kolumni: Han­ka­lat ajat vaa­ti­vat jät­ti­mäi­siä uh­rauk­sia, mutta ei koskaan kau­pun­geis­sa

Pian kylmenee: Lapissa voi olla pa­rin­kym­me­nen­kin asteen yö­pak­ka­sia

Annika Saa­rik­ko haastoi Katri Kul­mu­nia joh­ta­mis- ja yh­teis­työ­tai­dois­sa – "Po­li­tii­kas­sa tulee aina uusi päivä ja samat ihmiset on koh­dat­ta­va uu­del­leen"

Annika Saarikko.
Annika Saarikko.
Kuva: Jarmo Kontiainen

Keskustan puheenjohtajaehdokkaat ovat ottaneet yhteen viime hetken tentissä Ouluhallissa ennen puheenjohtajavaalia. Keskustalaiset äänestävät puheenjohtajasta iltapäivällä. Alun perin puheenjohtajan nimen piti olla selvillä noin kello 15, mutta aikataulu on jonkin verran jäljessä.

Vielä ennen äänestystä jokainen ehdokas pitää vielä lyhyen puheen.

Tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko haastoi istuvaa puheenjohtajaa Katri Kulmunia johtamis- ja yhteistyötaidoissa. Hänen mukaansa politiikassa on kyse paitsi asioista, myös johtamisen tavoista ja innostamisesta sekä taidosta sopia.

– Ei vain tahdosta, vaan myös taidosta sopia. Koska aina politiikassa tulee uusi päivä, samat ihmiset on kohdattava uudelleen ja uusista asioista haettava sopua, Saarikko sanoi.

Hän sanoi olevansa kisassa mukana ja Kulmunia haastamassa siksi, että häneen on lukuisissa yhteydenotoissa uskottu ja luotettu.

Kulmuni painotti tentissä vahvasti aluepolitiikkaa asiana, jota juuri keskustan on puolueena pidettävä esillä.

– Kyllä minä uskallan puhua sen puolesta, että asia, joka meidät erottaa, on kysymys keskittämisestä ja hajauttamisesta. Jos meillä tulee tässä kömmähdyksiä, katkeria paloja, menee vaikkapa pieniä synnytyssairaaloita tai sairaaloita kiinni, niin suomalaiset eivät luota meihin.

"Me tiedämme, että tähän maahan tarvitaan lisää väkeä"

Keskustan kannatuksen arvioidaan ja tiedetään vuotaneen varsinkin perussuomalaisiin. Tentissä ennen puheenjohtajavaalia ehdokkaat ottivat kantaa monikulttuurisuuteen ja perussuomalaisiin.

Kulmunin mielestä perussuomalaiset kuten vihreätkin olisi parhaimmillaan voinut syntyä keskustan sisälle.

– Viime vaaleissa me menetimme satatuhatta ääntä todennäköisesti perussuomalaisille ja toiset satatuhatta niillä vahvoilla alueilla, jossa opettajat ja sairaanhoitajat olivat luottaneet siihen, että keskusta pitää meidän koulun tai sairaalan puolta.

Saarikon mielestä keskustan ja perussuomalaisten välillä on ainakin kaksi ratkaisevaa eroa. Ensimmäinen liittyy siihen, että keskusta tarjoaa ratkaisuja eikä osoita pelkästään ongelmia. Toinen ero liittyy isänmaallisuuteen. Perussuomalaisilla ei ole hänen mukaansa yksinoikeutta isänmaallisuuteen.

– Keskustalle sopii, ja itse asiassa me tiedämme, että tähän maahan tarvitaan myös väkeä muualta. Meidän isänmaallisuutemme ei rajoita ketään pois, Saarikko sanoi.

Kansanedustaja Petri Honkosen mielestä keskustan ja perussuomalaisten ratkaiseva ero on, ettei keskusta suhtaudu ihmisiin vihamielisesti. Keskusta ei käsittele erilaisuutta tai tee politiikkaa herättämällä vihaa.

– Toinen asia on, että perussuomalaiset pyrkivät tietoisesti järkyttämään yhteiskunnan instituutioiden asemaa: oikeuslaitosta, poliisia ja muita, jotka turvaavat demokraattisen yhteiskunnan ihan keskeisiä elementtejä. Tämä ei tietysti järjestäytynyttä yhteiskuntaa kannattavalle keskustalle sovi.

Kisassa mukana on myös yrittäjä Ilkka Tiainen. Yllättäen kisaan pyrki myös Jari Tasanen, joka ilmestyi puolue-ehdokkaiden viimeiseen tenttiin.