Tähtijuttu: Simosta löytyi van­hal­ta näyt­tä­vä pul­lo­pos­ti, mutta löy­tyi­si­kö sen lä­het­tä­nyt pik­ku-Oli­via?

Rovaniemen matkailutalvi: Suo­ral­la reit­ti­len­nol­la pääsee 11:een Eu­roo­pan kau­pun­kiin

kolumni: Yh­tey­den­pi­to on vaikea laji

Tv-arvio
Kuukausi
Äidillä ja tyttärellä on omat totuudet keskiviikon ranskalaiselokuvassa

Äidillä ja tyt­tä­rel­lä on omat to­tuu­det kes­ki­vii­kon rans­ka­lai­se­lo­ku­vas­sa

21.09.2022 12:00
Tilaajille
Johtajan päiväunet keräävät kansaa seuraajiksi tiistain kotimaisessa elokuvassa

Joh­ta­jan päi­väu­net ke­rää­vät kansaa seu­raa­jik­si tiis­tain ko­ti­mai­ses­sa elo­ku­vas­sa

20.09.2022 12:00
Tilaajille
Malmön inhimilliset poliisit jatkavat maanantain sulavassa tv-sarjassa

Malmön in­hi­mil­li­set po­lii­sit jat­ka­vat maa­nan­tain su­la­vas­sa tv-sar­jas­sa

19.09.2022 12:41
Tilaajille
Lauantai-illan jännäri pelaa kipeillä kierteillä

Lauan­tai-il­lan jännäri pelaa ki­peil­lä kier­teil­lä

17.09.2022 12:00
Tilaajille
Iltapäivän rennoimmat nuuskijat aloittavat torstaina dekkarisarjan neljännen kauden

Il­ta­päi­vän ren­noim­mat nuus­ki­jat aloit­ta­vat tors­tai­na dek­ka­ri­sar­jan nel­jän­nen kauden

15.09.2022 12:55
Tilaajille
Kulttileffa syntyi soolona – keskiviikon pitkä scifi-animaatio muuttaa tutkijan robotiksi

Kult­ti­lef­fa syntyi soolona – kes­ki­vii­kon pitkä sci­fi-ani­maa­tio muuttaa tut­ki­jan ro­bo­tik­si

14.09.2022 12:00
Tilaajille
Rockin kuningas pääsi kiiltokuviin – ison osan huomiosta HBO:lla nähtävässä Elvis-elokuvassa vie manageri

Rockin ku­nin­gas pääsi kiil­to­ku­viin – ison osan huo­mios­ta HBO:lla näh­tä­väs­sä El­vis-elo­ku­vas­sa vie ma­na­ge­ri

12.09.2022 12:00
Tilaajille
Mary keräsi Frankensteinin palasia – Elle Fanning tulkitsee tosielämän hahmoa lauantai-illan kirjailijaelokuvassa

Mary keräsi Fran­kens­tei­nin palasia – Elle Fanning tul­kit­see to­sie­lä­män hahmoa lauan­tai-il­lan kir­jai­li­jae­lo­ku­vas­sa

11.09.2022 12:00
Tilaajille
Keanu parantaa juoksuaan lauantai-illan raskaan sarjan toiminnassa

Keanu pa­ran­taa juok­suaan lauan­tai-il­lan raskaan sarjan toi­min­nas­sa

10.09.2022 12:00
Tilaajille
Linnut hyökkäävät äidin puolesta – perjantai-illan jännäriklassikossa voi nähdä monenlaisia tulkintoja

Linnut hyök­kää­vät äidin puo­les­ta – per­jan­tai-il­lan jän­nä­rik­las­si­kos­sa voi nähdä mo­nen­lai­sia tul­kin­to­ja

02.09.2022 12:00 1
Tilaajille
Todella upee kaupunkikierros – Patsyn tulkki johdattaa tv-katsojia torstai-iltana Euroopan suurkaupunkeihin

Todella upee kau­pun­ki­kier­ros – Patsyn tulkki joh­dat­taa tv-kat­so­jia tors­tai-il­ta­na Eu­roo­pan suur­kau­pun­kei­hin

01.09.2022 13:45
Tilaajille
Kaipaus ja katumus syövät miestä, kun Jake Gyllenhaal on epätoivoinen poliisi myöhäjännärissä

Kaipaus ja katumus syövät miestä, kun Jake Gyl­len­haal on epä­toi­voi­nen poliisi myö­hä­jän­nä­ris­sä

29.08.2022 12:00
Tilaajille
Vanhemmat
Tv-tarjonnassa kolme esimerkkiä pop-neroudesta sunnuntaina

Tv-tar­jon­nas­sa kolme esi­merk­kiä pop-ne­rou­des­ta sun­nun­tai­na

28.08.2022 12:00
Tilaajille
Pekka Erosen tv-kolumni: Kasvuvuodet Salama McQueenin kanssa

Pekka Erosen tv-ko­lum­ni: Kas­vu­vuo­det Salama McQuee­nin kanssa

27.08.2022 12:00
Tilaajille
Katujen mies saa kaverin maanantai-illan elokuvassa

Katujen mies saa kaverin maa­nan­tai-il­lan elo­ku­vas­sa

22.08.2022 12:00
Tilaajille
Vanha liekki lepattaa sittenkin – tiistai-illan elokuvassa on kolmiodraaman aavistuksia ortodoksijuutalaisessa yhteisössä

Vanha liekki le­pat­taa sit­ten­kin – tiis­tai-il­lan elo­ku­vas­sa on kol­miod­raa­man aa­vis­tuk­sia or­to­dok­si­juu­ta­lai­ses­sa yh­tei­sös­sä

17.08.2022 11:28
Tilaajille
Murhajännäri on menettänyt tehoaan, muttei täysin – Hitchcock loi mielikuvan katkeamattomasta kuvavirrasta perjantain elokuvaan

Mur­ha­jän­nä­ri on me­net­tä­nyt te­hoaan, muttei täysin – Hitch­cock loi mie­li­ku­van kat­kea­mat­to­mas­ta ku­va­vir­ras­ta per­jan­tain elo­ku­vaan

12.08.2022 12:00
Tilaajille
Nuoruuden merkkipaalua kokemassa – tiistai-illan elokuvasta välittyy harvinaista yhdessäolon lämpöä

Nuo­ruu­den merk­ki­paa­lua ko­ke­mas­sa – tiis­tai-il­lan elo­ku­vas­ta vä­lit­tyy har­vi­nais­ta yh­des­säo­lon lämpöä

09.08.2022 12:00
Tilaajille
Sunnuntain jujutsu-elokuvan ote on löysä, vaikka mainio brittinäyttelijä tekee parhaansa

Sun­nun­tain ju­jut­su-elo­ku­van ote on löysä, vaikka mainio brit­ti­näyt­te­li­jä tekee par­haan­sa

31.07.2022 12:00
Tilaajille
Fantasia tikittää mekaanisesti lauantai-illan komediassa

Fan­ta­sia ti­kit­tää me­kaa­ni­ses­ti lauan­tai-il­lan ko­me­dias­sa

30.07.2022 12:00
Tilaajille