Pääkirjoitus: Ay-lii­ke ja hal­li­tus ovat ajau­tu­neet jää­rä­päi­syyt­tään pat­ti­ti­lan­tee­seen, mistä kum­man­kin on vaikea pe­rään­tyä

Lakko: Työ­tais­te­lu kes­keyt­tää ju­na­lii­ken­teen ensi tors­tai­na vuo­ro­kau­den ajaksi, lakko ei koske Poh­jois-Suo­men hen­ki­lö­yö­ju­na­lii­ken­net­tä

Rikos: Vä­ki­val­tai­nen ve­lan­pe­rin­tä Ro­va­nie­mel­lä toi 37-vuo­tiaal­le nai­sel­le reilut kaksi vuotta van­keut­ta

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Keskustan puoluekokous Oulussa
Lukijalta: Puheenjohtaja on valittu ja pulinat pois
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Pu­heen­joh­ta­ja on valittu ja pulinat pois

11.09.2020 10:27
Näin Keskustan puheenjohtajasta äänestettiin Lapin ja Peräpohjolan äänestysalueella

Näin Kes­kus­tan pu­heen­joh­ta­jas­ta ää­nes­tet­tiin Lapin ja Pe­rä­poh­jo­lan ää­nes­tys­alueel­la

07.09.2020 14:30 1
Tilaajille
Saarikko: Hallitustyölle pitäisi asettaa omat seurantamittarit – "Näin toimittiin myös Juha Sipilän kaudella"

Saa­rik­ko: Hal­li­tus­työl­le pitäisi asettaa omat seu­ran­ta­mit­ta­rit – "Näin toi­mit­tiin myös Juha Sipilän kau­del­la"

05.09.2020 20:50
Keskustan varapuheenjohtajiksi Honkonen, Lohi ja Pakarinen – puoluesihteerinä jatkaa Riikka Pirkkalainen

Kes­kus­tan va­ra­pu­heen­joh­ta­jik­si Hon­ko­nen, Lohi ja Pa­ka­ri­nen – puo­lue­sih­tee­ri­nä jatkaa Riikka Pirk­ka­lai­nen

05.09.2020 20:34
Lapin väki kehui Katri Kulmunia, mutta Annika Saarikolle riitti yksi äänestys

Lapin väki kehui Katri Kul­mu­nia, mutta Annika Saa­ri­kol­le riitti yksi ää­nes­tys

05.09.2020 20:19 4
Tilaajille
Näkökulma: Keskusta sai vihdoin suosikkinsa johtoon, Saarikosta odotetaan sillantekijää

Nä­kö­kul­ma: Kes­kus­ta sai vihdoin suo­sik­kin­sa joh­toon, Saa­ri­kos­ta odo­te­taan sil­lan­te­ki­jää

05.09.2020 18:59
Puheenjohtajakisan hävinnyt Katri Kulmuni keskustalaisille: Tukekaa puheenjohtajaa

Pu­heen­joh­ta­ja­ki­san hä­vin­nyt Katri Kulmuni kes­kus­ta­lai­sil­le: Tukekaa pu­heen­joh­ta­jaa

05.09.2020 18:26 2
Annika Saarikko valittiin keskustan uudeksi puheenjohtajaksi

Annika Saa­rik­ko va­lit­tiin kes­kus­tan uudeksi pu­heen­joh­ta­jak­si

05.09.2020 18:09 1
Tilaajille
Ehdokkaiden tunteisiin vetoavat puheet vetivät salin hiljaiseksi – Saarikko muisteli edesmennyttä isäänsä, Kulmunin puheessa vilahti esikuva Kerttu Saalasti, joka oli oman aikansa maanvaiva

Eh­dok­kai­den tun­tei­siin ve­toa­vat puheet vetivät salin hil­jai­sek­si – Saa­rik­ko muis­te­li edes­men­nyt­tä isään­sä, Kul­mu­nin pu­hees­sa vilahti esikuva Kerttu Saa­las­ti, joka oli oman aikansa maan­vai­va

05.09.2020 17:11
Annika Saarikko: Jos tuen saan, kaikkeni teen

Annika Saa­rik­ko: Jos tuen saan, kaik­ke­ni teen

05.09.2020 16:44
Kulmuni vetosi viime hetken puheessa: Jos etsitte taistelijaa, sen uskallan luvata

