pääkirjoitus: Voiko mat­kai­lus­sa olla ta­voit­tee­na pelkkä kasvu?

Kolumni: Välitä lem­mi­kis­tä­si ja kerää koi­ran­ka­kat kadulta

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan - tutustu ja hae tästä

Tv-arvio
Piinaa ja täyttymyksen hetkiä – hammaslääkärin pora kuvaa osuvasti kitarasoundia, jota kuullaan Yle Areenan dokumentissakin

Piinaa ja täyt­ty­myk­sen hetkiä – ham­mas­lää­kä­rin pora kuvaa osu­vas­ti ki­ta­ra­soun­dia, jota kuul­laan Yle Areenan do­ku­men­tis­sa­kin

11.09.2023 12:00
Tilaajille
Matka tasoittaa kuoppia sunnuntai-illan hienossa reissutarinassa

Matka ta­soit­taa kuoppia sun­nun­tai-il­lan hie­nos­sa reis­su­ta­ri­nas­sa

10.09.2023 12:00
Tilaajille
Cronenbergin ötökkäinen juttu saa puuskuttamaan keskiviikkoiltana

Cro­nen­ber­gin ötök­käi­nen juttu saa puus­kut­ta­maan kes­ki­viik­ko­il­ta­na

02.08.2023 12:00
Tilaajille
Beatlesille oli tarvis Pohjolassakin – myös Tornionjoen Pajalassa, josta sunnuntain elokuva kertoo

Beat­le­sil­le oli tarvis Poh­jo­las­sa­kin – myös Tor­nion­joen Pa­ja­las­sa, josta sun­nun­tain elokuva kertoo

30.07.2023 12:00
Tilaajille
Kaappausdraama jäi hailakaksi – lauantai-illan elokuvassa on kuitenkin intensiivisiä rooleja

Kaap­paus­draa­ma jäi hai­la­kak­si – lauan­tai-il­lan elo­ku­vas­sa on kui­ten­kin in­ten­sii­vi­siä rooleja

29.07.2023 12:00
Tilaajille
Viha repii Britanniaa tosipohjaisessa jyrkistä jakolinjoista kertovassa sarjassa

Viha repii Bri­tan­niaa to­si­poh­jai­ses­sa jyr­kis­tä ja­ko­lin­jois­ta ker­to­vas­sa sar­jas­sa

28.07.2023 12:00
Tilaajille
Perjantain elokuva on puhutteleva animaatio Angolan sodan julmuuksista

Per­jan­tain elokuva on pu­hut­te­le­va ani­maa­tio Angolan sodan jul­muuk­sis­ta

14.07.2023 12:00
Tilaajille
Paha mies sai sädekehää Areenassa nähtävässä brittisarjassa

Paha mies sai sä­de­ke­hää Aree­nas­sa näh­tä­väs­sä brit­ti­sar­jas­sa

19.06.2023 12:00
Tilaajille
Kun Willis oli vielä särkymätön – sunnuntai-illan elokuva virittää kihelmöivän mysteerin

Kun Willis oli vielä sär­ky­mä­tön – sun­nun­tai-il­lan elokuva vi­rit­tää ki­hel­möi­vän mys­tee­rin

18.06.2023 12:00
Tilaajille
Pimeiden päälliköiden klassikkokuvaus vetää taas hiljaiseksi lauantai-iltana

Pi­mei­den pääl­li­köi­den klas­sik­ko­ku­vaus vetää taas hil­jai­sek­si lauan­tai-il­ta­na

17.06.2023 12:00
Tilaajille
Meno melkein kuin länkkärissä – 2010-luvun elokuvaversio nostaa kiltin Matin häijyä Eskoa kiinnostavammaksi

Meno melkein kuin länk­kä­ris­sä – 2010-lu­vun elo­ku­va­ver­sio nostaa kiltin Matin häijyä Eskoa kiin­nos­ta­vam­mak­si

15.06.2023 12:00
Tilaajille
Vammautunut Brown eli täysillä – perjantain elokuva ei ole hollywoodilainen sankaritarina

Vam­mau­tu­nut Brown eli täy­sil­lä – per­jan­tain elokuva ei ole hol­ly­woo­di­lai­nen san­ka­ri­ta­ri­na

24.03.2023 12:30
Tilaajille
Taidekauppias tekee viimeistä keikkaa – maanantai-illan elokuva on kauniisti paketoitu

Tai­de­kaup­pias tekee vii­meis­tä keikkaa – maa­nan­tai-il­lan elokuva on kau­niis­ti pa­ke­toi­tu

27.02.2023 12:11
Tilaajille
Koivusalo palaa tähtihetkiin perjantai-illan elokuvassa tangokuninkaasta

Koi­vu­sa­lo palaa täh­ti­het­kiin per­jan­tai-il­lan elo­ku­vas­sa tan­go­ku­nin­kaas­ta

30.12.2022 12:00
Tilaajille
Kesä ja nuoruus loppuvat joskus – torstain ruotsalaiselokuvassa tärkeintä ovat kasvot

Kesä ja nuoruus lop­pu­vat joskus – tors­tain ruot­sa­lais­elo­ku­vas­sa tär­kein­tä ovat kasvot

29.12.2022 12:00
Tilaajille
Aida elää sydän kurkussa torstain tositapahtumiin perustuvassa elokuvassa

Aida elää sydän kur­kus­sa tors­tain to­si­ta­pah­tu­miin pe­rus­tu­vas­sa elo­ku­vas­sa

17.11.2022 13:30
Tilaajille
Hinku polttelee rikkaita edelleen tarkkanäköisessä amerikkalaissarjassa

Hinku polt­te­lee rik­kai­ta edel­leen tark­ka­nä­köi­ses­sä ame­rik­ka­lais­sar­jas­sa

16.11.2022 18:30
Tilaajille
Elämän pakolaiset ovat liikekannalla tiistain elokuvassa – Oulussa asuvan Veran on syytäkin pelätä

Elämän pa­ko­lai­set ovat lii­ke­kan­nal­la tiis­tain elo­ku­vas­sa – Oulussa asuvan Veran on syy­tä­kin pelätä

15.11.2022 12:00
Tilaajille
Suomi tarkkailee taivaita ufosarjassa Areenassa

Suomi tark­kai­lee tai­vai­ta ufo­sar­jas­sa Aree­nas­sa

14.11.2022 14:57
Tilaajille
Ymmärrys kasvaa Montanan-reissulla – lauantai-illan länkkärissä ylitetään muureja

Ym­mär­rys kasvaa Mon­ta­nan-reis­sul­la – lauan­tai-il­lan länk­kä­ris­sä yli­te­tään muureja

12.11.2022 12:00
Tilaajille