pääkirjoitus: Val­mius­la­kia on muu­tet­ta­va niin, että se mah­dol­lis­taa hyb­ri­di­pa­ko­lais­ten py­säyt­tä­mi­sen rajalle – EU-tuo­miois­tuin sa­no­koon asiassa vii­mei­sen sanan

Kevättulvat: Lapin ke­vät­tul­vat jää­mäs­sä pie­nek­si tänä vuonna – Katso vi­deol­ta, miten vuoden 2020 suur­tul­va eteni Ro­va­nie­mel­lä

Mainos: Yhtä tuore kuin jär­ves­tä nos­tet­tu rautu. Tilaa Lapin Kansa 1kk 1 €. Klikkaa ti­laus­si­vuil­le.

Tilaajille

Hal­li­tus val­mis­te­lee uu­dis­tus­ta, joka antaa opin­to­lai­nat an­teek­si syr­jä­kul­mil­le muut­ta­val­le

Tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurvinen sanoo olevansa kehitysmyönteinen ihminen. Esimerkiksi ilmaston lämpenemisen tuomat haasteet ratkaistaan tieteen ja tekniikan avulla.
Tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurvinen sanoo olevansa kehitysmyönteinen ihminen. Esimerkiksi ilmaston lämpenemisen tuomat haasteet ratkaistaan tieteen ja tekniikan avulla.
Kuva: Jussi Pohjavirta

Syrjäseudulle töihin muuttava, vasta valmistunut nuori saattaa tulevaisuudessa välttyä opintolainansa takaisin maksulta. Lainan maksutaakan kevenemisen odotetaan lisäävän vasta valmistuneiden kiinnostusta muuttaa esimerkiksi Lappiin töihin, mikä  helpottaisi syrjäisten kuntien osaajapulaa.

Lapissa viikonvaihteessa vieraillut tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurvinen (kesk.) kertoo, että uudistuksen valmistelu on parhaillaan käynnissä ja se on tarkoitus saada valmiiksi tällä hallituskaudella. Uudistusta valmistellaan Kurvisen alaisuudessa.