Kulmuni vetosi viime hetken pu­hees­sa: Jos etsitte tais­te­li­jaa, sen us­kal­lan luvata

05.09.2020 16:30 1
Kannatuspuheet enteilevät tiukkaa puheenjohtajakisaa – Saarikolle ja Kulmunille satelee molemmille tukea

Kan­na­tus­pu­heet en­tei­le­vät tiukkaa pu­heen­joh­ta­ja­ki­saa – Saa­ri­kol­le ja Kul­mu­nil­le satelee mo­lem­mil­le tukea

05.09.2020 15:15
Näkökulma: Keskusta unohti sinkut? Perhe korostuu puheissa, vaikka ihmisten elämäntavat muuttuvat vauhdilla

Nä­kö­kul­ma: Kes­kus­ta unohti sinkut? Perhe ko­ros­tuu pu­heis­sa, vaikka ih­mis­ten elä­män­ta­vat muut­tu­vat vauh­dil­la

05.09.2020 14:31 2
Annika Saarikko haastoi Katri Kulmunia johtamis- ja yhteistyötaidoissa – "Politiikassa tulee aina uusi päivä ja samat ihmiset on kohdattava uudelleen"

Annika Saa­rik­ko haastoi Katri Kul­mu­nia joh­ta­mis- ja yh­teis­työ­tai­dois­sa – "Po­li­tii­kas­sa tulee aina uusi päivä ja samat ihmiset on koh­dat­ta­va uu­del­leen"

05.09.2020 13:13 1
Keskustan ryhmyri Antti Kurvinen suitsutti Oulussa presidentti Niinistöä ja kehotti puoluettaan lopettamaan riitelyn ja gallupien perässä juoksentelun

Kes­kus­tan ryhmyri Antti Kur­vi­nen suit­sut­ti Oulussa pre­si­dent­ti Nii­nis­töä ja kehotti puo­luet­taan lo­pet­ta­maan rii­te­lyn ja gal­lu­pien perässä juok­sen­te­lun

05.09.2020 10:51
Keskustan Katri Kulmuni vaatii avointa kansalaiskeskustelua EU:sta – "Onko Eurossa valuvika?"

Kes­kus­tan Katri Kulmuni vaatii avointa kan­sa­lais­kes­kus­te­lua EU:sta – "Onko Eurossa va­lu­vi­ka?"

05.09.2020 10:09
Voittaako Annika Saarikko vai Katri Kulmuni? Keskusta kokoontui jännittävään puoluekokouspäivään

Voit­taa­ko Annika Saa­rik­ko vai Katri Kul­mu­ni? Kes­kus­ta ko­koon­tui jän­nit­tä­vään puo­lue­ko­kous­päi­vään

05.09.2020 09:56
Näkökulma: Keskustan hallitusyhteistyö jatkuu, mutta kuherruskuukausi on lyhyt – puheenjohtajakisan asetelmissa piilee iso ongelma

Nä­kö­kul­ma: Kes­kus­tan hal­li­tus­yh­teis­työ jatkuu, mutta ku­her­rus­kuu­kau­si on lyhyt – pu­heen­joh­ta­ja­ki­san ase­tel­mis­sa piilee iso ongelma

04.09.2020 19:47
Kainuun etä-äänestyksestä syntyi kohu keskustan puoluekokouksessa – puoluesihteeri Pirkkalainen vakuuttaa: Vaalisalaisuus säilyy

Kainuun etä-ää­nes­tyk­ses­tä syntyi kohu kes­kus­tan puo­lue­ko­kouk­ses­sa – puo­lue­sih­tee­ri Pirk­ka­lai­nen va­kuut­taa: Vaa­li­sa­lai­suus säilyy

04.09.2020 18:24
Lapin keskustalaiset saattavat antaa yllättävän kovan kannatuksen Annika Saarikolle – Kahden kärkiehdokkaan äänimäärä voi mennä tasan

Lapin kes­kus­ta­lai­set saat­ta­vat antaa yl­lät­tä­vän kovan kan­na­tuk­sen Annika Saa­ri­kol­le – Kahden kär­ki­eh­dok­kaan ää­ni­mää­rä voi mennä tasan

04.09.2020 20:48 6
Tilaajille