Vastaa kyselyyn: Miten vie­tät­te tal­vi­lo­maa, vai­kut­taa­ko ra­ha­ti­lan­ne suun­ni­tel­miin?

Kolumni: Totuus odottaa yhä ker­to­jaan­sa

Televisio-ohjelmat
Selviytyjistä pudonnut Riitta-Liisa Roponen muistelee viidakkoseikkailua lämmöllä – "Eniten haastoivat sosiaaliset tilanteet"

Sel­viy­ty­jis­tä pu­don­nut Riit­ta-Lii­sa Roponen muis­te­lee vii­dak­ko­seik­kai­lua läm­möl­lä – "Eniten haas­toi­vat so­siaa­li­set ti­lan­teet"

12.11.2023 05:00
Cronenbergin ötökkäinen juttu saa puuskuttamaan keskiviikkoiltana

Cro­nen­ber­gin ötök­käi­nen juttu saa puus­kut­ta­maan kes­ki­viik­ko­il­ta­na

02.08.2023 12:00
Tilaajille
Beatlesille oli tarvis Pohjolassakin – myös Tornionjoen Pajalassa, josta sunnuntain elokuva kertoo

Beat­le­sil­le oli tarvis Poh­jo­las­sa­kin – myös Tor­nion­joen Pa­ja­las­sa, josta sun­nun­tain elokuva kertoo

30.07.2023 12:00
Tilaajille
Kaappausdraama jäi hailakaksi – lauantai-illan elokuvassa on kuitenkin intensiivisiä rooleja

Kaap­paus­draa­ma jäi hai­la­kak­si – lauan­tai-il­lan elo­ku­vas­sa on kui­ten­kin in­ten­sii­vi­siä rooleja

29.07.2023 12:00
Tilaajille
Viha repii Britanniaa tosipohjaisessa jyrkistä jakolinjoista kertovassa sarjassa

Viha repii Bri­tan­niaa to­si­poh­jai­ses­sa jyr­kis­tä ja­ko­lin­jois­ta ker­to­vas­sa sar­jas­sa

28.07.2023 12:00
Tilaajille
Rovaniemeläinen Oskari Naarajärvi on Suomen uusi legomestari – "Nyt tuntuu helpottavalta, kun kaikki tietävät tästä"

Ro­va­nie­me­läi­nen Oskari Naa­ra­jär­vi on Suomen uusi le­go­mes­ta­ri – "Nyt tuntuu hel­pot­ta­val­ta, kun kaikki tie­tä­vät tästä"

14.06.2023 15:22
Tilaajille
Valhe tekee tuhojaan tiistain kotimaisessa nuorten elokuvassa

Valhe tekee tu­ho­jaan tiis­tain ko­ti­mai­ses­sa nuorten elo­ku­vas­sa

13.06.2023 12:00
Tilaajille
Tepaston tuvasta isommille estradeille – Voice of Finlandin uusimmalla tuotantokaudella nähty kittiläläinen Antti Alatörmänen on musiikin moniosaaja

Te­pas­ton tuvasta isom­mil­le est­ra­deil­le – Voice of Fin­lan­din uu­sim­mal­la tuo­tan­to­kau­del­la nähty kit­ti­lä­läi­nen Antti Ala­tör­mä­nen on mu­sii­kin mo­ni­osaa­ja

29.05.2023 18:10 2
Tilaajille
Poliitikko päätyy kiipeliin uudessa brittisarjassa

Po­lii­tik­ko päätyy kii­pe­liin uudessa brit­ti­sar­jas­sa

26.01.2023 12:00
Tilaajille
Kuka murhasi käsikirjoittajan? Kassilan tiistai-illan jännäri tuntuu paremmalta kuin 1990-luvulla

Kuka murhasi kä­si­kir­joit­ta­jan? Kas­si­lan tiis­tai-il­lan jännäri tuntuu pa­rem­mal­ta kuin 1990-lu­vul­la

24.01.2023 14:04
Tilaajille
Hitit eivät kerro koko totuutta tähdestä, mutta torstain henkilökuva avaa lisää

Hitit eivät kerro koko to­tuut­ta täh­des­tä, mutta tors­tain hen­ki­lö­ku­va avaa lisää

12.01.2023 12:00
Tilaajille
Elämä kaihertaa ystäväporukkaa – keskiviikon elokuva kaivelee onnistuneesti heikkouksia kirpeän myötätunnon kera

Elämä kai­her­taa ys­tä­vä­po­ruk­kaa – kes­ki­vii­kon elokuva kai­ve­lee on­nis­tu­nees­ti heik­kouk­sia kirpeän myö­tä­tun­non kera

04.01.2023 12:00
Tilaajille
Päiväkirja: Erinomaisen huono tv-kanava
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Erin­omai­sen huono tv-ka­na­va

10.09.2022 06:00 2
Tilaajille
"Tässä iässä ei voi kuulua kuin hyvää" – Alli Korva, 99, ja Kalle Sukuvaara, 98, ovat Ylen televisiosarjan lappilaisia tähtiä

"Tässä iässä ei voi kuulua kuin hyvää" – Alli Korva, 99, ja Kalle Su­ku­vaa­ra, 98, ovat Ylen te­le­vi­sio­sar­jan lap­pi­lai­sia tähtiä

29.04.2022 17:00 1
Tilaajille
Levillä ja Rovaniemellä kuvattiin kahta suurta kansainvälistä tv-tuotantoa

Levillä ja Ro­va­nie­mel­lä ku­vat­tiin kahta suurta kan­sain­vä­lis­tä tv-tuo­tan­toa

14.03.2022 10:50
Tilaajille
Pekingin olympialaiset näkyvät TV5:llä ja discovery+:ssa – jääkiekkoa voi seurata vapaasti katsottavalla kanavalla

Pe­kin­gin olym­pia­lai­set näkyvät TV5:llä ja dis­co­ve­ry+:s­sa – jää­kiek­koa voi seurata va­paas­ti kat­sot­ta­val­la ka­na­val­la

25.01.2022 15:37 3
Tilaajille
Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Susanna Junttila tekee tv-ohjelmaa Paavo Väyrysen kanssa – Väyrynen mainostaa ohjelman sopivan toisinajattelijoille ja oman tiensä kulkijoille

Kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­ja Susanna Junt­ti­la tekee tv-oh­jel­maa Paavo Väy­ry­sen kanssa – Väy­ry­nen mai­nos­taa oh­jel­man sopivan toi­sin­ajat­te­li­joil­le ja oman tiensä kul­ki­joil­le

09.11.2021 10:40 7
Tilaajille
Tiedossa paikkoja, joita ei löydy retkioppaista – Samu Hurskainen tähdittää Yle Areenan sarjaa Eränkävijät - tarinoita Muotkatunturin erämaasta

Tie­dos­sa paik­ko­ja, joita ei löydy ret­ki­op­pais­ta – Samu Hurs­kai­nen täh­dit­tää Yle Areenan sarjaa Erän­kä­vi­jät - ta­ri­noi­ta Muot­ka­tun­tu­rin erä­maas­ta

10.10.2021 17:00
Tilaajille
Vapaalaskijat oppivat maustamaan, kun televisiokokki tuli Kittilään ja kaappasi keittiön

Va­paa­las­ki­jat oppivat maus­ta­maan, kun te­le­vi­sio­kok­ki tuli Kit­ti­lään ja kaap­pa­si keit­tiön

06.10.2021 17:57 2
Tilaajille