joka antaa opin­to­lai­nat an­teek­si syr­jä­kul­mil­le muut­ta­val­le

05.10.2021 18:25 25
Tilaajille
Tutkimus voi auttaa Suomen taloutta elpymään, mutta hallituksen teatteriesityksellä ei ole asian kanssa tekemistä
Pääkirjoitus

Tut­ki­mus voi auttaa Suomen ta­lout­ta el­py­mään, mutta hal­li­tuk­sen teat­te­ri­esi­tyk­sel­lä ei ole asian kanssa te­ke­mis­tä

24.08.2021 21:00 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kes­kus­tal­le veret sei­saut­ta­va tappio Ro­va­nie­mel­lä

24.08.2021 05:46 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kes­kus­ta­junt­ta jyräsi vaa­li­tu­lok­sen Ro­va­nie­mel­lä

11.08.2021 12:30 7
Tilaajille
Mari Jolanki johtaa keskustan valtuustoryhmää Rovaniemellä

Mari Jolanki johtaa kes­kus­tan val­tuus­to­ryh­mää Ro­va­nie­mel­lä

17.06.2021 14:14 2
Tilaajille
Hallituskriisi on tällä erää ohi, mutta vaikeuksia on luvassa jatkossakin
Pääkirjoitus

Hal­li­tus­krii­si on tällä erää ohi, mutta vai­keuk­sia on luvassa jat­kos­sa­kin

28.04.2021 20:00 9
Tilaajille
Häämöttääkö neuvotteluissa sopu? Keskustan Annika Saarikko: Keskusteluissa on edetty – eduskuntaryhmä pui kriisiytynyttä kehysriihitilannetta

Hää­möt­tää­kö neu­vot­te­luis­sa sopu? Kes­kus­tan Annika Saa­rik­ko: Kes­kus­te­luis­sa on edetty – edus­kun­ta­ryh­mä pui krii­siy­ty­nyt­tä ke­hys­rii­hi­ti­lan­net­ta

28.04.2021 09:30 6
Simolainen keskustavaikuttaja Sauli Martimo jätti puolueensa – "Ainakin keskustan osalta poliittinen urani on takana"

Si­mo­lai­nen kes­kus­ta­vai­kut­ta­ja Sauli Martimo jätti puo­lueen­sa – "Ai­na­kin kes­kus­tan osalta po­liit­ti­nen urani on takana"

17.02.2021 16:46 16
Tilaajille
Keskusta näyttää kadottaneen itseluottamuksensa ja valmistautuu häviämään kuntavaalit
Pääkirjoitus

Kes­kus­ta näyttää ka­dot­ta­neen it­se­luot­ta­muk­sen­sa ja val­mis­tau­tuu hä­viä­mään kun­ta­vaa­lit

02.02.2021 06:00 7
Tilaajille
Paavo Väyrynen valittiin ruotsinkielisen piirin edustajaksi keskustan puoluehallitukseen

Paavo Väy­ry­nen va­lit­tiin ruot­sin­kie­li­sen piirin edus­ta­jak­si kes­kus­tan puo­lue­hal­li­tuk­seen

27.10.2020 13:40 1
Tilaajille
Kärsimätön keskustaväki vaihtoi Kulmunin Saarikkoon, Lohi pitää Lapin ääntä esillä varapuheenjohtajana
Pääkirjoitus

Kär­si­mä­tön kes­kus­ta­vä­ki vaihtoi Kul­mu­nin Saa­rik­koon, Lohi pitää Lapin ääntä esillä va­ra­pu­heen­joh­ta­ja­na

06.09.2020 11:32 5
Tilaajille
Kulmuni vetosi viime hetken puheessa: Jos etsitte taistelijaa, sen uskallan luvata

Kulmuni vetosi viime hetken pu­hees­sa: Jos etsitte tais­te­li­jaa, sen us­kal­lan luvata

05.09.2020 16:30 1
Näkökulma: Keskusta unohti sinkut? Perhe korostuu puheissa, vaikka ihmisten elämäntavat muuttuvat vauhdilla

Nä­kö­kul­ma: Kes­kus­ta unohti sinkut? Perhe ko­ros­tuu pu­heis­sa, vaikka ih­mis­ten elä­män­ta­vat muut­tu­vat vauh­dil­la

05.09.2020 14:31 2