Tähtijuttu: Kak­sois­mur­ha toi kyy­ne­leet lau­ta­mie­hen silmiin – min­kä­lais­ta on maal­lik­ko­tuo­ma­ri­na toi­mi­mi­nen?

Rakentaminen: Pel­ko­sen­nie­men koulu val­mis­tuu rii­tai­sis­sa tun­nel­mis­sa – pääu­ra­koit­si­ja: "En kom­men­toi"

Pääkirjoitus : Pe­rus­suo­ma­lai­set ei ole luo­pu­nut EU-ero­haa­veis­taan – se on yl­lät­tä­vää ti­lan­tees­sa, missä Suomen erosta hyö­tyi­si vain hyök­käys­so­taa käyvä Venäjä

Tv-arvio
Koivusalo palaa tähtihetkiin perjantai-illan elokuvassa tangokuninkaasta

Koi­vu­sa­lo palaa täh­ti­het­kiin per­jan­tai-il­lan elo­ku­vas­sa tan­go­ku­nin­kaas­ta

30.12.2022 12:00
Tilaajille
Kesä ja nuoruus loppuvat joskus – torstain ruotsalaiselokuvassa tärkeintä ovat kasvot

Kesä ja nuoruus lop­pu­vat joskus – tors­tain ruot­sa­lais­elo­ku­vas­sa tär­kein­tä ovat kasvot

29.12.2022 12:00
Tilaajille
Aida elää sydän kurkussa torstain tositapahtumiin perustuvassa elokuvassa

Aida elää sydän kur­kus­sa tors­tain to­si­ta­pah­tu­miin pe­rus­tu­vas­sa elo­ku­vas­sa

17.11.2022 13:30
Tilaajille
Hinku polttelee rikkaita edelleen tarkkanäköisessä amerikkalaissarjassa

Hinku polt­te­lee rik­kai­ta edel­leen tark­ka­nä­köi­ses­sä ame­rik­ka­lais­sar­jas­sa

16.11.2022 18:30
Tilaajille
Elämän pakolaiset ovat liikekannalla tiistain elokuvassa – Oulussa asuvan Veran on syytäkin pelätä

Elämän pa­ko­lai­set ovat lii­ke­kan­nal­la tiis­tain elo­ku­vas­sa – Oulussa asuvan Veran on syy­tä­kin pelätä

15.11.2022 12:00
Tilaajille
Suomi tarkkailee taivaita ufosarjassa Areenassa

Suomi tark­kai­lee tai­vai­ta ufo­sar­jas­sa Aree­nas­sa

14.11.2022 14:57
Tilaajille
Ymmärrys kasvaa Montanan-reissulla – lauantai-illan länkkärissä ylitetään muureja

Ym­mär­rys kasvaa Mon­ta­nan-reis­sul­la – lauan­tai-il­lan länk­kä­ris­sä yli­te­tään muureja

12.11.2022 12:00
Tilaajille
Perhe on pahan – viiden tähden kauhuelokuva osoittaa perjantai-iltana, että laji voi vielä yllättää

Perhe on pahan – viiden tähden kau­hu­elo­ku­va osoit­taa per­jan­tai-il­ta­na, että laji voi vielä yl­lät­tää

11.11.2022 12:00
Tilaajille
Intialainen jännärikomedia jekuttaa torstai-iltana televisiossa

In­tia­lai­nen jän­nä­ri­ko­me­dia je­kut­taa tors­tai-il­ta­na te­le­vi­sios­sa

10.11.2022 12:00
Tilaajille
Selviytyjä ei ollut valmis sankariksi – keskiviikon elokuva puhuttelee vastakkainasettelullaan

Sel­viy­ty­jä ei ollut valmis san­ka­rik­si – kes­ki­vii­kon elokuva pu­hut­te­lee vas­tak­kain­aset­te­lul­laan

09.11.2022 12:00
Tilaajille
Elokuva-arviot: Oululainen konkaripoliisi Hilkka Mäntymäki palaa tanssahdellen televisioon maanantai-iltana

Elo­ku­va-ar­viot: Ou­lu­lai­nen kon­ka­ri­po­lii­si Hilkka Män­ty­mä­ki palaa tans­sah­del­len te­le­vi­sioon maa­nan­tai-il­ta­na

07.11.2022 12:00
Tilaajille
Vastakohdat täydentävät toisiaan – lauantai-illan elokuvassa ulkoministerin ja puheenkirjoittajan välillä kipinöi

Vas­ta­koh­dat täy­den­tä­vät toi­siaan – lauan­tai-il­lan elo­ku­vas­sa ul­ko­mi­nis­te­rin ja pu­heen­kir­joit­ta­jan välillä kipinöi

05.11.2022 12:00
Tilaajille
Hoivaväki laulaa mollissa torstain dokumentaarisessa elokuvassa

Hoi­va­vä­ki laulaa mol­lis­sa tors­tain do­ku­men­taa­ri­ses­sa elo­ku­vas­sa

03.11.2022 12:00
Tilaajille
Ei mikään halloween-viihdyke – maanantai-illan klassikko iskee syvälle turvallisuuden tunteisiin

Ei mikään hal­lo­ween-viih­dy­ke – maa­nan­tai-il­lan klas­sik­ko iskee syvälle tur­val­li­suu­den tun­tei­siin

31.10.2022 12:00
Tilaajille
Aina tapahtuu ja sattuu, kun tv-sarja inspiroituu Jo Nesbøn tuotannosta

Aina ta­pah­tuu ja sattuu, kun tv-sar­ja ins­pi­roi­tuu Jo Nesbøn tuo­tan­nos­ta

30.10.2022 12:00
Tilaajille
Konkarinelikko ansaitsisi parempaa kuin lauantai-illan draamakomedia

Kon­ka­rinelik­ko an­sait­si­si pa­rem­paa kuin lauan­tai-il­lan draa­ma­ko­me­dia

29.10.2022 12:00
Tilaajille
Ohjaajakolmikko kutoi taikamaton – keskiviikon elokuvassa aikajänne ulottuu vuodesta 1849 kauas 2300-luvulle

Oh­jaa­ja­kol­mik­ko kutoi tai­ka­ma­ton – kes­ki­vii­kon elo­ku­vas­sa ai­ka­jän­ne ulottuu vuo­des­ta 1849 kauas 2300-lu­vul­le

26.10.2022 12:00
Tilaajille
Sairaus on viemässä suupaltin sanat – Bruce Willisin rooleissa vitsailu ja ironia ovat olleet olennaisessa osassa

Sairaus on vie­mäs­sä suu­pal­tin sanat – Bruce Wil­li­sin roo­leis­sa vit­sai­lu ja ironia ovat olleet olen­nai­ses­sa osassa

23.10.2022 12:00
Tilaajille
Kuviteltu mies on sankaritöissä räjähdyksen jälkeen lauantai-illan elokuvassa

Ku­vi­tel­tu mies on san­ka­ri­töis­sä rä­jäh­dyk­sen jälkeen lauan­tai-il­lan elo­ku­vas­sa

22.10.2022 12:00
Tilaajille
Ranskalainen triangelidraama helisee perjantai-iltana

Rans­ka­lai­nen trian­ge­li­draa­ma helisee per­jan­tai-il­ta­na

21.10.2022 12:00
Tilaajille