Tv-arvio
Kuukausi
Televisiossa maanantaina – Lastensuojelijan kovat paineet näkyvät kotimaisessa uutuussarjassa

Te­le­vi­sios­sa maa­nan­tai­na – Las­ten­suo­je­li­jan kovat paineet näkyvät ko­ti­mai­ses­sa uu­tuus­sar­jas­sa

29.03.2021 16:00
Tilaajille
Tiedustelupalvelun väki palaa takaisin – MI5-agenttien seikkailussa vikkelä tempo on uskottavuutta tärkeämpää

Tie­dus­te­lu­pal­ve­lun väki palaa ta­kai­sin – MI5-agent­tien seik­kai­lus­sa vikkelä tempo on us­kot­ta­vuut­ta tär­keäm­pää

28.03.2021 13:00
Tilaajille
Katsottua: Elämän lanka on hauras ja kallis – Pekka Eroselle tuli mieleen oman lapsen syntymähetket perjantai-illan saksalaiselokuvasta

Kat­sot­tua: Elämän lanka on hauras ja kallis – Pekka Ero­sel­le tuli mieleen oman lapsen syn­ty­mä­het­ket per­jan­tai-il­lan sak­sa­lais­elo­ku­vas­ta

26.03.2021 16:00
Tilaajille
Petetyt käyvät vastaiskuun, kun pyramidihuijaus romahtaa niskaan

Petetyt käyvät vas­tais­kuun, kun py­ra­mi­di­hui­jaus ro­mah­taa niskaan

25.03.2021 16:00
Tilaajille
Louise ryhtyy poliisimieheksi sukkelassa ranskalaissarjassa

Louise ryhtyy po­lii­si­mie­hek­si suk­ke­las­sa rans­ka­lais­sar­jas­sa

23.03.2021 16:00
Tilaajille
Televisiossa maanantaina – Soitto on soinut kauan, mutta milloin syntyivät ensimmäiset ihmisen tuottamat sävelet?

Te­le­vi­sios­sa maa­nan­tai­na – Soitto on soinut kauan, mutta milloin syn­tyi­vät en­sim­mäi­set ihmisen tuot­ta­mat sä­ve­let?

22.03.2021 16:00
Tilaajille
Televisiossa torstaina: Sähköautoilukaan ei ole surutonta – ranskalaisdokumentti lyö särön unelmaan

Te­le­vi­sios­sa tors­tai­na: Säh­kö­au­toi­lu­kaan ei ole su­ru­ton­ta – rans­ka­lais­do­ku­ment­ti lyö särön unel­maan

18.03.2021 16:00
Tilaajille
Tv-poiminnat: Eilisen Suomen lahjakas suurmies käytti valtaa väärin

Tv-poi­min­nat: Eilisen Suomen lah­ja­kas suur­mies käytti valtaa väärin

17.03.2021 16:00
Tilaajille
Vanhemmat
Televisiossa tänään: Rauni Mollberg teki kansanballadista ruhjotun version

Te­le­vi­sios­sa tänään: Rauni Moll­berg teki kan­san­bal­la­dis­ta ruh­jo­tun version

16.03.2021 16:00
Tilaajille
Tv-poiminnat: Eläimetkin tahdottiin tuonpuoleiseen – Muinainen Egypti jaksaa kiehtoa

Tv-poi­min­nat: Eläi­met­kin tah­dot­tiin tuon­puo­lei­seen – Mui­nai­nen Egypti jaksaa kiehtoa

15.03.2021 16:00
Tilaajille
Pandemiavuosi kääräistiin pakettiin – Rankka vuosi kuvaa epätietoisuutta ja paniikkiratkaisuja

Pan­de­mia­vuo­si kää­räis­tiin pa­ket­tiin – Rankka vuosi kuvaa epä­tie­toi­suut­ta ja pa­niik­ki­rat­kai­su­ja

11.03.2021 15:42
Tilaajille
Televisiossa tänään – Chaplin eli kyttäilyn keskellä

Te­le­vi­sios­sa tänään – Chaplin eli kyt­täi­lyn kes­kel­lä

09.03.2021 16:58
Televisiossa tänään: Ensiesitys Mika Waltarin aiheesta – Jäinen saari lipsuu aitouden ja kankeuden välillä

Te­le­vi­sios­sa tänään: En­si­esi­tys Mika Wal­ta­rin ai­hees­ta – Jäinen saari lipsuu ai­tou­den ja kan­keu­den välillä

22.02.2021 16:00
Tilaajille
Televisiossa tänään: Lukiolaiset eivät selviä jälki-istunnolla äänettömästä protestistaan – Unkarin kansannousu tosipohjaisten tapahtumien taustalla

Te­le­vi­sios­sa tänään: Lu­kio­lai­set eivät selviä jäl­ki-is­tun­nol­la ää­net­tö­mäs­tä pro­tes­tis­taan – Unkarin kan­san­nou­su to­si­poh­jais­ten ta­pah­tu­mien taus­tal­la

17.02.2021 16:00
Tilaajille
Pekka Eronen suosittelee tänään ranskalaista ensiesitystä – Salaisuudet soivat Pariisissa kohtalokkaasti musiikkia unohtamatta

Pekka Eronen suo­sit­te­lee tänään rans­ka­lais­ta en­si­esi­tys­tä – Sa­lai­suu­det soivat Pa­rii­sis­sa koh­ta­lok­kaas­ti mu­siik­kia unoh­ta­mat­ta

16.02.2021 16:00
Tilaajille
Tähdet pitävät tunnetalkoot nostalgisessa pehmopaketissa – Vanessa Redgrave on vanha Ann, joka muistelee menneitä

Tähdet pitävät tun­ne­tal­koot nos­tal­gi­ses­sa peh­mo­pa­ke­tis­sa – Vanessa Redg­ra­ve on vanha Ann, joka muis­te­lee men­nei­tä

11.02.2021 16:00
Tilaajille
Katsottua: Billie Eilish ahmii Konttoria – nuorisotähti on tunnustautunut todelliseksi addiktiksi

Kat­sot­tua: Billie Eilish ahmii Kont­to­ria – nuo­ri­so­täh­ti on tun­nus­tau­tu­nut to­del­li­sek­si ad­dik­tik­si

10.02.2021 16:00
Tilaajille
Salaisesta agentista tulee enkeli dokumentissa, jossa kurkistetaan vanhainkodin arkeen

Sa­lai­ses­ta agen­tis­ta tulee enkeli do­ku­men­tis­sa, jossa kur­kis­te­taan van­hain­ko­din arkeen

30.01.2021 07:00
Satiirinen brittisarja irvii BBC:tä ja työelämän hullutuksia

Sa­tii­ri­nen brit­ti­sar­ja irvii BBC:tä ja työ­elä­män hul­lu­tuk­sia

24.01.2021 07:00
Päivän leffapoiminnat: Porukalla kohti viimeistä rantaa – synkästä aiheesta huolimatta Paasilinna-sovituksessa on leppoisa tunnelma

Päivän lef­fa­poi­min­nat: Po­ru­kal­la kohti vii­meis­tä rantaa – syn­käs­tä ai­hees­ta huo­li­mat­ta Paa­si­lin­na-so­vi­tuk­ses­sa on lep­poi­sa tun­nel­ma

19.01.2021 07:00 2